تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی پایایی

reliability (rəˌlīəˈbilədē)

یعنی نتیجه حاصل آزمون یا ابزار اندازه گیری خالی از هرگونه خطای تصادفی، نتایج یکسان و جواب تصادفی باشد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

قابلیت اطمینان یا سازگاری یک اندازه گیری، یعنی نتیجه حاصل آزمون یا ابزار اندازه گیری خالی از هرگونه خطای تصادفی، نتایج یکسان و جواب تصادفی باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-کیفیت توانایی اعتماد به انجام آنچه شخصی می خواهد یا نیاز دارد

-کیفیت صحیح یا درست بودن چیزی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-چه میزان دقیق یا قابل اعتماد بودن شخصی یا چیزی

-توانایی اعتماد

فرهنگ دهخدا

اعتبار. [ اِ ت ِ ] (ع اِمص ) قول و اعتماد. (ناظم الاطباء). اعتماد. (فرهنگ نظام ).اعتماد و اطمینان.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اعتبار شامل اجزای عینی و ذهنی یک منبع یا پیام است. اعتبار به نظریه بلاغت ارسطو برمی گردد. ارسطو بلاغت را توانایی دیدن آنچه در هر موقعیتی قانع کننده است، تعریف می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

پایایی. قابلیت اطمینان و اعتماد بودن در ارزیابی شخصیت ، قابلیت اعتماد مشخصه؛ شخص واجد این خصوصیت، فرد مسئولی است که می توان روی او حساب کرد. در آزمون های روانشناختی یا بطور کلی اندازه گیری، اصطلاحی کلی برای توصیف تمام جنبه های مربوط به قابلیتاعتماد وسیله اندازه گیری یا آزمون.

واژه های مترادف در فارسی

قابل اطمینان بودن، قابل اعتماد بودن

واژه های مترادف لاتین

dependability, dependableness, reliableness, sureness, trustability, trustworthiness

واژه های متضاد در فارسی

عدم اطمینان، عدم اعتماد، تردید

واژه های متضاد لاتین

doubtfulness, dubiousness, questionableness, uncertainness

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه