تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی باور

belief (bəˈlēf)

پذیرش حقیقت، واقعیت یا اعتبار چیزی به عنوان مثال صحت یک پدیده

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-پذیرش حقیقت، واقعیت یا اعتبار چیزی به عنوان مثال صحت یک پدیده

-ارتباط برخی از ویژگی ها که معمولاً ماهیتی ارزشی دارند، به عنوان مثال این ماشین قابل ارزشمند است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-احساس قوی وجود چیزی یا کسی که وجود دارد یا واقعی است.

-نظر در مورد چیزی؛ چیزی که فکر می کنید درست است

-چیزی که به آن اعتقاد دارید، به ویژه به عنوان بخشی از دین خود

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-احساس اطمینان به وجود یا واقعی بودن چیزی

-چیزی که به آن اعتقاد دارید

فرهنگ دهخدا

اعتقاد. [ اِ ت ِ] (ع مص) در دل گرفتن و قرار دادن در دل. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (آنندرا). در دل گرفتن. (غیاث اللغات). || گرویدن. || یقین کردن . (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تصدیق کردن و عقد قلب و دل بر چیزی بستن و بدان ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). دل بر چیزی نهادن. (تاریخ بیهقی). || سخت و محکم شدن چیزی. (غیاث اللغات) (آنندراج). سخت شدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی). سخت درشت گردیدن. (منتهی الارب). سخت درست گردیدن (ناظم الاطباء). سخت و صلب گردیدن. و منه : «اعتقد النوی؛ اذا صلب». (از اقرب الموارد). || ذخیره ساختن . (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد کردن و فراهم آوردن مال. (از اقرب الموارد). || کسب کردن زمین و آب و مال و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کسب کردن ضیعه. (از اقرب الموارد). ضیعتی ساختن

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

باور، عبارت است از نگرش به وجود آمدن چیزی یا صحت برخی گزاره ها درباره جهان. در معرفت شناسی، فلاسفه از اصطلاح "اعتقاد" برای اشاره به نگرش هایی در مورد جهان استفاده می كنند كه می تواند درست یا نادرست باشد. باور داشتن چیزی به معنای واقعی بودن آن است؛ به عنوان مثال، باور داشتن سفید بودن برف.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطور کلی به پذیرش هیجانی یک پیشنهاد، فکر یا نظریه گفته می شود.

واژه های مترادف در فارسی

اعتقاد، نظر، عقیده

واژه های مترادف لاتین

Impression/ opinion/ notion

واژه های متضاد در فارسی

بی عقیدگی، بی رگی، بی نظری

واژه های متضاد لاتین

Unbelief/ disbelief/ disagree

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه