تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی بازیابی

Retrieval (rəˈtrēvəl)

بازیابی اصطلاح نسبتا جدیدی در روانشناسی که به فرآیند فراخوانی اطلاعات از حافظه اطلاق می گردد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فرآیند بازیابی یا مکان یابی اطلاعات ذخیره شده در حافظه. بازیابی بعد از رمزگذاری و نگهداری، مرحله نهایی حافظه است.

-در علم اطلاعات: بازیابی اطلاعات از رایانه یا سایر دستگاه های ذخیره سازی.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روند پس گرفتن چیزی

-روند بازیابی اطلاعات ذخیره شده در رایانه

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-روند پیدا کردن و بازگرداندن چیزی

-روند دریافت اطلاعات ذخیره شده از رایانه

-عمل یا روند پس گرفتن چیزی

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

روند ذهنی بازیابی اطلاعات از گذشته؛ همراه با رمزگذاری و ذخیره سازی، یکی از سه فرایند اصلی حافظه است. روانشناسان این اشکال یادآوری را به عنوان راهی برای مطالعه فرایندهای حافظه انسان و حیوانات آزمایش می کنند. دو نظریه اصلی فرایند بازیابی ، نظریه دو مرحله ای و نظریه ویژگی رمزگذاری است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بازیابی؛ اصطلاح نسبتا جدیدی در روانشناسی که به فرآیند فراخوانی اطلاعات از حافظه اطلاق می گردد.

واژه های

واژه های متضاد لاتین

Nonreproducible, loss, misplacement

مترادف در فارسی

جبران، بازگشت، ترمیم، بازیافت

واژه های مترادف لاتین

exploration, reclamation, recovery, retrieval, salvage

واژه های متضاد در فارسی

گم شده، فراموشی

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات