تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

معنی اصل

axiom (ˈaksēəm)

فرضی که واقعی بودن آن بدیهی است. در پرداخت نظریه های منطقی اساس اولیه و بنیادی نظریه را تشکیل می دهد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

گزاره ای کاملاً پذیرفته شده در منطق و فلسفه که نه قابل اثبات است و نه قابل رد است. از بدیهیات می توان به عنوان نقطه شروع یک سلسله استدلال قیاسی استفاده کرد. فرضیه نیز خوانده می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک قاعده یا اصلی که اکثر مردم معتقدند درست است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

گزاره یا اصولی که به طور کلی درست شناخته شده است.

فرهنگ دهخدا

اصل. [اُ ص ُ] (ع اِ) ج ِ اصیل. (اقرب الموارد).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

بدیهیات، فرضیه ها یا مفروضات گزاره ای است که تصور می شود درست است و به عنوان پیش فرض یا نقطه شروع سایر ملاحظات و استدلال ها است. این کلمه از زبان یونانی axíma (ἀξίωμα) "آنچه که شایسته و مناسب است" برگرفته شده است. این اصطلاح وقتی در زمینه های مختلف تحصیلی استفاده می شود، تفاوتهای نامحسوس در تعریف دارد. همانطور که در فلسفه کلاسیک تعریف شده است، بدیهیات گزاره ای است که آنقدر واضح یا کاملاً اثبات شده است که بدون مجادله و سوال پذیرفته می شود. همانطور که در منطق مدرن به کار رفته است، بدیهی مقدمه یا نقطه شروع بررسی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

فرضی که واقعی بودن آن بدیهی است. در پرداخت نظریه های منطقی اساس اولیه و بنیادی نظریه را تشکیل می دهد.

واژه های مترادف در فارسی

اساس، بن، بنیاد، پایه، جوهر، ذات، ریشه، سرشت، شالوده، عین، فطرت، کنه، گوهر، نسب

واژه های مترادف لاتین

truism, verity, principle, rule, standard, tenet

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات