تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ESTP

تیپ شخصیت کارآفرین

استرس های تیپ ESTP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط است. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را تخلیه انرژی می کند.

تیپ های شخصیتی ESTP توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

فعالیت های بسیار منظم و روتین

قوانین و مقررات فراوان

فقدان زود اندیشی و بداهه پردازی

تنها بودن

زندگی بیش از حد روتین یا قابل پیش بینی ESTP ها را خسته می کنند. به نظر آنها تغییر به رشد و شکوفایی آنها کمک می کند، بنابراین در مواجهه با ثبات بیش از حد، ESTP ها گمان می کنند که چیزی را از دست می دهند. مهم است که آنها آزادی شخصی زیاد برای کار به شیوه خود داشته باشند، حتی اگر در کار نیاز به پیروی از نوعی روتین باشد. تعدد قوانین آنها را محصور و محدود می کند. ESTP ها برای آزادی و استقلال شخصی خود ارزش قائل هستند. وقتی احساس کنند دیگران بیش از حد بر آنها تسلط دارند از کوره در می روند. در حالی که ESTP ها باید با ملایمت احساسات خود را ابراز کرده و از قوانینی که به دلایل مهم اعمال می شود پیروی کنند، دیگران باید استقلال مورد نیاز را به ESTP ها بدهند تا احساس راحتی کنند.

ESTP ها در محیط کاری که فاقد بداهه بودن و ابتکار است سرخورده و کلافه می شوند. وقتی همه چیز خیلی ساختار مند یا فکر شده باشد، ESTP ها کلافه می شوند. در نظر آنها، وقتی مردم مجبور به تصمیم گیری سریع می شوند، بسیاری از امور بهتر انجام می شوند. آنها باید در جستجوی مشاغلی باشند که برای تفکر سریع ارزش قائل هستند.
وقتی آنها مجبور به کار کردن به تنهایی می شوند تحت فشار قرار میگیرند و خسته می شوند. از آنجا که ESTP ها در اطراف و در ارتباط با افراد رشد می کنند، صرف زمان زیاد در تنهایی باعث خستگی آنها می شود. مهم است که ESTP ها وقت زیادی برای کار کردن با دیگران یا ملاقات منظم با دوستان و خانواده خارج از کار داشته باشد.
هنگامی که ESTP ها با کارهایی پر تنش یا خسته کننده روبرو می شوند، ممکن است از سایر جنبه های زندگی غافل شوند. هرچند همه ما در مقاطع مختلف زندگی با استرس روبرو میشویم، اما در بسیاری از مواقع می توان از آن جلوگیری کرد. در مورد ESTP ها، آنها باید با مواردی که انگیزه و انرژی آنها را حفظ می کند، مانند ماجراهای سرگرم کننده و ملاقات با افراد جدید، درگیر شوند. پرهیز از کارهایی که فشارهای غیرضروری به آنها تحمیل می کند، رفع آشکار استرس و انجام آنچه آنها را هیجان زده می کند به جلوگیری از سرخوردگی و فرسودگی ESTP ها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTP

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید