تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان


لیست DSM-5

اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) در DSM-5

اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) یکی از اختلالات ارتباطی است که در کودکان روی می دهد. در این بخش به طور کامل به این اختلال پرداخته ایم.

اختلال زبان در DSM-5

اختلال زبان یکی از اختلالات روانشناسی در حوزه ارتباطات است. این اختلال در کودکان بوجود می آید. توانایی گفتن احساسات و جملات برای کودکان در این اختلال دشوار است.

اختلال دوقطبی نوع I در DSM-5

اختلال دوقطبی یکی از اختلالات شایع روانشناسی در حوزه خلق است. کسی که دچار این بیماری است یک روز بسیار افسرده و روز دیگر بسیار شاد و خوشحال است. خلق ناپایدار است

دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال دوقطبی یک بیماری روانی شایع در رابطه با خلق است. دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از مواد/ دارو همانطور که از نامش پیداست به دوقطبی ناشی از دارو مربوط می شود.

دوقطبی و اختلال مرتبط ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

دوقطبی یکی از اختلالات رایج خلقی است که گاهی می تواند ناشی از یک بیماری جسمانی دیگر باشد. در این مقاله سعی کرده ایم تا به طور مفصل راجع به این اختلال صحبت کنیم.

اختلال ادواری خو در DSM-5

اختلال ادواری خو، که یکی از اختلالات طیف اختلالات دوقطبی است، که در این بیماری فرد دچار نوسان در خلقش است. گاهی در فاز شیدایی و گاهی در فاز افسردگی است.

اختلال دوقطبی و اختلال مرتبط مشخص دیگر در DSM-5

در این قسمت به توضیح اختلال دوقطبی و اختلال مرتبط مشخص دیگر صحبت خواهیم کرد. این اختلال یک اختلال روانی است که روی خلق و تفکر فرد تاثیر دارد.

اختلال اسکيزوافکتيو در DSM-5

این مقاله راجع به اختلال اسکیزوافکتیو است. اختلال اسکیزوافکتیو نیز یکی از شاخه های بیماری های هذیانی و اسکیزوفرنیک می باشد.

اختلال روان پریشی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

بیماری روان پریشی بیماری است که ارتباط فرد با واقعیت قطع است و فرد دارای توهم و هذیان می باشد. در این مقاله از اختلال روان پریشی ناشی از مواد/ دارو صحبت می شود.

اختلال روان پریشی ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

در این مقاله می خواهیم تا شما را با اختلال اسکیزوفرنی آشنا کنیم. در این اختلال، ارتباط فرد با واقعیت قطع است و فرد دارای توهم و هذیان می باشد.

اختلال اسکیزوفرنی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال اسکیزوفرنی آشنا کنیم. فرد در این اختلال دارای توهم، هذیان و اختلال در فکر است.

اسکیزوفرنی مشخص و اختلال روان پریشی دیگر در DSM-5

اسکیزوفرنی مشخص و اختلال روان پریشی دیگر، یکی از اختلالات سایکوتیک است که اختلال فرد با واقعیت قطع است و دارای توهم، هذیان، گفتار، رفتار و آشفته است.

اختلال کاتاتونی مرتبط با اختلال روانی دیگر در DSM-5

اختلال کاتاتونی مرتبط با اختلال روانی دیگر، یکی از اختلالات شاخه اسکیزوفرنی است. در این اختلال فرد در مدت طولانی رفتار های هیجانی بیش از حد یا حالت سکون دارد.

اختلال روان پریشی کوتاه مدت در DSM-5

اختلال روان پریشی کوتاه مدت، زیر شاخه ای از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، که فرد دارای نوسانات شدید عاطفی است، است و حالت روان پریشی به یک باره اتفاق می افتد.

اختلال هذیانی در DSM-5

اختلال هذیانی، که یکی از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، که در این بیماری فرد دچار توهماتی می شود اما این توهمات برجسته نیستند.

اختلال اسکیزوفرنیفرم در DSM-5

اختلال اسکیزوفرنیفرم، که یکی از اختلالات طیف اسکیزوفرنی است، دارای توهم، هذیان و عدم نوسان عاطفی است و در آن فرد نمی تواند واقعیت را از خیال تشخیص دهد.

اختلال صدای گفتار در DSM-5

اختلال صدای گفتار یا کنش پریشی کلامی یک اختلال رایج در کودکان است که می تواند باعث بروز مشکل در صحبت کردن آنان شود.

اختلال ذخیره کردن در DSM-5

اختلال ذخیره کردن یک اختلال روانشناسی از شاخه اختلالات وسواسی است که در آن فرد میل به نگه داشتن چیزهایی و عدم توانایی در دور ریختن آن ها را دارد.

اختلال وسواس فکری - عملی ناشی از بیماری جسمانی دیگر در DSM-5

اختلال وسواس فکری - عملی و اختلال مربوط ناشی از بیماری جسمانی دیگر، از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال مربوط نامشخص در DSM-5

وسواس فکری- عملی و اختلال مربوط نامشخص یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که در این قسمت می خواهیم به آن بپردازیم.

اختلال وسواس فکری عملی و اختلال مربوط مشخص دیگر در DSM-5

اختلال وسواس فکری عملی و اختلال مربوط مشخص دیگر، از خانواده اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال وسواس فکری- عملی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال وسواس ناشی از مواد/ دارو از خانواده اختلالات وسواسی است که فرد دارای اعمال یا فکرهایی است که وسواس تلقی می شوند.

اختلال پوست کنی در DSM-5

اختلال پوست کنی، یک اختلال روانی از زیر دسته اختلالات وسواسی است. در این اختلال فرد به طور شدیدی شروع به کندن پوستش به روش های مختلف می کند.

اختلال موکنی در DSM-5

اختلال موکنی، یکی از اختلالات روانی از زیر شاخه اختلالات وسواسی می باشد. در این اختلال فرد به طور شدیدی شروع به کندن موها به طرق مختلف می کند.

اختلال بد شکلی بدن در DSM-5

اختلال بد شکلی بدن، یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات وسواسی است که در آن فرد به صورت خیالی از بدنش تصویر بدی می سازد.

اختلال آگورافوبیا در DSM-5

آگورافوبی یکی از اختلالات روانشناسی از زیر شاخه اختلالات اضطرابی است که در آن فرد از بودن در موقعیت هایی می ترسد یا دوری می کند.

اختلال وحشت زدگی در DSM-5

اختلال وحشت زدگی یا حمله پنیک یکی از اختلالات اضطرابی است که در آن فرد به صورت ناگهانی دارای حمله های ناگهانی ترس می شود.

اختلال اضطراب جدایی در DSM-5

اختلال اضطراب جدایی، یک اختلال اضطرابی است که در این اختلال فرد نمی خواهد از کسی که به او وابستگی دارد، لحظه ای جدا شود و دوری از او باعث اضطراب در فرد می شود.

اختلال فوبی خاص در DSM-5

اختلال فوبی خاص، که یکی از زیر شاخه های اختلالات اضطرابی است، نوعی بیماری اضطرابی است که در آن فرد در موقعیت های فوبی، دارای اضطراب غیر منطقی و بیش از حد است.

اختلال لالی انتخابی در DSM-5

لالی انتخابی به اختلال اضطراب بسیار شدید در کودکان است که این کودکان علی رغم توانایی تکلم، در بعضی موقعیت ها از صحبت کردن اجتناب می کنند.

اختلال افسردگی نامشخص در DSM-5

اختلال افسردگی نامشخص (ddnos) شاخه ای از اختلال افسردگی است اما ممکن است خفیف تر یا ملایم تر از آن باشد.

اختلال افسردگی مشخص در DSM-5

اختلال افسردگی مشخص یکی دیگر از زیر شاخه های اختلال افسردگی است، اما این اختلال دارای تفاوت هایی با اختلال افسردگی می باشد.

اختلال افسردگی مداوم در DSM-5

اختلال افسردگی مداوم یا افسردگی خویی از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال دارای خلق پایین و غمگین و مشکل در خواب و اشتها و زندگی روزمره دارد.

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو در DSM-5

اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو از خانواده اختلالات افسردگی است که فرد در این اختلال همواره خلق پایینی دارد و کاهش چشمگیری در لذت بردن و علایق او دیده می شود.

اختلال ملال پیش از قاعدگی در DSM-5

اختلال ملال پیش از قاعدگی یا PMDD ویژه زنان است. زنان قبل از عادت ماهانه ممکن است دچار علائم جسمانی و روانی شوند.

اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت وسواسی- جبری در DSM-5

اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) نوعی اختلال شخصیت است که به طور کامل این اختلال را مطابق با DSM-5 شرح خواهیم داد.

اختلال شخصیت مرزی در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت مرزی (BPD) را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال شخصیت پارانوئید در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا اختلال شخصیت پارانوئید را بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 به طور کامل توضیح دهیم.

اختلال خلق مخرب در DSM-5

مطابق DSM-5 اختلال خلق مخرب یا (DMDD) برای کودکانی که نشانه هایی مانند تحریک پذیر بودن، خیلی زود عصبی شدن و عدم کنترل رفتاری دارند، استفاده می شود.

اختلال شخصیت دوری جو در DSM-5

اختلال شخصیت دوری جو، نوعی اختلال شخصیت است که فرد به دلیل خجالت یا اضطراب از قضاوت دیگران، نمی تواند به راحتی صحبت کند یا در جمع قرار بگیرد.

اختلال شخصیت نمایشی در DSM-5

اختلال شخصیت نمایشی، نوعی اختلال شخصیتی است که فرد در آن می خواهد همیشه مرکز توجه باشد. در این مقاله می خواهیم این اختلال را بر اساس DSM-5 شرح دهیم.

اختلال شخصیت وابسته در DSM-5

اختلال شخصیت وابسته (DPD) نوعی وابستگی شدیدی به دیگران است. در این مقاله می خواهیم به طور مفصل این اختلال را بر اساس DSM-5 برای شما  شرح دهیم.

اختلال شخصیت خودشیفته در DSM-5

در این مقاله قصد داریم تا شما را با اختلال شخصیت خود شیفته (NPD) بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 آشنا نماییم.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (STPD)، نوعی اختلال شخصیت است که می تواند مشکلات زیادی را در روابط فرد ایجاد کند. در این مقاله این اختلال بر اساس DSM-5 بررسی می شود.

اختلال شخصیت اسکیزوئید در DSM-5

اختلال شخصیت اسکیزوئید یا (SPD) یک اختلال پایدار و مزمن است که معمولا با احساس بی تفاوتی نسبت به دیگران و انزوای اجتماعی مشخص می شود.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی در DSM-5

اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران است که از کودکی یا اوایل نوجوانی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد.

اختلال وسواس فکری- عملی در DSM-5

وسواس فکری-عملی در dsm-5 شامل افکار، خواسته ها و برداشت تکراری می باشند که رفتارها و اعمال ذهنی را به دنبال دارند.

اختلالات شخصیت در DSM-5

الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود.

اختلال اضطراب فراگیر در DSM-5

در dsm-5 اختلال اضطراب فراگیر (GAD) شامل اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک) در مورد چند واقعه یا فعالیت است.

اختلال افسردگی اساسی در DSM-5

اختلال افسردگی اساسی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم DSM-5 در این مقاله به طور کامل بحث می شود.