تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت ISFP

تیپ شخصیت خالق

نقاط قوت تیپ ISFP چیست؟


ISFP ها مهارت های زیادی دارند که می توانند تفاوت عمده ای را با اطرافیان خود داشته باشند. هنگامی که آن ها از نقاط قوت خود آگاه باشند، میتوانند تاثیرات مثبتی را روی زندگی خودشان و دیگران در محل کار و زندگی شخصی بگذارند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی ISFP همراه است شامل ...

تمایل به بهبود زندگی دیگران

نگرشی سهل گیر و سازگار

وفاداری به اعتقادات و ارزش های شخصی

کنجکاوی عمیق و ریشه دار نسبت به جهان

حساسیت به نیازهای اطرافیان

ISFP ها احتمالاً از کمک به بهتر شدن زندگی دیگران لذت می برند. آنها خدمت به اطرافیان خود را دوست دارند و در شناخت نیاز دیگران ماهر هستند، که می تواند به آنها کمک کند با افرادی که دوستشان دارند روابط محکمی برقرار کنند.

آنها افراد نسبتاً انعطاف پذیری هستند که به راحتی با پیشامدها رو به رو میشوند. آنها در فرصت های جدید رشد می کنند و از اینکه می توانند به طور منظم چیزهای جدیدی را امتحان کنند لذت می برند.

ISFP ها فوق العاده به اعتقادات شخصی خود وفادارند. ارزش ها به شدت برای آن ها حائز اهمیت اند تا جایی که آن ها تمایلی به مسامحه بر سر ارزش ها و اعتقادات خود ندارند.

آنها افراد بسیار کنجکاوی هستند. ISFP ها علاقه زیادی به دنبال کردن علایق خود و دانش اندوزی در مورد جهان اطراف دارند. آنها اغلب پرسشگر هستند و ممکن است برای به دست آوردن دانش (اطلاعات) مورد نظر خود، به طور منظم سوال کنند.

ISFP ها ممکن است به نیازهای دیگران بسیار حساس باشند. آنها غالباً می دانند که دوستان و خانواده آنها چه احساسی دارند، که می تواند به آنها کمک کند تا به طور موثرتری از افراد دیگر مراقبت کنند. آنها از ابراز محبت به اطرافیان خود لذت می برند که غالباً با شناخت نیاز دیگران در وهله اول، این کار را انجام میدهند.

مشارکت در کارهایی که در انجام آن ماهر هستند به ISFP ها کمک می کند احساس شادی کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند. آنها این فرصت را خواهند داشت که هم فعالانه با کار خود درگیر شوند و هم از نقاط قوت خود به نفع خود استفاده کنند، که این امر به آنها کمک می کند تا در دراز مدت در موقعیتی که هستند ثابت قدم بمانند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید