تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ENFP

تیپ شخصیت مشوق

استرس های تیپ ENFP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، معمولاً می تواند به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط باشد. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انرژی در هر تیپ شخصیتی می شود و کدام فعالیت ها باعث تخلیه آن میگردد.

تیپ های شخصیتی ENFP در شرایط زیر استرسی و خسته می شوند ...

پیش بینی های زیاد در زندگی آنها

صرف مدت زمان طولانی به تنهایی

عدم استقلال یا آزادی

مواجهه با تعارضات درون فردی

انتظارات ایده آل گرایانه برآورده نشده

ENFP ها زمانی تحت فشار قرار می گیرند که زندگی آنها بیش از حد قابل پیش بینی یا ثابت باشد. از آنجا که آنها ذاتا از تجربه مرتب فرصت های جدیدی لذت می برند، یکنواختی آنها را کسل می کند. با این حال، اگر آنها بتوانند تغییرات کوچک را باهم ادغام کنند و مجالی برای امتحان دائم چیزهای جدید، حتی چیزهای کوچک ایجاد کنند، احساس انرژی و راحتی بیشتری خواهند داشت.

آنها وقتی که مدت طولانی تنها باشند احساس می کنند. ENFP ها از معاشرت دیگران لذت می برند و در صورت تنها بودن احتمال پیشرفت کمتری دارند. که از آنجا که در زمان های ممکن به دنبال برقراری ارتباط با دیگران هستند، این مسئله را خودشان حل می کنند.

ENFP ها وقتی از آزادی یا استقلال کافی برای ادعای اقتدار و کار کردن به شیوه خود برخوردار نیستند، احساس نا امیدی می کنند. تا زمانی که به آنها استقلال شخصی کافی داده شود و با یک برنامه غیرمنعطف محدود نشوند، احساس راحتی می کنند. 

ENFP ها در اثر درگیری با دیگران به راحتی تحت فشار قرار می گیرند. آنها دوست دارند که صلح را حفظ کند، بنابراین از پرداختن به موضوعات تنش زا با افرادی که برایشان مهم اند احساس ناراحتی می کنند. با این حال، آنها باید تلاش کنند تا ارزش حل مشکلات قبل از اینکه تبدیل به مشکل بزرگتری شوند را ببینند و درک کنند.

وقتی انتظارات ENFP ها برآورده نشود بسیار نا امید می شود. ایده آل گرایی ذاتی آنها به آنها کمک می کند تا خوش بین باقی بمانند، اما در عین حال می تواند پذیرش شکست ها یا نا امیدی ها را برای آنها دشوار کند. هرچند با خودآگاهی عملی، ENFP ها به سرعت از این امر باز می گردند. 

وقتی ENFP ها با کارهایی پر تنش یا خسته کننده روبرو می شوند، ممکن است از سایر جنبه های زندگی غافل شوند. هرچند همه ما در مقاطع مختلف زندگی با استرس روبرو میشویم، اما در بسیاری از مواقع می توان از آن جلوگیری کرد. در مورد ENFP ها، آنها باید خود را با مواردی که انگیزه و انرژی آنها را حفظ می کند، مانند همراهی با دوستان و جستجوی تجربیات جدید مشغول کنند. پرهیز از کارهایی که فشارهای غیرضروری به آنها تحمیل می کند، رفع آشکار استرس و انجام آنچه آنها را هیجان زده می کند به جلوگیری از سرخوردگی و فرسودگی ENFP ها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFP

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید