تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی روایی

validity (vəˈlidədē)

روایی یک ابزار اندازه گیری درجه ای است که به این موضوع می پردازد که آیا آزمون همان چیزی را که باید بسنجد، می سنجد؟

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مقیاسی که از درست بودن نتیجه و شواهد تجربی دفاع می کند. روایی بسته به سوال تحقیق و نوع استنباط، اشکال مختلفی دارد. به عنوان مثال سه نوع عمده روایی آزمون وجود دارد: روایی ملاک که براساس همبستگی با یک استاندارد پذیرفته شده است. روایی سازه که بر اساس مفهوم متغیر آزمون است و روایی محتوا که بر اساس موضوع یک آزمون است. سایر اشکال روایی که در علوم اجتماعی برجسته هستند شامل روایی اکولوژیکی، روایی خارجی، روایی داخلی و روایی نتیجه گیری آماری است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-چیزی که از نظر قانونی قابل قبول است.

-کیفیت مبتنی بر حقیقت یا دلیل

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-حالت منطقی و واقعی بودن

-وضعیت قابل قبول قانونی

فرهنگ دهخدا

رواییو [ رَ ] (حامص ) رواج. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ). رونق داشتن. (برهان قاطع). رونق و خوبی داد و ستد و خرید و فروخت. رواج بازار. ضد کسادی. (ناظم الاطباء)

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

ریشه این کلمه لاتین است. روایی یک ابزار اندازه گیری درجه ای است که به این موضوع می پردازد که آیا آزمون همان چیزی را که باید بسنجد، می سنجد؟

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطور کلی و بدون دقت، صفت درست، واقعی و منطبق با حقیقت بودن. معنی رایج در محاورات معمولی، اصولا در مقالات تکنیکی مورد نظر نیست. در آزمودن، ویژگی هر وسیله سنجش یا آزمون در اندازه گیری آنچه قرار است، اندازه گیری شود. در زمینه آزمون ها و سنجش ها روش های زیادی برای ارزیابی ابزار آزمون ابداع شده است.

واژه های مترادف در فارسی

اعتبار، صداقت

واژه های مترادف لاتین

believability, credibility, soundness

واژه های متضاد در فارسی

بی معنی، ناسازگار، بی ربط

واژه های متضاد لاتین

disagreeableness, incompatibility, incongruence, incongruity, incongruousness, irrelevance, irrelevancy

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه