تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط عاشقانه ENTJ

تیپ شخصیت فرمانده

ENTJ ها در روابط عاشقانه چگونه اند؟


ENTJ ها می توانند شرکایی با ثبات و مطمئن باشند که ارتباطات آزاد و منطق را در اولویت خود دارند.

در یک رابطه عاشقانه، تیپ های شخصیتی فرمانده نقاط قوتی دارند از جمله ...

آشکارا به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود

رسیدگی منطقی به موقعیت های دشوار

رسیدگی سریع به منشا تعارض

ENTJ ها دیدگاه های خود را آشکارا به اشتراک می گذارند. شریک زندگی آنها نیازی ندارد ذهن خود را درگیر این کند که آنها در مورد چه چیزی فکر می کنند، که این موضوع می تواند به حل سریعتر مسائل کمک کند. همچنین ENTJ ها احساسات خود را از موقعیت های دشوار جدا می کنند، که به آنها کمک می کند حتی در شرایط عاطفی تصمیمات منطقی بگیرند. همچنین رفع سریع تنش برای آنها راحت است. با این کار، آنها اغلب از تبدیل نا امیدی به چیزی بسیار بزرگتر جلوگیری می کنند.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی فرمانده ممکن است در شرایط زیر دچار مشکل شوند ...

جدا شدن از کار برای گذراندن وقت با شریک زندگی خود

گشودگی احساسی در ارتباط با شریک زندگی خود

تشخیص اینکه چه موقع مسائل کوچک و بی اهمیت را رها کنند

ENTJ ها علاقه زیادی به کار خود دارند، که این موضوع ممکن است اختصاص دادن زمان کافی به شریک زندگی خود را دشوار کند. با این حال، هنگامی که شریک زندگی آنها مشکلی را بیان می کند و ENTJ ها نیز وقت دارند خودآگاهی را تمرین کنند، متوجه مشکل به وجود آمده می شوند و راه های جدیدی را برای کمک به حل مشکل امتحان می کنند.

آسیب پذیری در مقابل شریک زندگی برای ENTJ ها دشوار است. آنها ترجیح می دهند احساسات خود را برای خود نگه دارند، که برای شریکی که می خواهد از نظر احساسی ارتباط برقرار کند بسیار نا امیدکننده است. ENTJ ها باید تلاش کنند تا با نشان دادن آشکار احساسات خود، با خود و شریک زندگی خود ارتباط بگیرند.

ENTJ ها همچنین ممکن است در بعضی مواقع قاطع و مغرور باشند. آنها گاهی به عقیده خود به شدت پایبند می مانند، که این امر حتی در مورد مسائل بسیار کوچک نیز اعمال می شود. رها کردن مسائل برای ENTJ ها سخت است. برای مبارزه با موضوع، آنها باید یاد بگیرند که نبردهای خود را برگزینند و مباحثه هایی که برای آنها بیشترین اهمیت را دارد انتخاب کنند. در غیر این صورت، ممکن است برای شریک زندگی آنها تشخیص اینکه کدام مسئله واقعا برای آنها مهم است و درمورد کدام مسئله صرفا برای سرگرمی بحث می کنند، سخت باشد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='احساس پیچیده ای که شامل احساس شدید محبت و حساسیت نسبت به شی یا فرد دیگر است.' onclick='view_tooltip(this)' >عشق</strong> استرنبرگ

سبک عشق ورزی من چیست؟

سبک عشق ورزی روشی است که با هر تیپ شخصیتی که باشید، در روابط عاشقانه از آن استفاده می کنید. بنابراین بهتر است علاوه بر درک تیپ شخصیتی، در مورد سبک عشق ورزی خود و طرف مقابلمان نیز آگاهی لازم را داشته باشیم. برای سنجش سبک عشق ورزی خود می توانید به تست عشق استرنبرگ در لینک زیر مراجعه نمایید.

تست عشق استرنبرگ   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط عاشقانه سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای روابط عاشقانه خاص خود می باشد. برای آگاهی از روابط عاشقانه سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

روابط عاشقانه INTP 
روابط عاشقانه INTJ
روابط عاشقانه INFP 
روابط عاشقانه INFJ
روابط عاشقانه ISTP
روابط عاشقانه ISTJ
روابط عاشقانه ISFP
روابط عاشقانه ISFJ
روابط عاشقانه ENTP
روابط عاشقانه ENTJ
روابط عاشقانه ENFP
روابط عاشقانه ENFJ
روابط عاشقانه ESTP
روابط عاشقانه ESTJ
روابط عاشقانه ESFP
روابط عاشقانه ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENTJ

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن