تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
تست هوش وکسلر مدت مطالعه: 8 دقیقه
ای سنج 21 تیر 1400 مدت مطالعه: 8 دقیقه

تست هوش وکسلر

در این مقاله می خواهیم به نقد و بررسی آزمون هوش وکسلر بپردازیم. هوش مفهومی انتزاعی است و به دلیل انتزاعی بودنش، سنجش آن عموما نسبت به مسائل و مفاهیم قابل مشاهده، سخت تر است. اما با تلاش متخصصان و محققان از زمان های قدیم، سنجش آن، به وسیله ی آزمون های هوشی به امری قابل اندازه گیری تبدیل شده است.

در واقع سنجش هوش به وسیله ی ابزاری به نام تست یا آزمون های روان شناختی هوش، ممکن می باشد. البته  ممکن است نمرات به دست آمده از آزمون های هوشی، نمرات دقیقی نباشد؛ اما نمرات به دست آمده از ازمون هایی با روایی و پایایی بالا و آزمون های تایید شده، از جمله تست هوش کتل و تست هوش ریون تقریبا قابل اعتماد و اتکا هستند. در ادامه فهرست مطالب آورده شده است:

فهرست مطالب

چکیده ای از صحبت های یک روانسنج در مورد آزمون هوشی وکسلر را برای شما در این قسمت آورده ایم:

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

آزمون هوش وکسلر

اگر سخنان روان سنج بالا را مطالعه کردین، شما را به ادامه ی مطالعه ی این مقاله دعوت می کنیم.

آزمون هوش وکسلر توسط چه کسی و به چه منظوری طراحی شد؟

این آزمون توسط وکسلر آمریکایی و برای سنجش میزان ناتوانی های یادگیری طراحی و توین شد. علاوه بر آن این آزمون برای سنجش میزان افت تحصیلی دانش آموزان نیز به کار می رود. 

آزمون هوش وکسلر در چه سالی ساخته شد؟

این آزمون، در ابتدا در سال 1955 تحت نسخه ای به نام وکسلر-بلوبر و با عنوان مقیاس هوشی بزرگسالان ساخته شد. سپس،در سال 1981 متخصصان بر روی این نسخه اصلاحاتی انجام دادند و نسخه تجدید نظر شده، تحت عنوان، مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان در دسترس عموم قرار گرفت. سر انجام در سال 1997، اخرین اصلاحات و تجدید نظر ها بر روی این نسخه انجام گرفت و این نسخه، نسخه نهایی این آزمون شد. پس: این آزمون 3 تا نسخه دارد:

WPPIS-R
WAIS-R
WISC-R

آزمون هوشی وکسلر کودکان چه زمانی تدوین شد؟

نسخه ی آزمون هوش وکسلر کودکان در ابتدا در سال 1949 منتشر شد اما مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. این اصلاحات بر روی نسخه اولیه در سال 1974 صورت گرفت. بعد از آن سومین نسخه و ویراست در سال 1991 انتشار یافت.

آزمون هوشی وکسلر کودکان، چه ویژگی هایی دارد؟

این نسخه از آزمون وکسلر برای کودکان شش تا شانزده ساله کاربرد دارد که شامل ده آزمون اجباری از نوع فرعی و سه آزمون تکمیلی می باشد.

آزمون های فرعی عملکردی در این آزمون کدام اند؟

تکمیل تصاویر
مرتب کردن تصاویر
الحاق قطعات
طراحی مکعب ها
رمز بندی

آزمون های تکمیلی در این آزمون کدام اند؟

نماد یابی
ماز ها

چه نمراتی را می توانیم از این آزمون به دست بیاوریم؟

این آزمون می تواند 7 نمره کلی در 7 حوزه ی مختلف به ما بدهد؛ این 7 مورد عبارت اند از:

نمره هوش کلی
نمره هوش کلامی
درک کلامی
نمره هوش
سازمان ادراکی
سرعت پردازش

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

آزمون هوش وکسلر

اما این نمرات با ترکیبی از نمرات آزمون های فرعی انتخاب شده در این تست به دست می آید.

نکته

علاوه بر آزمون اصلی، این آزمون شامل 14 خرده آزمون اصلی است که اجرای 13 مورد از آن ها کاملا اجباری است و یک مورد اختیاری. لازم به ذکر است که مورد اختیاری خرده آزمون الحاق قطعات می باشد.

نحوه کار با این خرده آزمون ها چگونه است؟

خیلی ساده! وقتی فرد نتواند به سوالات یک خرده آزمون به درستی جواب دهد، و نکته اینجاست که مرتکب تعدادی اشتباه مقرر بشود، روان شناس آزمون فرعی رو تمام می کند و به سراغ آزمون فرعی دیگر می رود و این آزمون را شروع می کند.

نام این خرده آزمون ها چیست؟

خرده آزمون های کلامی

خرده آزمون های کلامی شامل:

واژگان(گنجینه لغات)
شباهت ها
محاسبه( حساب)
فراخنای ارقام
درک مطلب(درک و فهم)
اطلاعات عمومی
مرتب کردن حروف و ارقام( خوب است بدانید که این آزمون فرعی، ازمون جدیدی می باشد.)

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

آزمون هوش وکسلر

خرده آزمون های عملی

خرده آزمون های عملی شامل:
طراحی با مکعب ها
استدلال ماترسی
تنطیم تصاویر(مرتب کردن تصاویر)
نماد یابی(این آزمون هم جدید است.)
تکمیل تصاویر
نماد ارقام(رمزگردانی یا رمزبندی نمادرقمی)
الحاق قطعات ( که آزمون اختیاری ما بود.)

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

آزمون هوش وکسلر

مقیاس کلامی آزمون وکسلر چه مواردی را مورد ارزیابی قرار می دهد؟

قبل از ذکر موارد این نکته را به یاد داشته باشید که مقیاس کلامی، عموما از فرهنگ تاثیر می گیرد. اما مواردی که مورد ارزیابی قرار می گیرد در ادامه آورده می شود:

توانایی حافظه کلامی
روانی با سیالی کلامی
توانایی کار کردن با نماد های انتزاعی
مقدار و درجه ی بهره مندی شخص از زمینه های آزمایشی خود

معنای تفاوت در نمرات

اگر فردی در مقیاس کلامی نمره بالاتری نسبت به دیگر مقیاس ها مثل مقیاس عملی داشته باشد، این تفاوت در نمرات معناهای زیر را می تواند برای آن فرد داشته باشد:

سطح علمی و تحصیلی نسبتا بالای فرد
دشواری کار کردن در تکالیف عملی
کندی روانی – حرکتی ناشی از افسردگی
ضعف در توانایی های عملی
ضهف و نقص در هماهنگی دیداری-حرکتی

بیشتر بدانید

 آزمون هوشی استنفورد-بینه بر حسب سن ساخته شده است. اما آزمون هوشی وکسلر بر اساس درصد مطلبی که افراد قادر به حل و فهم آن هستند و بر اساس خرده آزمون تدوین شده است.

نمره دهی در این آزمون چگونه است؟

روانشناس در انتهای آزمون و وقتی آزمون تمام می شود، با تبدیل امتیازات مراجع به نمرات هوشبهر هنجار یابی شده که میانیگین این نمرات 100 و انحراف استاندارد 15 است، می تواند سه نوع هوشبهر یا هموان آی کیو را حساب کند. اما این سه نوع هوشبهر کدام اند؟

هوشبهر کلی
هوشبهر کلامی
هوشبهر عملی

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

آزمون هوش وکسلر

مطالبی که در ادامه می خواهیم بخوانیم در مورد هر یک از خرده آزمون های این آزمون می باشد.

خرده آزمون اطلاعات عمومی چه ویژگی هایی دارد؟

این خرده آزمون 29 ماده دارد و شامل اطلاعات عمومی فرد است. علاقه ای که فرد به دانستن و مطالعه دارد و حافظه ی او را می سنجد. نمره بالا و خوب در این خرده آمون به معنای : حافظه خوب، محیط آموزشی خوب،توجیه عقلی، غنای فرهنگی است. این خرده آزمون جز خرده آزمون های پایا است. خرده آزمون پایا یعنی: تحت تاثیر آسیب مغزی روان شناختی قرار نمی گیرد.

چه کسی در این خرده آزمون نمره کم و پایینی می گیرد؟

کسی که از مکانیزم دفاعی سرکوب استفاده می کند
فرد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی
شخصی که حافظه بلند مدت خوبی ندارد
فردی که دچار فقر فرهنگی است
شخصی که ادراکش از محیطش خوب نیست

خرده آزمون فراخنای ارقام چه ویژگی هایی دارد؟

این خرده آزمون معیاری برای سنجش و ارزیابی توجه و حافظه کوتاه مدت است. نحوا انجام این خرده آزمون این گونه است: فرد آزمون گیرنده در ابتدا، دو دسته از ارقان را با صدای بلند می خواند و بعذ از خواندش، آزمودنی باید دسته اول اعداد را به همان صورت بخواند و دسته دوم را به صورت وارونه و از آخر به اول تکرار کند.  این خرده آزمون در برابر اضطراب به شدت آسیب پذیر است.

چه چیزی باعث می شود فرد در به یاد آوری اعداد دچار مشکل شود؟

اضطراب
کمبود توجه
اختلال در مغز

اگر فرد اعداد وارونه را به درستی تکرار کند، نشان دهنده چیست؟

تمرکز
انعطاف پذیری
صبر در برابر فشار روانی

چه کسی نمره بهتری در این آزمون می گیرد؟

فردی که اضطراب ندارد
فرد پذیرا
فرد منفعل
فردی که حافظه کوتاه مدت شنیداری اش خوب است.
توجه بالایی دارد.

اگر اختلاف زیادی بین تکرار درست اعداد دسته یک و اعداد وارونه وجود داشته باشد، می تواند نشان دهنده ی یک آسیب عضوی در فرد باشد.

توجه

عبارت مثلت اضطراب برای خرده آزمون های، فراخنای ارقام، نماد ارقام و محاسبه به کار می رود. چون این دو خرده آزمون هم در برابر اضطراب آسیب پذیرند.

خرده آزمون تکمیل تصاویر چه ویژگی هایی دارد؟

در این آزمون 25 عدد کارت به صورت تک تک و نه با هم به آزمودنی ارائه می شود. در هر کارت بخشی از تصویر حذف شده است و آزمودنی باید قسمت حذف شده را تکمیل کند. هدف این آزمون توجه بر جزئیات و نکات نا هم خوان است. همچنین نقص ادراکی در این آزمون مشخص می شود.

چه کسی نمره بالا می گیرد؟

فردی که آگاه و هوشیار است.
دقت بینایی خوبی دارد.

چه کسی نمره پایین می گیرد؟

فرد تکانش گر نمره کمی می گیرد؛ چون بدون تجزیه و تحلیل سریع دوست دارد به سوالات پاسخ دهد.

خرده آزمون تنظیم تصاویر چه ویژگی هایی دارد؟

آزمودنی در این آزمون باید، چندین کارت حاوی تصاویر کارتونی را کنار هم طوری قرار دهد که بتواند داستانی را روایت کند. هدف این خرده آزمون توانایی طرح ریزی می باشد.

پیش بینی دقیق
تداعی زمانی
تفسیر

این آزمون چه چیزی را می سنجد؟

توانایی ادراکی
برنامه ریزی
پیش بینی روابط اجتماعی
موقعیت های بین فردی

چه کسی نمره بالا می گیرد؟

فرد دقیق و ماهر و با دقت
فردی که هوش اجتماعی بالایی دارد
کسی که می تواند نتیجه ی کارها را پیش بینی کند.

چه کسی نمره پایینی می گیرد؟

کسی که درک پایین از مسائل اجتماعی دارد
اضطراب بالا
ناتوانی در کنترل و نظارت بر رفتار

خرده آزمون واژگان چه ویژگی هایی دارد؟

فرد آزمون دهنده باید کلماتی را تعریف کند. این کلمات به تدریج از آسان به سخت می روند.

این آزمون چه مواردی را ارزیابی می کند؟

توانایی عمومی
توانایی ذهنی
کسب اطلاعات

نمره ای که فرد از این آزمون به دست می آورد نشان دهنده ی ، محیط آموزشی آن فرد است. این آزمون جز آزمون های پایا است. این آزمون پایا ترین خرده آزمون ازمون کلامی است.

چه کسی نمره پایین می گیرد؟

فرد وسواسی چون به جزئیات دقت می کند.

چه کسی نمره بالا می گیرد؟

فردی که اطلاعات عمومی بالایی دارد.
 نمره پایین فرد می تواند نشان دهنده ی محیط آموزشی نامطلب و و یا نداشتن انگیزه و ضعف هوش عمومی باشد.

خرده آزمون طراحی مکعب ها چه ویژگی هایی دارد؟

در این آزمون آزمودنی باید مکعب ها را زبق تصاویر بچیند.

این خرده آزمون چه چیزی را می سنجد؟

توانایی تفکر انتزاعی عملی
فضای سه بعدی
هماهنگی دیداری-فضایی
سرعت ادراک
داشتن پشتکار
قدرت تجزیه  تحلیل اشیا

نکته

 اگر فرد در اعمال مغزی اختلال داشته باشد، مانند اختلال در تسلط چپ-راست در انجام این آزمون با مشکل مواجه می شود.

چه کسی نمره بالا می گیرد؟

فردی که توانایی ادراک دیداری-حرکتی-فضایی
توانایی تمرکز
مفهوم سازی غیر کلامی
مهارت بالا

چه کسی نمره پایین می گیرد؟

توانایی ادراکی ضعیف
اشکال در حفظ و تداوم فعالیت
مشکل در یکپارچگی دیداری
تفکر انتزاعی پایین
تفکر انعطاف ناپذیر
اختلال در واقعیت

افراد وسواسی و آلزایمری در این خرده آزمون نمرات پایینی می گیرند.

توجه

گاهی اوقات مشکلات ذکر شده در بالا می تواند در نتیجه ی آسیب یا جراحت در بخش آهیانه راست و نیم کره راست باشد.

خرده آزمون محاسبه چه ویژگی هایی دارد؟

این خرده آزمون به صورت شفاهی انجام می شود و 20 تا سوال دارد که این 20 سوال مانند سوالات ریاضی کتب درسی است. نکته این جاست که آزمودنی حق استفاده از کاغذ و قلم را در این خرده آزمون ندارد.

این خرده آزمون چه مواردی را می سنجد؟

توانایی کار کردن با اعداد
توانایی فرد در انجام فعالیت ها در مواقع استرس زا و پر فشار
توانایی حافظه کوتاه مدت
حواس پرتی

چه کسی در این خرده آزمون نمره بالا می گیرد؟

افراد در طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا
دانش آموز تیزهوش و سر به زیر و مطیع
افراد با گرایش توجیه مسائل به صورت عقلی و منطقی

چه کسی نمره پایین در این آزمون می گیرد؟

هیستیریک ها
جامعه ستیزها

خرده آزمون الحاق قطعات چه ویژگی هایی دارد؟

در این خرده آزمون شخص آزمون دهنده باید 5 نوع پازل متفاوت را حل و تکمیل کند.

چه کسی نمره بالا میگیرد؟

توانایی تجزیه تحلیل دیداری-فضایی
هماهنگی ادراکی-حرکتی
سرعت ادراک بالا
سرعت بالا در کارکردن با اشکال و و وسایل دیداری فضایی
قدرت بالا در پیش بینی امور آینده

 چه کسی نمره پایین می گیرد؟

وسواسی ها
کسی که در مفهوم سازی مشکل دارد
کسی که گرایش به امور عینی و محسوس دارد
نقص در هماهنگی دیداری- حرکتی 

خرده آزمون درک و فهم چه ویژگی هایی دارد؟

این خرده آزمون 18 سوال دارد و توانایی فرد را در آداب و قضاوت های اجتماعی و فهم ضرب المثل ها می سنجد. ذر این خرده آزمون از فرد در مورد نحوه برخورد و رفتارش در موقعیت های مختلف سوال می شود.

چه کسی نمره پایین می گیرد؟

افراد به شدت تحلیلی
فرد دارای قضاوت ضعیف
فرد تکانشگر
فرد دارای اختلال روانی
وسواسی ها
فرد دارای شک و تردید
عقب مانده های ذهنی خفیف

نکته

اگر نمره خرده آزمون درک و فهم از نمره خرده آزمون اطلاعات عمومی کمتر باشد، به این معناست که فرد از دانش خود استفاده نمی کند.

خرده آزمون رمز نویسی چه ویژگی هایی دارد؟

این آزمون از نوع کدگذاری است.  کد گذاری یعنی آزمودنی به کمک یک کلید باید جاهای خالی تعیین شده را پر کند.

این خرده آزمون چه چیزی را می سنجد؟

سرعت ادراک دیداری-حرکتی
حافظه کوتاه مدت
حواس پرتی
توانایی فرد در کار کردن در موقعیت های استرسی و فشار آور
توانایی یادگیری

این خرده آزمون در برابر افزتیش سن و آسیب عضوی حساس است.

چه کسی نمره بالا می گیرد؟

فردی که تونایی دیداری-حرکتی خوبی دارد
ذهنی کارآمد دارد
استعداد یادگیری مطالب جدید به صورت طوطی وار را  دارد.
واکنش روانی-حرکتی سریع دارد.
فردی که کار های یکنواخت انجام می دهد.

چه کسی نمره پایین میگیرد؟

افسرده ها
افراد عمل گرا
فرد مبتلا به آسیب مغزی

خرده آزمون شباهت ها چه ویژگی هایی دارد؟

این خرده آزمون 19 سوال دارد.

این خرده آزمون چه چیزی را می سنجد؟

حافظه کوتاه مدت
تفکر انتزاعی

چه کسی در این خرده آزمون نمره بالا می گیرد؟

افراد درونگرا
افراد با بینش خوب

چه کسی نمره پایین می گیرد؟

افراد اسکیزوفرنیک
کسی که تونایی انتزاعی ضعیف دارد
کسی که تفکر انعطاف ناپذیر دارد
کسی که گرایش به تکرار طوطی وار مسائل دارد
کسی که فقط معنای تخت اللفظی مطالب را درک می کند.

نمره بالا در این خرده آزمون، نشان دهنده پیش آگهی خوب فرد برای درمان اختلال است.

نکته

لازمه ی این خرده آزمون، استدلال انتزاعی و مفهوم سازی کلامی است.

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد آزمون هوشی وکسلر صحبت شد. در نهایت باید گفت نمره بالا در آزمون های، طراحی مکعب، الحاق قطعات نشان دهنده ی سازمان ادراکی قوی شخص می باشد. نمره ی نسبتا بالا در آزمون محاسبه و فراخنای ارقام نشان دهنده ی حواس پرتی کم، تمرکز بالا، حافظه کوتاه مدت قوی می باشد. نمره بالا در آزمون درک و فهم و تنظیم تصاویر،نشان دهنده ی قضاوت اجتماعی خوب فرد می باشد. خرده آزمون فراخنای ارقام حساس به حواس پرتی می باشد. آزمون های تکمیل تصاویر، طراحی مکعب ها، الحاق قطعات حساس به حواس پرتی نیستند. خرده آزمون های کلامی آزمون وکسلر، از مسائل فرهنگی تاثیر می گیرد. هوشبهر کلی، بیشترین میزان پایایی و روایی را دارد. آزمون فراخنای ارقام و نماد ارقام نسبت به آسیب مفزی و ناتوانی یادگیری و عقب ماندگی های ذهنی حساس است. آزمون گنجینه لغات بهترین شاخص برای هوش عمومی افراد است. و پایا ترین خرده آزمون کلامی است. الحاق قطعات یکی از ضعیف ترین خرده آزمون ها در این آزمون است. افرادی که نیم کره راست آن ها آسیب دیده است، هوش کلامی بیشتری نسبت به هوش عملی دارند و بالعکس. افراد بزهکار و برونگرا در آزمون های عملی نمرات بهتری می گیرند.

آیا تا به حال از آزمون هوش وکسلر استفاده کرده اید؟ لطفا تجربیات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارد.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید