تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی فرهنگ

culture (ˈkəlCHər)

آداب و رسوم، ارزش ها، اعتقادات، دانش، هنر و زبان مشخص یک جامعه.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

آداب و رسوم، ارزش ها، اعتقادات، دانش، هنر و زبان مشخص یک جامعه. این ارزشها و مفاهیم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و آنها مبنای رفتارها و اعمال روزمره هستند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-آداب و رسوم و اعتقادات، هنر، شیوه زندگی و سازماندهی اجتماعی یک کشور یا گروه خاص.

-باورها و نگرشها در مورد چیزی که افراد یک گروه یا سازمان خاص از آن استفاده می کنند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

روش زندگی، به ویژه آداب و رسوم و اعتقادات عمومی گروه خاصی از مردم در یک زمان خاص.

-روش زندگی مردم خاص، همانطور که در رفتار و عادت های معمولی، نگرش آنها نسبت به یکدیگر و اعتقادات اخلاقی و مذهبی نشان داده شده است.

فرهنگ دهخدا

آموزش و پرورش. تعلیم و تربیت. امور مربوط به مدارس و آموزشگاهها. || کتاب لغات فارسی را نیز گویند.(برهان). فرهنگ [ف َ هََ ] (اِ) (از: فر، پیشوند + هنگ از ریشه ٔ ثنگ اوستایی به معنی کشیدن وفرهختن و فرهنگ) هر دو مطابق است با ادوکات و اِدوره در لاتینی که به معنی کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است. (حاشیه ٔ برهان چ معین). به معنی فرهنج است که علم و دانش و ادب باشد. (برهان)

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اصطلاحی است که شامل رفتارهای اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع بشری و همچنین دانش، اعتقادات، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، توانایی ها و عادات افراد در این گروه ها است. انسانها از طریق فرایندهای یادگیری فرهنگ سازی و اجتماعی شدن، فرهنگ را کسب می کنند، که با تنوع فرهنگ در جوامع نشان داده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

ریشه این کلمه لاتین است.

-زمانی که این واژه، بالاخص در مورد انسان، به کار می رود، میزان آموزش و پرورش و یا میزان توجه به پرورش اندیشه و اشتغالات فکری را می رساند.

-زمانی که این اصطلاح در انسان شناسی، مردم شناسی، و یا جامعه شناسی به کار می رود، معانی بالنسبه متفاوت می پذیرد. فرهنگ عبارت است از هر آنچه که در یک جامعه معین کسب می کنیم، می آموزیم و می توانیم انتقال دهیم. پس در فرهنگ مجموع حیات اجتماعی از زیر بناهای فنی و سازمان های نهادی گرفته تا اشکال و صور بیان حیات روانی، مطمع نظر قرار می گیرند و تمامی آنان همچون یک نظام ارزشی تلقی می شوند و به گروه، نوعی کیفیت و تعالی انسانی می بخشند.

واژه های مترادف در فارسی

باور، نگرش، آداب و رسوم، بایدها و نبایدها

واژه های مترادف لاتین

cultivation, dictionary, education, lexicon

واژه های مترادف در فارسی

بی سوادی، بی فرهنگی، جهل

واژه های متضاد لاتین

ignorance, illiteracy, Lowbrow

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات