تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی خلاقیت

creativity (ˌkrēāˈtivədē)

خلاقیت پدیده ای است که به موجب آن چیزی جدید و به نوعی ارزشمند شکل می گیرد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

توانایی تولید یا توسعه کار، نظریه ها، تکنیک ها یا افکار اصلی. یک فرد خلاق معمولاً اصالت، تخیل و رسا بودن را به نمایش می گذارد. تجزیه و تحلیل ها نتوانسته اند دلیل خلاقیت یک فرد را نسبت به فرد دیگر نتوانسته اند، اما به نظر می رسد خلاقیت یک ویژگی بسیار بادوام است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-استفاده از مهارت و تخیل برای تولید چیز جدید یا تولید هنر

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-توانایی تولید یا استفاده از ایده های اصلی و غیر معمول

-توانایی تولید ایده های بدیع و غیرمعمول یا ساختن چیزهای جدید یا تخیلی

فرهنگ دهخدا

خلاقیت. [ خ َل ْ لا قی ی َ ] (ع مص جعلی، اِمص ) خلق کردن. آفریدن. بوجود آوردن.

wikipedia

خلاقیت پدیده ای است که به موجب آن چیزی جدید و به نوعی ارزشمند شکل می گیرد. مورد ایجاد شده ممکن است ناملموس باشد (مانند یک ایده، یک تئوری علمی، یک ترکیب موسیقی، یا یک شوخی) یا یک شی فیزیکی (مانند یک اختراع، یک اثر چاپ شده ادبی یا یک نقاشی).

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

خلاقیت، توانایی آفرینش چیزی بدیع و تازه. به عقیده پیاژه، تفکر کودک در شروع دوره نوجوانی بیشتر انتزاعی، مفهومی، منطقی و آینده گرا است.

واژه های مترادف در فارسی

ابداع، ابتکار، نوآوری

واژه های مترادف لاتین

creativeness, creativity, ingenuity, invention, inventiveness

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات