تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت ENTP

تیپ شخصیت مجادله گر

نقاط قوت تیپ ENTP چیست؟


INTP ها مهارت های زیادی دارند که می توانند تفاوت عمده ای را با اطرافیان خود داشته باشند. اراده خلاق آنها به آنها کمک کند تا از نقاط قوت ذاتی خود به نفع خود و دیگران استفاده کنند. نقاط قوت ENTP ها تأثیری پایدار بر روی افرادی که با آنها ملاقات می کنند می گذارد، که در صورت نیاز به استفاده از ارتباطات شخصی به آنها کمک می کند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی ENTP همراه است شامل ...

ایجاد سریع ارتباط با دیگران

توانایی در نظر گرفتن چندین دیدگاه

نگرش بسیار سازگار

فکر کردن در مورد ایده های جدید و مبتکرانه

اعتماد به نفس ذاتی در موقعیت های ناشناخته

ENTP ها به عنوان تیپ شخصیتی برون گرا، به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. انرژی ذاتی و اجتماعی بودن آنها ارتباط با افراد جدید را برای آنها آسان می کند. آنها از مشارکت در مباحث و گاها بحث های کنجکاوانه لذت می برند.

ENTP ها در دیدن جنبه های مختلف یک موقعیت هم مهارت دارند. شهود ذاتی آنها در مرتب سازی مشکلات پیچیده و ظریف به آنها کمک می کند. آنها می توانند در عین در نظر گرفتن پیچیدگی های مسائل، به حقایق به صورت منطقی توجه داشته باشند.

انعطاف پذیری و سازگاری ENTP ها به آنها کمک می کند تا به راحتی با شرایط جدید سازگار شوند. آنها به طور ذاتی و اغلب با اشتیاق پذیرای تغییرات هستند، که این ویژگی آنها را برای محیط هایی با جابجایی و انتقال مکرر، مناسب می کند.

ENTP ها که حل کنندگان ذاتی مشکلات هستند دارای تفکر خلاق و خارج از چهارچوب اند که منجر به کشف ایده ها و راه حل های جدید می شود. آنها می توانند با استفاده از عرف و راه حل های قبلی، چیزی پیدا کنند که بالقوه جدید و خلاقانه باشد.

گشودگی آنها نسبت به تجربیات جدید به آنها کمک می کند که حتی اگر در موقعیت جدید و غیرمنتظره ای قرار بگیرند، با اعتماد به نفس و مطمئن باقی بمانند. ENTP ها می توانند در کارهای جدید، مسائل خانوادگی غیرمعمول یا حتی بحران های ناگهانی پاسخ ها و عکس العمل های سریع نشان بدهند.

به طور کلی، نقاط قوت ENTP ها به انرژی ذاتی، خلاقیت و خودجوشی آنها معطوف می شود. آنها برون گرایانی تجربه گرا و  پذیرای افکار متفاوت هستند که در صورت داشتن فرصت استفاده از نقاط قوت و تعامل با دنیای اطراف خود، رشد خواهند کرد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ENTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید