تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ESFP

تیپ شخصیت سرگرم کننده

استرس های تیپ ESFP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط است. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را تخلیه انرژی می کند.

تیپ های شخصیتی ESFP توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

کارهای روزمره و بی هدف

انفعال در زندگی اجتماعی

عدم تأیید یا عدم پذیرش از جانب دیگران

مشاغل بیش از حد تحلیلی یا مبتنی بر واقعیت

ESFP ها از روال معمول و بی هدف سرخورده و کلافه می شوند. آنها زمانی رشد می کنند که بتوانند فرصت ها را به شیوه خود دنبال کنند، نه اینکه مقید به برنامه ای باشند که برای آنها چندان منطقی نیست. با این حال، ESFP ها وقتی ارزش کارهای روزمره را درک کنند و در اوقات فراغت خود به کشف فرصت ها بپردازند، با کارهای روزمره راحت تر کنار می آیند.

اگر زندگی اجتماعیشان بیش از حد آرام و یکنواخت باشد، احساس ضعف می کنند. ESFP ها تمایل دارند به صورت مداوم به ویژه توسط گروه اجتماعی خود تشویق شوند. اگر دوستان یا خانواده خیلی از آنها فاصله بگیرند، احساس نا امیدی و افسردگی می کنند. مهم است که ESFP ها هنگام ناراحتی احساسات خود را به عزیزانشان ابراز کنند. بیان مشکل، حل آن را آسان تر می کند.

عدم تأیید یا کنار گذاشتن شدن توسط دیگران ESFP ها را تحت فشار قرار می دهد. از آنجا که اغلب تمایل به برقراری ارتباط و حمایت از دیگران دارند، طرد شدن را بسیار شخصی برداشت می کنند. ESFP ها باید به توانایی های خود اطمینان داشته باشند، حتی اگر دیگران آنها را تأیید نکنند.

آنها از کارهای بسیار تحلیلی که به آنها اجازه کار کردن در نزدیک دیگران را نمی دهد خسته می شوند. صرف زمان بیش از حد برای بررسی حقایق و داده ها یا در نظر گرفتن سناریوهای فرضی ESFP  ها را خسته و کلافه می کند. مهم است که آنها هرگونه نگرانی مربوط به شغلشان را به روشنی بیان کنند تا بتوانند آن را برطرف کنند. 

هنگامی که ESFP ها با کارهایی پرتنش یا خسته کننده رو به رو می شوند، ممکن است از سایر جنبه های زندگی غافل شوند. هرچند همه ما در مقاطع مختلف زندگی با استرس رو به رو میشویم، اما در بسیاری از مواقع می توان از آن جلوگیری کرد. در مورد ESFP ها، آنها باید با مواردی که باعث انگیزه و انرژی آنها می شود، مانند معاشرت و پیگیری فرصت های جدید، مشغول شوند. پرهیز از کارهایی که فشارهای غیرضروری به آنها تحمیل می کند، رفع آشکار استرس و انجام آنچه آنها را هیجان زده می کند به جلوگیری از سرخوردگی و فرسودگی ESFP ها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESFP

 

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید