تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی رویکرد

approach (əˈprōCH)

یک استراتژی برای مدیریت یک رویداد یا موقعیت استرس زا که در آن فرد به طور فعال بر روی یک رویداد یا وضعیت مشکل ساز تمرکز می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک استراتژی برای مدیریت یک رویداد یا موقعیت استرس زا که در آن فرد به طور فعال بر روی یک رویداد یا وضعیت مشکل ساز تمرکز می کند. رویکردها ممکن است ماهیت شناختی داشته باشند (به عنوان مثال، تلاش برای دیدن جنبه مثبت وضعیت، در نظر گرفتن چندین گزینه برای کنترل وضعیت) یا رفتاری (به عنوان مثال، تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت، کمک گرفتن از افراد دیگر که تجربه های مشابه فرد داشته اند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

روشی برای برخورد با کسی یا چیزی، روشی برای انجام یا فکر کردن در مورد چیزی مانند مشکل یا کار

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-برای مقابله با چیزی

-عملی برای برقراری ارتباط با شخص یا گروه دیگری به منظور درخواست چیزی

واژه های مترادف در فارسی

فرم، روش، نحوه، تاکتیک، دستور العمل

واژه های مترادف لاتین

Attitude, manner, method, methodology, recipe, strategy, style, system, tack, tactics, technique, way

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات