تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی پذیرش

acceptance (əkˈseptəns)

عمل موافقت با چیزی و تأیید آن

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نگرش مطلوب نسبت به یک ایده، موقعیت، شخص یا گروه. در چارچوب روان درمانی و مشاوره، این نگرش پذیرنده و بدون قضاوت درمانگران یا مشاوران است که نشان دهنده احترام و توجه تلویحی مشتریان آنها به عنوان افراد است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-عمل پذیرش هدیه، دعوت، پیشنهاد و غیره
-عمل موافقت با چیزی و تأیید آن

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-توافق کلی در مورد درست بودن چیزی، یا اینکه شخصی باید در گروهی گنجانده شود.

-پذیرش پیشنهاد، برنامه یا دعوتنامه
-پذیرش یک شخص عبارت است از موافقت با عضو شدن آن شخص در یک سازمان یا گروه یا متعلق بودن آن شخص به گروه شما به عنوان یک فرد برابر.

فرهنگ دهخدا

پذیرش. [پ َ رِ] (اِمص) مصدر دوم پذیرفتن. قبول. پذیرفتاری. تعهّد. تقبّل. فرمانبرداری .

واژه های مترادف در فارسی

اجابت، استجابت، پذیرایی، تقبل، عهدهگیری، قابلیت، قبول، مطاوعت

واژه های مترادف لاتین

admission, admittance, acceptability, acceptableness, acceptance, allowance, assent, compliance, intake, receipt, reception, resignation, sanction, tolerance, yes

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه