تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی عینی

Objective (əbˈjektiv)

چیزی که واقعیت قابل اثبات و فیزیکی دارد و ذهنی نیست.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فارغ از هر عقیده و قضاوتی وجود قابل تأیید در دنیای خارجی.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

چیزی که بر اساس واقعیات واقعی و تحت تأثیر باورها یا احساسات شخصی قرار نگرفته است و واقعی و عینی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-چیزی که واقعیت قابل اثبات و فیزیکی دارد و ذهنی نیست.
-مشخص کننده چیزی که ماهیت آن با معیارهای فیزیکی قابل تعیین است.
-صفت چیزی که مکان در آن خارج احساس و تجربه می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه