تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت ENFP

تیپ شخصیت مشوق

نقاط قوت تیپ ENFP چیست؟


ENFP ها مهارت های زیادی دارند که تفاوت عمده ای بین آنها و اطرافیان ایجاد می کند. زمانی که ENFP ها از توانایی های خود آگاه هستند، می توانند با استفاده از نقاط قوت خود تاثیرات مثبتی بر دیگران هم در محیط کار و هم در زندگی شخصی بگذارند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی ENFP مرتبط هستند شامل ...

توانایی برقراری ارتباط عاطفی با دیگران

نگرشی گرم، مهربان و دعوت کننده

شور و شوق برای تجربه ها و تغییرات جدید

حل خلاقانه مسائل پیچیده

مهارت در برقراری ارتباط بین فردی

ENFP ها ذاتا همدل هستند، که این موضوع به آنها کمک می کند تا به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند. آنها اغلب حتی در گروههای بزرگتر می توانند به سرعت با افراد جدید ارتباط برقرار كنند.

آنها بسیار گرم و پذیرا هستند. ENFP ها در کمک به دیگران برای داشتن حس خوشایند تبحر دارند. رفتار دوستانه و ذهنیت باز آنها به آنها کمک می کند تا افراد جدید را جذب کرده و به آنها احساس راحتی دهند.

ENFP ها با اشتیاق تجربه ها و فرصت های جدید را دنبال کند. آنها با تغییر راحت هستند و اغلب به دنبال تغییرات هستند. آنها برای هر فرصتی برای امتحان چیزهای جدید ارزش قائل هستند و غالباً قادر به متقاعد کردن دیگران برای خروج از منطقه امن خود هستند.

آنها در یافتن راه های جدید برای حل مسائل پیچیده مهارت دارند. آنها خلاق و شهودی هستند، که به آنها کمک می کند تا مسائل پیچیده یا فرضی را به طور کارآمد پردازش کنند و تفکر خارج از چارچوب آنها به آنها کمک می کند تا راه حل های ابتکاری را به ذهن شان خطور کند.

ENFP ها همچنین در برقراری ارتباط با دیگران ماهر هستند. آنها بسیار مردم دار و همدل هستند، که به آنها کمک می کند تا سخنرانان ذاتی باشند.

مشارکت در کارهایی که در انجام آنها قوی هستند به ENFP کمک می کند احساس خوشبختی بیشتری کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند. آنها این فرصت را خواهند داشت که هم فعالانه با کار خود درگیر شوند و هم از نقاط قوت خود به نفع خود استفاده کنند، که این امر به آنها کمک می کند تا در طولانی مدت موقعیت خود را حفظ کنند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید