تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های INTP

تیپ شخصیت متفکر

استرس های تیپ INTP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، معمولاً می تواند به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط باشد. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انرژی در هر نوع شخصیتی می شود و کدام فعالیت ها باعث تخلیه آن میگردد.

تیپ های شخصیتی INTP توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

تعامل برقرار کردن با گروه ­های زیادی از افراد به طور مداوم

تشویق کلامی اعضای دیگر تیم

بحث کردن در مورد واقعیت های حقیقی و نه تئوری های انتزاعی

داشتن برنامه های بسیار منظم

توضیح دادن با زبان عاطفی

INTP ها احتمالاً هنگام گذراندن زمان زیاد با دیگران، به خصوص گروه های بزرگی از غریبه ها تحت فشار قرار می گیرند. آنها به تنهایی یا همراه با یک زوج که آن ها را به خوبی میشناسند احساس راحتی بیشتری دارند.

INTP ها خیلی افراد مشوقی نیستند، بنابراین نیاز دیگران با تأکید مداوم، می تواند برای آنها خسته کننده باشد. با این حال، با تمرین و درک اعضای تیم خود، می توانند یاد بگیرند راحت تر قدردانی و تشویق خود را نشان دهند.

INTP ها توجه به فرضیات را نسبت به تمرکز روی تجربه، ترجیح میدهند. آنها از روند تفکر سبک - سنگین کردن گزینه ها به صورت بالقوه لذت می برند. اگرچه توجه به واقعیات باعث انگیزش INTP ها نمیشود، آنها می توانند متوجه ارزشمندی آن شوند و در صورتی که کار آن ها نیازمند آن بود، با آن سازگار شوند.

از آنجا که INTP ها وقتی اجازه­ ی کشف فرصت های جدید را دارند، رشد می­کنند ولی هنگامی که دچار روزمرگی میشوند، احساس محدود یا محصور شدن می کنند. اگرچه آنها می توانند برنامه های لازم یا مهم را دنبال کنند، INTP ها ممکن است برنامه های بسیار دقیقی را برای یافتن فضایی منعطف آزمایش کنند.

به عنوان متفکران منطقی، توضیح مسائل به زبان عاطفی، مناسب INTP ها نیست. آن ها ممکن است وقتی نیاز به ارتباط عاطفی با شخص دیگری داشته باشند، احساس نا امیدی یا تنش کنند. با این حال، با تمرین و صبر، INTP ها می توانند یاد بگیرند تا راحت تر احساسشان را به دیگران بروز دهند.

هنگامی که INTP ها با وظایف استرس زا یا خسته کننده روبرو هستند، ممکن است در جنبه های دیگر زندگی منفعل شوند. در حالی که همه ما ناچاریم در نقاط مختلف زندگی با استرس روبرو شویم، بسیاری از اوقات می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

در مورد شخصیت INTP، آن ها باید سعی کنند با چیزهایی درگیر شوند که به آنها انگیزه و انرژی ببخشد، مانند ارتباط منطقی و تنها کار کردن. اجتناب از کارهایی که فشار بی رویه به آن ها القا میکند، آشکارا برطرف کردن استرس و انجام کارهایی که باعث تهییج می شود، به جلوگیری از سرخوردگی و خستگی آنها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست سبک های مقابله با استرس   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی INTP  کلیک نمایید

  صفحه اول INTP

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید