تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

معنی مراقب

caregiver (ˈkerɡɪvər)

شخصی که به نیازهای شخص دیگری رسیدگی کرده و به آنها کمک می کند که کاملاً مستقل نیستند، مانند نوزاد یا بزرگسال.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

شخصی که به نیازهای شخص دیگری رسیدگی کرده و به آنها کمک می کند که کاملاً مستقل نیستند، مانند نوزاد یا بزرگسال. فردی که اکثر کارها را انجام می دهد مراقب اصلی نامیده می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

شخصی که از یک بیمار یا فرد پیر در خانه مراقبت می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

کسی که از یک فرد جوان، پیر یا بیمار مراقبت می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

کسی که در شناسایی، درمان یا پیشگیری بیماری و توان بخشی بیمار انجام وظیفه می کند. پزشک عمومی معمولا مراقب خط اول شناخته می شود. یک نوع دیگر مراقبین، افرادی هستند که در زمینه شناسایی اختلالات آموزش دیده اند و در ضمن می کوشند با برقراری رابطه با مردم نیاز های آنان را رفع کنند. نوع سوم فرد برخواسته از خود جامعه است که از دیدگاه جامعه شناسی به رفع مشکلات جامعه خصوصا آن هایی که به گروه های قومی یا فرهنگی خاصی وابسته هستند می کوشد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مراقب عضوی با حقوق یا بدون حقوق در شبکه اجتماعی شخص است که وی را در فعالیت های زندگی روزمره یاری می کند. از آنجا که آنها هیچ آموزش حرفه ای خاصی ندارند، آنها اغلب به عنوان مراقبان غیر رسمی توصیف می شوند. مراقبان غالباً معمولاً به افراد دارای اختلالات مربوط به پیری، ناتوانی، بیماری یا اختلال روانی کمک می کنند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات