تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

انگیزه های ESTP

تیپ شخصیت کارآفرین

انگیزه های تیپ ESTP چیست؟


هنگامی که افراد دارای انرژی، انگیخته و متمرکز هستند، معمولاً  رفتارهای هیجانی و انگیزشی از خود نشان میدهند. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انگیزه در هر نوع شخصیت می شود.

شخصیت های ESTP تمایل دارند به روش های زیر انگیخته شوند و انرژی بگیرند ...

نشان دادن عکس العمل سریع و حاضر جوابی

تجربه مکان ها، افراد و غذاهای جدید

توجه اطرافیان

ایجاد و خلق چیزهای جدید

آزادی کاوش و مواجهه با جهان

ESTP ها اغلب از تفکر فی البداهه و سریع انگیزه می گیرند. آنها افرادی سریع و سازگار هستند که از داشتن فرصت برای به رخ کشیدن استعدادهای خود، با زیرکی و اعتماد به نفس، لذت می برند.
آنها از تجربه چیزهای جدید لذت می برند. آنها عاشق تجربه مکان های جدید هستند و از خروج از منطقه امن خود، حتی فقط برای امتحان یک رستوران جدید، استقبال می کنند.

ESTP ها افرادی سرزنده و پر انرژی هستند که در کانون توجه رشد می کنند. سرگرم کردن یا جلب توجه اطرافیان، به آنها آرامش می دهد. آنها عاشق خلق چیزهای جدید هستند.

  ESTP ها افراد بسیار عمل گرا هستند، آنها خارج از چارچوب فکر می کنند. آنها از ترکیب خلاقیت و عمل برای کمک به بهبود شرایط خاص استفاده می کنند. هنگامی که آنها  از این مهارت استفاده می کنند، حتی بیش از حد معمول احساس هیجان و انرژی می کنند.

ESTP ها از داشتن استقلال برای کشف دنیای اطراف در اوقات فراغت لذت می برند. آنها وقتی چیزی در مورد جهان کشف می کنند که برایشان جدید است هیجان زده می شوند.

داشتن آزادی برای مواجهه با محیط زندگی خود، فرصتی است که ESTP ها به طور منظم به دنبال آن هستند.

هنگامی که ESTP ها در کارهای پر انرژی مشارکت کنند، احساس شادی و بهره وری بیشتری خواهند داشت. آنها قادر خواهند بود از توانایی های خود به خوبی استفاده کرده و از کارهایی که انجام می دهند لذت ببرند، که باعث بهبود مشارکت کلی آنها در محیط کار خواهد شد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت آنلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست هوش چندگانه گاردنر   کلیک نمایید

 


آگاهی از انگیزه های سایر تیپ های شخصیت

در بخش زیر می توانید انگیزه های مشخص شده برای سایر تیپ های شخصیتی را مشاهده کنید. مطالعه انگیزه های دیگران به ما کمک می کند تا بتوانیم نیازها و علائق دیگران را بهتر درک کنیم.

انگیزه های INTP 
انگیزه های INTJ
انگیزه های INFP 
انگیزه های INFJ
انگیزه های ISTP
انگیزه های ISTJ
انگیزه های ISFP
انگیزه های ISFJ
انگیزه های ENTP
انگیزه های ENTJ
انگیزه های ENFP
انگیزه های ENFJ
انگیزه های ESTP
انگیزه های ESTJ
انگیزه های ESFP
انگیزه های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید