تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شدلیست DSM-5

اختلال بی خوابی DSM-5

اختلال بی خوابی یا اینسومنیا یک اختلال روانی مربوط به اختلالات خواب است. در این اختلال فرد نمی تواند به راحتی بخوابد و این بی خوابی باعث نقص در عملکردش می شود.

اختلال بی اشتهایی عصبی DSM-5

اختلال بی اشتهایی عصبی یکی از اختلالات روانشناسی مربوط به اختلالات خوردن است. در این اختلال فرد تمایل کمی به خوردن داشته و مدام نگران چاقی است.

اختلال پرخوری عصبی DSM-5

اختلال پرخوری عصبی، همانطور که از نامش پیداست یک اختلال روانی مربوط به خوردن است. در این اختلال فرد شروع به خوردن بیش از حد کرده و سپس اقدام به پاکسازی می کند.

اختلال سلوک DSM-5

اختلال سلوک یک اختلال رفتاری است که در کودکان و نوجوانان رخ می دهد. در این اختلال رفتارهایی وجود دارد که باعث نقض حقوق دیگری می شود.

اختلال لجبازی و نافرمانی DSM-5

اختلال لجبازی و نافرمانی یک اختلال رفتاری در کودکان است. این اختلال در دوره کودکی قابل تشخیص و درمان است. در این اختلال کودک به طور عجیبی نافرمان و لجباز میباشد

اختلال پرخوابی DSM-5

اختلال پرخوابی یکی از اختلالات روانی مربوط به خواب است. در این بیماری فرد از خوابیدن خسته نشده و این پرخوابی موجب اختلال در عملکرد فرد مبتلا می شود.

اختلال دوقطبی نوع II در DSM-5

اختلال دوقطبی از شایع ترین اختلالات روانشناسی است. در این بیماری خلق فرد دارای ثبات نیست و گاهی افسرده و گاهی شیدا و خوشحال است.

اختلال مازوخیسم جنسی DSM-5

اختلال مازوخیسم جنسی یا آزار خواهی، یک اختلال روانی جنسی است که در آن فرد از آسیب زدن به خودش و آزارهایی مانند کتک خوردن، تحقیر شدن لذت می برد و ارضا می شود.

اختلالات سازگاری DSM-5

اختلالات سازگاری،این اختلال نوعی واکنش غیر انطباقی نسبت به عوامل استرس زاست که در این بیماری فرد نسبت به تغییر، استرس زیادی دارد و این کار برایش بسیار سخت است.

کاتاتونی نامشخص در DSM-5

کاتاتونی نامشخص، از زیر شاخه اختلالات کاتاتونی است که در آن فرد دچار روان گسیختگی می شود، اما علت کاتاتونی نامشخص، همانطور که از نامش پیداست، نامشخص است.

اختلال کاتاتونیک ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

اختلال کاتاتونیک ناشی از بیماری جسمانی دیگر، یک اختلال از زیر شاخه اختلالات کاتاتونی است که نوعی روان گسیختگی است و علت آن در نتیجه یک بیماری جسمانی دیگر است.

طیف اسکیزوفرنی مشخص دیگر و اختلال روان پریشی دیگر در DSM-5

در اختلال نابهنجاری جنسی مشخص دیگر، فرد نشانه های مخصوص اختلال اسکیزوفرنی و اختلال روان پریشی را دارد ولی ملاک های این اختلال را برآورده نمی کند.

طیف اسکیزوفرنی و اختلال روان پریشی نامشخص دیگر در DSM-5

طیف اسکیزوفرنی و اختلال روان پریشی نامشخص دیگر، اختلالی است که فرد دارای علایم اختلالات اسکیزوفرنی و اختلال روان پریشی دارد اما دلیل آن نامشخص است.

اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) در DSM-5

اختلال اضطراب اجتماعی یا جمع هراسی یک اختلال از زیر شاخه اختلالات اضطرابی است. در این اختلال فرد هنگامی که در موقعیت اجتماعی قرار بگیرد، ترس و اضراب شدید دارد.

اختلال مرتبط با آسیب و عامل استرس زای نامشخص در DSM-5

در اختلال مرتبط با آسیب و عامل استرس زای نامشخص، فرد با یک حادثه یا عامل استرس زا مواجهه شده است که علت آن نامشخص است.

اختلال مرتبط با آسیب و عامل استرس زای مشخص دیگر در DSM-5

دراختلال مرتبط با آسیب و عامل استرس زای مشخص دیگر، فرد با یک حادثه یا عامل استرس زا مواجهه شده است و این اختلال مرتبط با آسیب یا عامل استرس زای دیگری است.

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی DSM-5

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی یکی از اختلالات تکاملی عصبی بسیار رایج در کودکان است. البته گاهی این اختلال ممکن است تا بزرگسالی ادامه داشته باشد.

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در DSM-5

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده، یک نوع اختلال در رابطه با رفتار اجتماعی است که در این اختلال فرد رفتار بسیار خودمانی با فرد غریبه نشان میدهد.

اختلال عورت نمایی در DSM-5

اختلال عورت نمایی یک اختلال نابهنجاری جنسی است که در این اختلال فرد، با نشان دادن آلت جنسی خود در مکان و موقعیت های مختلف، به کسب لذت می پردازد.

اختلال سادیسم جنسی در DSM-5

اختلال سادیسم جنسی یک اختلال نابهنجاری جنسی است که در آن فرد دارای سادیسم در هنگام رابطه جنسی، به آزار و اذیت طرف مقابل پرداخته و با این کار لذت می برد.

اختلال مبدل پوشی جنسی در DSM-5

اختلال مبدل پوشی جنسی یک اختلال نابهنجاری جنسی است که در این اختلال فرد، با پوشیدن لباس فرد غیر همجنس خود و با داشتن امیال و خیالات به ارضای خود می پردازد.

اختلال هویت تجزیه ای در DSM-5

اختلال هویت تجزیه ای یک اختلال شخصیت است که در این اختلال فرد، به طور همزمان دارای چند هویت یا شخصیت اشت. این اختلال با روان درمانی درمان خواهد شد.

اختلال تجزیه ای نامشخص در DSM-5

یکی از اختلالاتی که مربوط به مشکل در شخصیت فرد است، اختلال تجزیه ای نامشخص است. در این اختلال دلیل بوجود آمدن اختلال تجریه ای نامشخص است.

اختلال تجزیه ای مشخص دیگر در DSM-5

یکی از اختلالاتی که مربوط به افت در حافظه می شوند، اختلال تجزیه ای مشخص دیگر می باشد. در این اختلال فرد دارای چند شخصیت و اغلب در مسیری نا سالم و غیر ارادی است.

اختلال تماشاگری جنسی در DSM-5

یکی از اختلالات جنسی، اختلال تماشاگری جنسی است. در این اختلال فرد به طور پنهانی مشغول دیدن افراد غیر همجنس خود که معمولا برهنه هستند، می پردازد و لذت میبرد.

اختلال شخصیت کلی در DSM-5

یکی از اختلالات شخصیتی، اختلال شخصیت کلی است. این بیماری معمولا در نوجوانی یا بلوغ شروع می شود و روندی مزمن دارد. این بیماری موجل اختلال در عملکرد فرد می شود.

اختلال اضطرابی مشخص دیگر در DSM-5

اختلالات اضطرابی انواع مختلفی دارند. یکی از آنها اختلال اضطرابی مشخص دیگر می باشد.دلیل این اختلال یک دلیل مشخص است که با کمک روانشناس می توان به آن دست پیدا کرد

اختلال نابهنجاری جنسی مشخص دیگر در DSM-5

اختلال نابهنجاری جنسی مشخص دیگر، یک اختلال نابهنجاری جنسی است که در اثر یک دلیل مشخص پدید می آید. این اختلال موجب کج کارکردی جنسی در فرد می شود.

اختلال اضطرابی نامشخص در DSM-5

اختلال اضطرابی نامشخص، زیر شاخه اختلالات اضطرابی است. در این اختلال، علت داشتن اضطراب در فرد یک دلیل نامعلوم است. این اختلال موجب ناراحتی در زندگی فرد می شود.

اختلال نابهنجاری جنسی نامشخص در DSM-5

اختلال نابهنجاری جنسی نامشخص، یکی از اختلالات جنسی است که در آن علت این نابهنجاری نامشخص و مبهم است. در این اختلال فرد دچار ناراحتی در اعمال جنسی اش می شود.

اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

گاهی یک فرد، دارای اضطراب می شود و این اضطراب به حدی زیاد است که موجب بروز اختلال اضطراب می شود.این اختلال می تواند در نتیجه بیماری جسمانی دیگری بوجود آمده باشد

اختلال اضطرابی ناشی از مواد / دارو در DSM-5

در این مقاله میخواهیم تا شما را با اختلال اضطرابی ناشی از مواد / دارو آشنا کنیم. این اختلال همانظور که از نامش پیداست نوعی اضطراب است که حاصل مواد یا دارو است.

اختلال عصبی - رشدی نامشخص در DSM-5

اختلال عصبی - رشدی نامشخص یکی از اختلالات رشدی است که علت آن مشخص نیست. در این اختلال کودک با داشتن نقص رشدی در عملکرد های روزانه و تحصیلی اش دچار مشکل میشود.

اختلال عصبی - رشدی مشخص دیگر در DSM-5

اختلال عصبی - رشدی مشخص دیگر یک اختلال رشدی است که در کودکان بروز پیدا می کند. کودک در این اختلال دارای نقص هایی است که منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی او میشود

اختلال یادگیری خاص در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال یادگیری خاص آشنا کنیم. این اختلال شامل نقش در خواندن، نوشتن، ریاضیات و ناتوانایی های فرد نسبت به سن رشدی اش می باشد.

اختلال تیک مشخص دیگر در DSM-5

اختلال تیک یکی از اختلالات عصبی رشدی است که در آن فرد دارای حرکات موزون یا آواهایی است که ممکن است آهسته یا تند انجام شود و عود کننده است.

اختلال تیک نامشخص در DSM-5

اختلال تیک به حرکات یا آواهای ناموزون گفته می شود که سریع یا آرام و به صورت عود کننده است. همچنین دلیل اختلال تیک نامشخص معلوم نیست.

اختلالات تیک در DSM-5

تیک یک اختلال روانشناختی است که به انجام دادن یک حرکت، صدا یا آوای سریع و ناموزون است. این اختلال با تکنیک های روانشناسی به راحتی قابل درمان می باشد.

ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) در DSM-5

ناتوانی عقلانی که به عقب ماندگی ذهنی هم معروف است، بیماری است که در دوره کودکی شکل گرفته و در آن کودک از لحاظ رشد عقلی، به تکامل نرسیده است.

اختلال طیف اوتیسم در DSM-5

اختلال طیف اوتیسم یک اختلال رشدی است. این اختلال در کودکان روی می دهد. در این اختلال کودک ارتباط اجتماعی خوبی برقرار نمی کند و از لحاظ هیجانی دارای مشکل است.

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی مشخص دیگر در DSM-5

یکی از زیر شاخه های اختلالات عصبی رشدی، اختلال کاستی توجه / بیش فعالی مشخص دیگر است. در این اختلال، ملاک های کامل اختلال کاستی توجه / بیش فعالی برآورده نمیشود.

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی نامشخص در DSM-5

یکی دیگر از زیر شاخه های اختلال عصبی رشدی، اختلال کاستی توجه / بیش فعالی نامشخص است. در این اختلال ملاک های کامل اختلال کاستی توجه یا بیش فعالی برآورده نمی شود.

اختلال هماهنگی مربوط به رشد در DSM-5

اختلال هماهنگی مربوط به رشد یک اختلال مزمن عصبی است که در کودکان روی می دهد،این اختلال با مشکلاتی در حرکت قابل رویت است و فعالیت های روزمره شان دچار مشکل می شود

اختلال ارتباط نامشخص در DSM-5

یکی دیگر از اختلالات ارتباطی، اختلال ارتباط نامشخص است. در این بیماری نمی توان به طور قطع گفت که اختلال ارتباط نناشی از چه مسئله ای بوجود آمده است.

اختلال ارتباط اجتماعی (عملی) در DSM-5

یکی از اختلالات عصبی رشدی در حوزه روانشناسی، اختلال ارتباط اجتماعی (عملی) است. فرد در این اختلال دچار کمبودهایی در حوزه برقراری ارتباطات کلامی و غیر کلامی است.

اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) در DSM-5

اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) یکی از اختلالات ارتباطی است که در کودکان روی می دهد. در این بخش به طور کامل به این اختلال پرداخته ایم.

اختلال زبان در DSM-5

اختلال زبان یکی از اختلالات روانشناسی در حوزه ارتباطات است. این اختلال در کودکان بوجود می آید. توانایی گفتن احساسات و جملات برای کودکان در این اختلال دشوار است.

اختلال دوقطبی نوع I در DSM-5

اختلال دوقطبی یکی از اختلالات شایع روانشناسی در حوزه خلق است. کسی که دچار این بیماری است یک روز بسیار افسرده و روز دیگر بسیار شاد و خوشحال است. خلق ناپایدار است

دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال دوقطبی یک بیماری روانی شایع در رابطه با خلق است. دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از مواد/ دارو همانطور که از نامش پیداست به دوقطبی ناشی از دارو مربوط می شود.

دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

دوقطبی یکی از اختلالات رایج خلقی است که گاهی می تواند ناشی از یک بیماری جسمانی دیگر باشد. در این مقاله سعی کرده ایم تا به طور مفصل راجع به این اختلال صحبت کنیم.

اختلال ادواری خو در DSM-5

اختلال ادواری خو، که یکی از اختلالات طیف اختلالات دوقطبی است، که در این بیماری فرد دچار نوسان در خلقش است. گاهی در فاز شیدایی و گاهی در فاز افسردگی است.

اختلال دوقطبی و اختلال مرتبط مشخص دیگر در DSM-5

در این قسمت به توضیح اختلال دوقطبی و اختلال مرتبط مشخص دیگر صحبت خواهیم کرد. این اختلال یک اختلال روانی است که روی خلق و تفکر فرد تاثیر دارد.

اختلال اسکيزوافکتيو در DSM-5

این مقاله راجع به اختلال اسکیزوافکتیو است. اختلال اسکیزوافکتیو نیز یکی از شاخه های بیماری های هذیانی و اسکیزوفرنیک می باشد.

اختلال روان پریشی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

بیماری روان پریشی بیماری است که ارتباط فرد با واقعیت قطع است و فرد دارای توهم و هذیان می باشد. در این مقاله از اختلال روان پریشی ناشی از مواد/ دارو صحبت می شود.

اختلال روان پریشی ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

در این مقاله می خواهیم تا شما را با اختلال اسکیزوفرنی آشنا کنیم. در این اختلال، ارتباط فرد با واقعیت قطع است و فرد دارای توهم و هذیان می باشد.

اختلال اسکیزوفرنی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال اسکیزوفرنی آشنا کنیم. فرد در این اختلال دارای توهم، هذیان و اختلال در فکر است.

اسکیزوفرنی مشخص و اختلال روان پریشی دیگر در DSM-5

اسکیزوفرنی مشخص و اختلال روان پریشی دیگر، یکی از اختلالات سایکوتیک است که اختلال فرد با واقعیت قطع است و دارای توهم، هذیان، گفتار، رفتار و آشفته است.

اختلال کاتاتونی مرتبط با اختلال روانی دیگر در DSM-5

اختلال کاتاتونی مرتبط با اختلال روانی دیگر، یکی از اختلالات شاخه اسکیزوفرنی است. در این اختلال فرد در مدت طولانی رفتار های هیجانی بیش از حد یا حالت سکون دارد.

اختلال روان پریشی کوتاه مدت در DSM-5

اختلال روان پریشی کوتاه مدت، زیر شاخه ای از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، که فرد دارای نوسانات شدید عاطفی است، است و حالت روان پریشی به یک باره اتفاق می افتد.

اختلال هذیانی در DSM-5

اختلال هذیانی، که یکی از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، که در این بیماری فرد دچار توهماتی می شود اما این توهمات برجسته نیستند.

اختلال اسکیزوفرنیفرم در DSM-5

اختلال اسکیزوفرنیفرم، که یکی از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، دارای توهم، هذیان و عدم نوسان عاطفی است و در آن فرد نمی تواند واقعیت را از خیال تشخیص دهد.

اختلال صدای گفتار در DSM-5

اختلال صدای گفتار یا کنش پریشی کلامی یک اختلال رایج در کودکان است که می تواند باعث بروز مشکل در صحبت کردن آنان شود.

اختلال ذخیره کردن در DSM-5

اختلال ذخیره کردن یک اختلال روانشناسی از شاخه اختلالات وسواسی است که در آن فرد میل به نگه داشتن چیزهایی و عدم توانایی در دور ریختن آن ها را دارد.

اختلال وسواس فکری - عملی ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

اختلال وسواس فکری - عملی و اختلال مربوط ناشی از بیماری جسمانی دیگر، از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال مربوط نامشخص در DSM-5

وسواس فکری- عملی و اختلال مربوط نامشخص یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که در این قسمت می خواهیم به آن بپردازیم.

اختلال وسواس فکری عملی و اختلال مربوط مشخص دیگر در DSM-5

اختلال وسواس فکری عملی و اختلال مربوط مشخص دیگر، از خانواده اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال وسواس فکری- عملی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال وسواس ناشی از مواد/ دارو از خانواده اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال پوست کنی در DSM-5

اختلال پوست کنی، یک اختلال روانی از زیر دسته اختلالات وسواسی است. در این اختلال فرد به طور شدیدی شروع به کندن پوستش به روش های مختلف می کند.

اختلال موکنی در DSM-5

اختلال موکنی، یکی از اختلالات روانی از زیر شاخه اختلالات وسواسی می باشد. در این اختلال فرد به طور شدیدی شروع به کندن موها به طرق مختلف می کند.

اختلال بد شکلی بدن در DSM-5

اختلال بد شکلی بدن، یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که در آن فرد به صورت خیالی از بدنش تصویر بدی می سازد.

اختلال آگورافوبیا در DSM-5

آگورافوبی یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات اضطرابی است که در آن فرد از بودن در موقعیت هایی می ترسد یا دوری می کند.

اختلال وحشت زدگی در DSM-5

اختلال وحشت زدگی یا حمله پنیک یکی از اختلالات اضطرابی است که در آن فرد به صورت ناگهانی دارای حمله های ناگهانی ترس می شود.

اختلال اضطراب جدایی در DSM-5

اختلال اضطراب جدایی، یک اختلال اضطرابی است که در این اختلال فرد نمی خواهد از کسی که به او وابستگی دارد، لحظه ای جدا شود و دوری از او باعث اضطراب در فرد می شود.

اختلال فوبی خاص در DSM-5

اختلال فوبی خاص، که یکی از زیر شاخه های اختلالات اضطرابی است، نوعی بیماری اضطرابی است که در آن فرد در موقعیت های فوبی، دارای اضطراب غیر منطقی و بیش از حد است.

اختلال لالی انتخابی در DSM-5

لالی انتخابی به اختلال اضطراب بسیار شدید در کودکان است که این کودکان علی رغم توانایی تکلم، در بعضی موقعیت ها از صحبت کردن اجتناب می کنند.

اختلال افسردگی نامشخص در DSM-5

اختلال افسردگی نامشخص (ddnos) شاخه ای از اختلال افسردگی است اما ممکن است خفیف تر یا ملایم تر از آن باشد.

اختلال افسردگی مشخص در DSM-5

اختلال افسردگی مشخص یکی دیگر از زیر شاخه های اختلال افسردگی است، اما این اختلال دارای تفاوت هایی با اختلال افسردگی می باشد.

اختلال افسردگی مداوم در DSM-5

اختلال افسردگی مداوم یا افسردگی خویی از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال دارای خلق پایین و غمگین و مشکل در خواب و اشتها و زندگی روزمره دارد.

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال همواره خلق پایینی دارد و کاهش چشمگیری در لذت بردن و علایق او دیده می شود.

اختلال ملال پیش از قاعدگی در DSM-5

اختلال ملال پیش از قاعدگی یا PMDD ویژه زنان است. زنان قبل از عادت ماهانه ممکن است دچار علائم جسمانی و روانی شوند.

اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت وسواسی- جبری در DSM-5

اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) نوعی اختلال شخصیت است که به طور کامل این اختلال را مطابق با DSM-5 شرح خواهیم داد.

اختلال شخصیت مرزی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت مرزی (BPD) را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت پارانوئید در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت پارانوئید را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال خلق مخرب در DSM-5

مطابق DSM-5 اختلال خلق مخرب یا (DMDD) برای کودکانی که نشانه هایی مانند تحریک پذیر بودن، خیلی زود عصبی شدن و عدم کنترل رفتاری دارند، استفاده می شود.

اختلال شخصیت دوری جو در DSM-5

اختلال شخصیت دوری جو، نوعی اختلال شخصیت است که فرد به دلیل خجالت یا اضطراب از قضاوت دیگران، نمی تواند به راحتی صحبت کند یا در جمع قرار بگیرد.

اختلال شخصیت نمایشی در DSM-5

اختلال شخصیت نمایشی، نوعی اختلال شخصیتی است که فرد در آن می خواهد همیشه مرکز توجه باشد. در این مقاله می خواهیم این اختلال را بر اساس DSM-5 شرح دهیم.

اختلال شخصیت وابسته در DSM-5

اختلال شخصیت وابسته (DPD) نوعی وابستگی شدیدی به دیگران است. در این مقاله می خواهیم به طور مفصل این اختلال را بر اساس DSM-5 برای شما  شرح دهیم.

اختلال شخصیت خودشیفته در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال شخصیت خود شیفته (NPD) بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 آشنا نماییم.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (STPD)، نوعی اختلال شخصیت است که می تواند مشکلات زیادی را در روابط فرد ایجاد کند. در این مقاله این اختلال بر اساس DSM-5 بررسی می شود.

اختلال شخصیت اسکیزوئید در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوئید یا (SPD) یک اختلال پایدار و مزمن است که معمولا با احساس بی تفاوتی نسبت به دیگران و انزوای اجتماعی مشخص می شود.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی در DSM-5

اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران است که از کودکی یا اوایل نوجوانی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد.

اختلال وسواس فکری- عملی در DSM-5

وسواس فکری-عملی در dsm-5 شامل افکار، خواسته ها و برداشت تکراری می باشند که رفتارها و اعمال ذهنی را به دنبال دارند.

اختلالات شخصیت در DSM-5

الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود.

اختلال اضطراب فراگیر در DSM-5

در dsm-5 اختلال اضطراب فراگیر (GAD) شامل اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک) در مورد چند واقعه یا فعالیت است.

اختلال افسردگی اساسی در DSM-5

اختلال افسردگی اساسی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 در این مقاله به طور کامل بحث می شود.