تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت ENFJ

تیپ شخصیت مربی

نقاط قوت تیپ ENFJ چیست؟


 ENFJ ها مهارت های زیادی دارند که می توانند تفاوت عمده ای را با اطرافیان خود داشته باشند. هنگامی که آن ها از نقاط قوت خود آگاه باشند، میتوانند تاثیرات مثبتی را روی زندگی خودشان و دیگران در محل کار و زندگی شخصی بگذارند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی ENFJ همراه است شامل ...

توانایی ایجاد ارتباطات خالص و واقعی با دیگران

تمایل به کمک به بهتر شدن زندگی مردم

حساسیت و اهمیت به عواطف اطرافیان

تقدیر از سازمان یافتگی و ساختارمندی

اشتیاق انگیزه دهنده و الهام بخش

ENFJ ها در برقراری ارتباط با دیگران مهارت دارند. همدلی و برونگرایی آنها به آنها کمک می کند تا مرتبا از مسیرعادی خود برای دیدار و شناختن افراد جدید، خارج شوند. آنها همچنین تمایل به تبدیل دنیا به مکانی بهتر دارند که این موضوع اغلب انگیزه ای پایدار است و به نفع جامعه آنها است. بعید است که ENFJ ها از هدفی منصرف شوند، به ویژه وقتی که آن هدف شامل ایجاد تغییر شود.

ENFJ ها ذاتا به احساسات دیگران حساس هستند. آنها شهودی قوی دارند و اغلب قادرند احساسات دیگران را به سرعت تشخیص داده و با آنها همدلی کنند. آنها از ساختارمندی و قابل پیش بینی بودن قدردانی می کنند. ENFJ ها هنگامی که سازمان یافته بوده و پیروی برنامه ای منظم هستند، احساس راحتی می کنند. آنها همچنین با شور و اشتیاق خود ذاتا قادر به ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به دیگران هستند. به عنوان رهبران ذاتی، هیجان ENFJ ها مسری است و اغلب اطرافیان را هم به خوش بینی تشویق می کند.

مشارکت در کارهایی که در انجام آنها قوی هستند به ENFJ ها کمک می کند احساس شادی کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند. آنها این فرصت را خواهند داشت که هم فعالانه با کار خود درگیر شوند و هم از نقاط قوت خود به نفع خود استفاده کنند، که این امر به آنها کمک می کند تا در طولانی مدت موقعیت خود را حفظ کنند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFJ

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید