تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان تست هوش IQ ریون - رایگان

معنی افکار

Thought (θɔːt)

ذهن یک فرد یا تمام ایده هایی که در هنگام فکر کردن در ذهن دارد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-روند تفکر

-یک ایده، تصویر، نظر یا محصول دیگر تفکر

-توجه به چیزی یا کسی

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-چیزی که به آن فکر می کنید یا به یاد می آورید

-ذهن یک فرد یا تمام ایده هایی که در هنگام فکر کردن در ذهن دارد.

-عمل تفکر جدی و دقیق در مورد چیزی

-قدرت یا روند تفکر

-قصد یا امیدی برای انجام کاری

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

عمل فکر کردن یا در نظر گرفتن چیزی، یک ایده یا نظر یا مجموعه ای از ایده ها در مورد یک موضوع خاص

فرهنگ دهخدا

افکار. [ اَ] (ع اِ) ج ِ فِکْر و فَکْر، اندیشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (آنندراج). فکرها. اندیشه ها. تصورات. اوهام. تدابیر. (ناظم الاطباء)

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

تفکر شامل "یک جریان ایده پردازی و تداعی های هدف محور است که می تواند به یک نتیجه گیری واقعیت محور منجر شود".  اگرچه تفکر برای انسان فعالیتی با ارزش وجودی است، اما هنوز در مورد نحوه تعریف یا درک صحیح آن اتفاق نظر وجود ندارد.

همچنین تفکر اساس بسیاری از کنش های انسانی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-فکر، اصطلاح کلی برای فرآیند های شناختی که زیر عنوان تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

-عقیده یا پیشنهادی واحد اما پیچیده

واژه های مترادف در فارسی

اذهان، اندیشه، فکر

واژه های مترادف لاتین

advisement, consideration, debate, deliberation, reflection, study

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات