تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی رغبت

Desire (dəˈzī(ə)r)

آرزو یا میل قوی برای داشتن یا انجام کاری

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

- یک آرزوی قوی برای داشتن یا انجام کاری

- تمایل به چیزی است که با میل شدید به آن و میل به قدرت برای انجام آن همراه است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

- به شدت خواستن چیزی

- یک احساس قوی که شما چیزی را می خواهید

فرهنگ دهخدا

رغبت. [ رَ ب َ ] (ع اِمص )میل و اراده. (ناظم الاطباء). خواهش، و خواهش از روی میل و آرزو از چیزی. (ناظم الاطباء). میل و خواهش به چیزی

wikipedia

احساس آرزو یا امید به یک شخص، هدف یا نتیجه. جنبه انگیزشی میل مدتهاست که توسط فیلسوفان (به عنوان مثال بیان می کنند که میل انسان انگیزه اساسی همه اقدامات انسان است) و همچنین توسط دانشمندان مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

میل، آرزو، شوق. ناخودآگاه مرکب از افکار، امیال و آرزوهایی است که برای شخصیت خودآگاه ما، بسیار نامقبول است.

واژه های مترادف در فارسی

اراده، تمایل، دوست داشتن، خواسته، آرزو، اشتیاق

واژه های مترادف لاتین

Appetite/ eagerness/ interest/ penchant/ relish/ tendency/ will/ willingness/ zest/ free will/ wish/ want

واژه های متضاد در فارسی

بی میلی، ناخشنودی، عدم تمایل و اراده، عدم علاقمندی و اشتیاق

واژه های متضاد لاتین

Indisposed, abhorrence, abomination, allergy, averseness, aversion, disfavor, disinclination, dislike, distaste, hatred, loathing, nausea, repugnance, repulsion, revulsion apathy, indifference, insouciance, nonchalance

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات