تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ISFP

تیپ شخصیت خالق

استرس های تیپ ISFP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، معمولاً می تواند به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط باشد. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انرژی در هر نوع شخصیتی می شود و کدام فعالیت ها باعث تخلیه آن میگردد.

تیپ های شخصیتی ISFP توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

قوانین، مقررات و فرآیندهای دقیق

ایده های پیچیده و فرضی

برنامه ها و زمان بندی های تکرارشونده

مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی کسانی که برای آنها ارزش قائل هستند

گروه های بزرگی از افراد نا آشنا

ISFP ها ممکن است با پیروی از قوانین یا فرایندهای سختگیرانه، بیش از حد احساس محدودیت کنند. تا زمانی که الزامات (دستورات) با ارزش های ISFP ها همسو نباشند، بعید است آنها را به دقت دنبال کنند. ISFP ها ممکن است نیاز به یادگیری پیروی از قوانین داشته باشد، به ویژه قوانینی که برای اهداف ایمنی وضع شده اند.

آنها توسط ایده ها یا سیستم های پیچیده دچار استرس میشوند. ISFP ها اغلب می خواهند همه چیز عملی و واضح باشد. آنها از این که بخواهند برای انجام کاری خیلی عمیق فکر کنند، لذت نمی برند. برای اینکه آنها احساس راحتی بیشتری داشته باشند، ممکن است لازم باشد شغل آنها نیازمند ایده های فرضی زیادی نباشد.

ISFP ها در مواجهه با ساختارهای سخت خسته می شوند. آنها از داشتن آزادی برای کار خارج از برنامه ه­ای تکرارشونده لذت می برند. با این حال، اگر کاری برای شغل آنها یا کسی که به او اهمیت می دهند مهم باشد، می توانند کمی نظم بیشتری داشته باشند، البته در صورتی که در چند زمینه هنوز آزادی شخصی داشته باشند.

آنها احتمالاً هنگام مواجهه با انتقاد شخصی که به او اعتماد دارند یا برایشان مهم است، ناراحت یا نا امید می شوند. ISFP ها اغلب بازخورد منفی را کاملاً شخصی برداشت میکنند. برای کمک به آنها برای احساس راحتی بیشتر، بازخورد باید به شکلی صبورانه، با ملاحظه و بدون هرگونه اغراق یا انتقاد آشکار ارائه شود.

ISFP ها همچنین ممکن است از همراهی با افراد غریبه احساس خستگی کنند. آنها ترجیح می دهند با افرادی که می شناسند همگام شوند و ممکن است در کنار کسانی که نمی شناسند احساس راحتی نکنند، مخصوصاً اگر تعداد آنها زیاد باشد.

هنگامی که ISFP ها با کارهایی پرتنش یا خسته کننده روبرو می شوند، ممکن است در سایر جنبه های زندگی منفعل شوند. در حالی که همه ما ناچاریم در نقاط مختلف زندگی با استرس روبرو شویم، بسیاری از اوقات می توان از بروز آن جلوگیری کرد. ISFP ها، باید سعی کنند با چیزهایی درگیر شوند که به آنها انگیزه و انرژی ببخشد. مانند تنها بودن و وقت گذراندن همراه کسانی که دوستشان دارند. اجتناب از کارهایی که فشار بی رویه به آن ها القا میکند، آشکارا برطرف کردن استرس و انجام کارهایی که باعث تهییج می شود، به جلوگیری از سرخوردگی و خستگی آنها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFP

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید