تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

معنی بالقوه

potential (pəˈten(t)SHəl)

پتانسیل به طور کلی به توانایی فعلی تحقق نیافته اشاره دارد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

ظرفیت توسعه یا به وجود آمدن.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-امکان وقوع یا توسعه یا استفاده از چیزی
-خصوصیاتی که وجود دارند و می توانند توسعه یابند

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-توانایی کسی یا چیزی برای توسعه، دستیابی یا موفقیت
-امکان وقوع چیزی به روشی خاص

فرهنگ دهخدا

بالقوة. [بِل ْ ق ُوْ وَ] (ع ق مرکب) (از: ب + ال + قوه) مقابل بالفعل. بالاستعداد. اثری که در چیزی پنهان باشد و هنوز بروز نکرده باشد. (ناظم الاطباء).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

پتانسیل به طور کلی به توانایی فعلی تحقق نیافته اشاره دارد. این اصطلاح در زمینه های مختلف، از فیزیک گرفته تا علوم اجتماعی، به کار می رود تا چیزهایی را بیان کند که در شرایطی قرار دارند که می توانند از راه آزاد سازی انرژی از طریق اشیا تا تحقق کافی توانایی ها تغییر کنند. در میان مردم، ارسطو فیلسوف مشهور این مفهوم را در نظریه استعداد و فعلیت خود گنجانید.

واژه های مترادف در فارسی

نهفته

واژه های مترادف لاتین

latent, potential, prospective, virtual

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات