تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت INFJ

تیپ شخصیت مشاور

نقاط قوت تیپ INFJ چیست؟


 INFJ ها مهارت های زیادی دارند که می توانند تفاوت عمده ای را با اطرافیان خود داشته باشند. هنگامی که آن ها از نقاط قوت خود آگاه باشند، میتوانند تاثیرات مثبتی را روی زندگی خودشان و دیگران در محل کار و زندگی شخصی بگذارند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی INFJ همراه است شامل ...

حساسیت به نیازهای اطرافیان

تفکر ایده آلیستی که امکان تغییر را فراهم می کند

امکان ارتباط عمیق با افراد دیگر

تعهد تزلزل ناپذیر نسبت به ارزش های خود

تمایل به بهبود بخشیدن به زندگی دیگران

INFJ ها معمولاً از نیاز دیگران آگاه هستند. آنها به طور طبیعی همدل و هماهنگ با اطرافیان هستند، بنابراین اغلب قادرند پیش بینی کنند که افراد بر اساس احساس عمل میکنند یا تابع فکر خود هستند. این امر ممکن است باعث شود آنها در زندگی دیگران نقش مراقبتی یا پرورشی داشته باشند.

 آنها یک احساس عمیق خوش بینی دارند که اغلب انگیزه ای برای تغییرات مثبت است. آنها اغلب به خوب بودنِ مردم اعتماد می کنند تا به ایجاد یک جهان بهتر و متحد تر کمک کنند. روحیه امیدوارانه آنها می تواند به دیگران کمک کند تا در اهداف مهم سهیم باشند.

INFJ ها می توانند ارتباط عمیقی با اطرافیان خود داشته باشند. آنها شنوندگان خوبی هستند، که می توانند برای کسانی که به دنبال دوستی یاری گر یا مورد اعتماد هستند، گزینه مناسبی باشند. آنها به دنبال روابط نزدیک با دیگران هستند، اغلب از مهارت های خود برای ایجاد دوستی قوی و قابل اعتماد استفاده می کنند.

آنها براساس اعتقادات و ارزش هایشان عمل می کنند. شناخت انگیزه های خود به آنها کمک می کند تا آنها را به سمت رشد و تغییر سوق دهد. آنها می خواهند شاهد پیشرفت در جهان باشند و دائماً رویاهای جدیدی برای کمک کردن در سر می پرورانند.

INFJ ها می خواهند تغییری ایجاد کنند که واقعاً به دیگران کمک کند. آنها بیشتر از تأثیراتی که روی دیگران میگذارند، انگیزه میگیرند تا موفقیت های مالی یا شغلی.

 مشارکت در کارهایی که در انجام آن ماهر هستند به INFJ ها کمک می کند احساس شادی کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند. آنها این فرصت را خواهند داشت که هم فعالانه با کار خود درگیر شوند و هم از نقاط قوت خود به نفع خود استفاده کنند، که این امر به آنها کمک می کند تا در دراز مدت در موقعیتی که هستند ثابت قدم بمانند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی INFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول INTP

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید