تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی رابطه

relation (rəˈlāSH(ə)n)

هر نوع ارتباط معنی دار بین دو یا چند رویداد یا موجودیت.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-هر نوع ارتباط معنی دار بین دو یا چند رویداد یا موجودیت. ویژگی این ارتباط بسته به زمینه و نظم متفاوت است. به عنوان مثال در علم، رابطه قبل از هر چیز رابطه علی است.
-شخصی که از طریق خون، ازدواج یا پیوند فرزندخواندگی با شخص دیگری در ارتباط است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روشی که دو شخص، گروه یا کشور با یکدیگر رفتار می کنند.
-راهی که دو یا چند چیز بهم پیوسته است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

روشی که دو نفر یا گروهی از مردم نسبت به یکدیگر احساس و رفتار می کنند.

فرهنگ دهخدا

ارتباط. [اِ ت ِ] (ع مص) رَبط. بستن. بربستن.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-رابطه کلی بین دو یا چند رویداد، شی یا شخص. ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند و معمولا یکی از موارد زیر مورد نظر است.
-رابطه بین دو متغیر، بگونه ای که تغییر در یکی از آن ها با تغییر در دیگری همراه گردد.

واژه های مترادف در فارسی

بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، دلبستگی، رابطه، ربط، سروکار، علایق، مراوده، مناسبت، وابستگی، وفاق

واژه های مترادف لاتین

communication, communion, contact, correlation, interrelation, interrelationship, liaison, linkage, links, perspective, touch

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه