تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ESTP

تیپ شخصیت کارآفرین

ESTP ها در روابط کاری چگونه اند؟


ESTP ها در انطباق پذیری و تفکر عملی مهارت دارند و به دیگران کمک می کنند تا با شرایط غیرمنتظره سازگار شوند و راه حل های معقولی برای مشکلات دشوار پیدا کنند.

تیپ ESTP در محل کار

ESTP اهل مهمانی، پر انرژی و اجتماعی است.

آنها تئاتر و لذت های زندگی را دوست دارند.

بحث های طولانی نظری مورد علاقه آنها نیست. آنها ترجیح می دهند بر اساس قطب نما اخلاقی تا دیگران.

ESTP ها فهیم، شجاع، منطقی و عملی هستند. با این حال، آنها همچنین می توانند بی احساس، بی حوصله و مستعد ریسک کردن باشند.

ESTP ها افراد رقابتی عمل هستند: آنها کارآفرینان، ورزشکاران، مهمانداران هواپیما و مدیران عالی را می سازند.

ESTP ها به طور کلی بسیار سازگار هستند، اما آنها موقعیت های برتر را ترجیح می دهند زیرا دوست ندارند قوانینی بر آنها تحمیل شود.

ESTP ها ترجیح می دهند به جای پیروی از توصیه های دیگران، آزمایش کنند و ببینند چه چیزی بهتر است. آنها در تفکر سریع و بداهه خوب هستند. آنها همچنین ترسی از ریسک کردن ندارند. "سخت کار کن، سخت بازی کن" شعار اوست.

شخصیت های ESTP تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

مرتبا با آنها در مباحث مشارکت می کنند

بازخورد مفید و سازنده ارائه می دهند

در مکالمات به راحتی آزرده نمی شوند

با افرادی به خوبی کار می کنند که به راحتی در خصوص مشکلات بحث می کنند، حتی اگر مخالف باشند. آنها مشکلات را به راحتی آشکار و مطرح می کنند. ESTP ها همکارانشان را با کیفیت مشابهی می سنجند. همچنین از افرادی که در جهت رشد و تکامل آنها بازخوردهای مفید ارائه می دهند قدردانی می کنند. از آنجا که ESTP ها گاهی اوقات صریح و رک هستند از کار با افرادی لذت می برند که راحت آزرده نمی شوند. در صورت زودرنجی همکاران، ESTP ها هنگام مکالمه با آنها عصبی و بی قرار می شوند.

ESTP ها هنگامی احساس راحتی و انگیزه می کنند که هم تیمی های آنها قادر به گفتگو در مورد مشکلات، ارائه بازخورد و قدردانی از صداقت باشند که این امر به آنها کمک می کند تا کارآمدتر باشند.

تیپ های شخصیتی ESTP ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

عدم رعایت خط مشی ها، برنامه ها یا رویه های شرکت

آزرده یا ناراحت کردن دیگران با ارائه بازخورد های رک یا ارائه بازخورد بدون درخواست دیگران

رد کردن روش معمول انجام امور برای دنبال کردن ایده های خودشان

پیروی از خط مشی ها و فرآیندهای سختگیرانه برای ESTP ها دشوار است. اگر شغل و رابطه حرفه ای برای ESTP ها مهم است باید ساختارمند و منظم تر شوند.

در صورت ارائه بازخورد بیش از حد انتقادی، ESTP ها همکاران زود رنج خود را ناراحت و نا امید می کنند. ESTP ها برای اینکه بتوانند روابط حرفه ای خود را با افراد خاص حفظ کنند، باید تا زمانی که از آنها خواسته نشده پیشنهادات خود را نزد خود نگه دارند.

ESTP ها به جای پیروی از روش های معمول، ایده های خود را دنبال می کنند. اگرچه این مسئله گاهی منجر به نوآوری یا کشف شود در عین حال می تواند عواقب قابل توجهی را برای تیم به همراه داشته باشد. قبل از شکستن چهارچوب های معمول، ESTP ها باید حتما با رئیس یا همکاران خود مشورت کنند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید