تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ENTP

تیپ شخصیت مجادله گر (مناظره کننده)

 کارکردهای شناختی ENTP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ENTP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: شهود برونگرا

ENTP ها تمایل دارند اطلاعات را به سرعت جذب کنند و بسیار ذهن بازی دارند. هنگامی که آنها این اطلاعات را جمع آوری می کنند، زمانی را صرف ایجاد ارتباط بین روابط مختلف پیچیده و در هم تنیده می کنند. آنها در ایجاد ارتباطاتی که دیگران ممکن است نادیده بگیرند خوب هستند و تمایل دارند روی فرصت ها تمرکز کنند. این افراد کارآفرین هستند و همیشه ایده های جدید و هیجان انگیزی دارند.

کارکرد کمکی: تفکر درون گرا

این عملکرد شناختی در فرآیند فکری ENTP ها بیان می شود. افراد با این تیپ شخصیتی بیشتر روی کسب اطلاعات در مورد دنیای اطراف خود متمرکز هستند. وقتی از این اطلاعات برای نتیجه گیری استفاده می شود، معمولاً بسیار منطقی هستند. ENTP ها منطقی و عینی هستند. آنها هنگام تصمیم گیری، ارزش بیشتری به شواهد عقلانی می دهند تا اطلاعات ذهنی و احساسی. این مسئله به ENTP کمک می کند تا تمام اطلاعاتی را که از طریق تابع شهود برون گرا وارد می شود درک کند. این شامل تحمیل منطق و نظم برای معنا بخشیدن به بسیاری از ایده ها و اطلاعات مختلف است. ENTP ها فقط نمی خواهند بفهمند که چیزی کار می کند، آنها می خواهند بفهمند چرا و چگونه کار می کنند.

کارکرد درجه سوم: احساس برون گرا

 به عنوان یک کارکرد درجه سوم، این جنبه از شخصیت ممکن است به خوبی توسعه یافته یا مهم نباشد. ENTP ها می توانند جذابین اجتماعی باشند که به خوبی با دیگران کنار می آیند. وقتی این جنبه از شخصیت ضعیف‌تر باشد، ENTP می‌تواند نسبت به دیگران بی‌ احساس باشد و حتی می‌تواند به عنوان فردی گوشه‌ گیر یا نامهربان دیده شود.

کارکرد پایین: احساس درون گرا

عملکرد شناختی درونگرا بر درک گذشته و اغلب کاربرد آن در تجارب فعلی و نگرانی های آینده متمرکز است. این اغلب یک نقطه ضعف برای شخصیت های ENTP است. آنها اغلب بیشتر بر روی احتمالات متمرکز هستند و ممکن است نادیده بگیرند که چگونه گذشته می تواند به پیش بینی نتایج کمک کند. ENTP ها همچنین تمایل دارند بسیاری از جزئیات پیش پا افتاده زندگی روزمره را نادیده بگیرند، به ویژه زمانی که عمیقاً درگیر یک پروژه یا برنامه هستند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید