هدر تبلیغاتی شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل
هدر تبلیغاتی شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل


لیست DSM-5

اختلال افسردگی نامشخص در DSM-5

اختلال افسردگی نامشخص (ddnos) شاخه ای از اختلال افسردگی است اما ممکن است خفیف تر یا ملایم تر از آن باشد.

اختلال افسردگی مشخص در DSM-5

اختلال افسردگی مشخص یکی دیگر از زیر شاخه های اختلال افسردگی است، اما این اختلال دارای تفاوت هایی با اختلال افسردگی می باشد.

اختلال افسردگی مداوم در DSM-5

اختلال افسردگی مداوم یا افسردگی خویی از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال دارای خلق پایین و غمگین و مشکل در خواب و اشتها و زندگی روزمره دارد.

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال همواره خلق پایینی دارد و کاهش چشمگیری در لذت بردن و علایق او دیده می شود.

اختلال ملال پیش از قاعدگی در DSM-5

اختلال ملال پیش از قاعدگی یا PMDD ویژه زنان است. زنان قبل از عادت ماهانه ممکن است دچار علائم جسمانی و روانی شوند.

اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت وسواسی- جبری در DSM-5

اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) نوعی اختلال شخصیت است که به طور کامل این اختلال را مطابق با DSM-5 شرح خواهیم داد.

اختلال شخصیت مرزی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت مرزی (BPD) را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت پارانوئید در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت پارانوئید را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال خلق مخرب در DSM-5

مطابق DSM-5 اختلال خلق مخرب یا (DMDD) برای کودکانی که نشانه هایی مانند تحریک پذیر بودن، خیلی زود عصبی شدن و عدم کنترل رفتاری دارند، استفاده می شود.

اختلال شخصیت دوری جو در DSM-5

اختلال شخصیت دوری جو، نوعی اختلال شخصیت است که فرد به دلیل خجالت یا اضطراب از قضاوت دیگران، نمی تواند به راحتی صحبت کند یا در جمع قرار بگیرد.

اختلال شخصیت نمایشی در DSM-5

اختلال شخصیت نمایشی، نوعی اختلال شخصیتی است که فرد در آن می خواهد همیشه مرکز توجه باشد. در این مقاله می خواهیم این اختلال را بر اساس DSM-5 شرح دهیم.

اختلال شخصیت وابسته در DSM-5

اختلال شخصیت وابسته (DPD) نوعی وابستگی شدیدی به دیگران است. در این مقاله می خواهیم به طور مفصل این اختلال را بر اساس DSM-5 برای شما  شرح دهیم.

اختلال شخصیت خودشیفته در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال شخصیت خود شیفته (NPD) بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 آشنا نماییم.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (STPD)، نوعی اختلال شخصیت است که می تواند مشکلات زیادی را در روابط فرد ایجاد کند. در این مقاله این اختلال بر اساس DSM-5 بررسی می شود.

اختلال شخصیت اسکیزوئید در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوئید یا (SPD) یک اختلال پایدار و مزمن است که معمولا با احساس بی تفاوتی نسبت به دیگران و انزوای اجتماعی مشخص می شود.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی در DSM-5

اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران است که از کودکی یا اوایل نوجوانی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد.

اختلال وسواس فکری- عملی در DSM-5

وسواس فکری-عملی در dsm-5 شامل افکار، خواسته ها و برداشت تکراری می باشند که رفتارها و اعمال ذهنی را به دنبال دارند.

اختلالات شخصیت در DSM-5

الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود.

اختلال اضطراب فراگیر در DSM-5

در dsm-5 اختلال اضطراب فراگیر (GAD) شامل اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک) در مورد چند واقعه یا فعالیت است.

اختلال افسردگی اساسی در DSM-5

اختلال افسردگی اساسی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 در این مقاله به طور کامل بحث می شود.