تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مجموعه مقالات MBTI
ارتباط بین تیپ شخصیتی با عاشق و مبارز بودن مدت مطالعه: 5 دقیقه
ای سنج 23 تیر 1400 مدت مطالعه: 5 دقیقه

ارتباط بین تیپ شخصیتی با عاشق و مبارز بودن

در این مقاله می خواهیم در مورد ارتباط بین تیپ شخصیتی با عاشق و مبارز بودن بر اساس تست MBTI صحبت کنیم.

هر فردی روحیه منحصر به فردی دارد که با توجه به آن روحیه برخی از آنها بیشتر عاشق یا مبارز هستند. در ادامه براساس فهرست مطالب زیر به این موضوع بیشتر می پردازیم:

تیپ های شخصیتی 

 تیپ شخصیتی INFJ

وقتی صحبت از یک عاشق یا یک مبارز بودن می شود می توان گفت که آنها هر دوی اینها(عاشق یا مبارز) می توانند باشند، اما بیشترترجیح می دهند روی عشق تمرکز کنند چون از تعارض لذت نمی برند.
از برقراری ارتباط با مردم لذت می برند و همیشه سعی می کنند آنچه را که می توانند، انجام دهند تا دیگران را خوشحال کنند.
آنها مردمانی دوست داشتنی و گرم، با قلبی بزرگ و دلسوز هستند.
ذاتاً عاشق هستند، اما یک طرف جنگجو هم دارند.
برای درگیر شدن با مردم دلایلی دارند مثلا می تواند یکی از آن دلیل ها این باشد که بیش از حد تحت فشار قرار گرفتند.

 تیپ شخصیتی ENFJ

هم عاشق هستند و هم مبارز، اما تمرکز اصلی آنها عشق است.
به افراد اطراف خود بسیار اهمیت می دهند و همیشه در تلاشند تا دیگران را خوشحال کنند. 
این که افرادی گرم و دلسوز هستند شخصیت آنها را برای عاشق بودن مناسب تر می کند. با این وجود، در زندگی آنها زمانی وجود دارد که از مردم ناامید می شوند و باید جنبه تهاجمی تری را در شخصیت خود در پیش بگیرند.
در مواقع اضطراری از مبارزه نمی ترسند و به عنوان یک نیرو می توان روی آنها حساب باز کرد. 
افرادی دوست داشتنی با قلبی دلسوز هستند، اما زمانی که مجبور شوند دست به مبارزه می زنند.

 تیپ شخصیتی INFP

مطمئناً در این تیپ شخصیتی، تعداد عاشقان خیلی بیشتر از جنگجویان است.
آنها غالباً اختلاف را دوست ندارند و از اینكه بتوانند صلح را حفظ كنند لذت می برند.
آنها نمی خواهند با مردم بجنگند و تا حدالامکان از این کار دوری می کنند. 
از گسترش عشق و تجربه آن توسط دیگران لذت میبرند.

 تیپ شخصیتی INFP

قلب بزرگی دارند و همیشه می خواهند دیگران را خوشحال ببینند.
به سادگی می خواهند آنچه را که می توانند برای ایجاد تغییر انجام دهند.
INFP ها در شرایطی که ضروری ببینند، مایل به مبارزه هستند، اما طبیعتاً عاشق هستند.

 تیپ شخصیتی ENFP

مطمئناً عاشق هستند، اما در آنها روحیه جنگندگی نیز وجود دارد.
اولین و مهمترین چیز در آنها این است که بتوانند عشق را تجربه کنند و از اینکه می توانند این عشق را گسترش دهند لذت می برند. 
از بودن در کنار افرادی که آنها را خوشحال می کنند لذت می برند و عاشق کسانی می شوند که به اندازه کافی خاص باشند. 
آنها برای عشق ارزش قائلند و می خواهند آن را به روشی واقعی و معنی دار تجربه کنند.
افرادی  دلسوز و دوست داشتنی هستند، اما روحیه ای در آنها وجود دارد که گاهی اجازه مبارزه کردن به آنها  می دهد.
در برابر آنچه به آن اعتقاد دارند ایستادگی می کنند، خصوصاً برای چیزهایی که واقعاً برایشان مهم است.

 تیپ شخصیتی INTJ

افراد منحصر به فرد و بسیار متعادل تر از آنچه که مردم تصور می کنند، هستند.
بین عاشق یا مبارز بودن، آنها بیشتر به داشتن روحیه جنگنده متمایل می شوند.
همیشه مایلند پیشرفت کنند و از هر مانعی که در پیش دارند عبور کنند. 
آنها افراد پرشوری هستند و شوق بسیاری برای کسب دانش و درک آن دارند. 
آنها مایلند برای آنچه به آن باور دارند بجنگند و از بحث کردن های سالم با سایر افراد همفکر لذت می برند.
آنها افرادی با اراده قوی هستند که وقتی می دانند باید بایستند و بجنگند هرگز عقب نشینی نمی کنند.

 تیپ شخصیتی ENTJ

داری هر دو روحیه ی مبارز و عاشق هستند ولی بیشتر به سمت مبارز بودن متمایل می شوند.
همیشه سعی در پیشرفت دارند و برای آنچه می خواهند می جنگند.
آنها اهداف بزرگی دارند و می دانند برای تحقق این اهداف چگونه انگیزه لازم را حفظ كنند.
وقتی صحبت از اهدافشان می شود از ایستادن و جنگیدن نمی ترسند. 
افراد با اراده ای هستند، که نمی دانند تسلیم شدن یعنی چی.

 تیپ شخصیتی INTP

افراد پیچیده ای هستند، که اغلب آنها را به ترکیبی از عاشق بودن یا مبارز بودن تبدیل می کند.
برای روابط خودشان ارزش قائلند، حتی اگر این چیزی نباشد که آنها به صورت کلامی بیان کنند.
آنها می توانند با افرادی که دوستشان دارند و از آنها مراقبت می کنند ارتباط برقرار کنند و از صمیم قلب می خواهند آنها را خوشحال ببینند.
 در حالی که INTP ها شخصیتی محبت آمیز دارند، اما در درون خود روحیه جنگندگی نیز دارند.
آنها دوست دارند برای دستیابی به درک بهتر بحث کنند و حتی خودشان چیز جدیدی یاد بگیرند.

 تیپ شخصیتی ENTP

وقتی صحبت از عاشق یا مبارز بودن می شود ترکیب خوبی از هر دو هستند اما بیشتر مبارز هستند.
با قرار گرفتن در معرض چالش های زندگی رشد می کنند از بحث کردن بسیار لذت می برند.
عاشق امتحان کردن چیزهای جدید و به دنبال گسترش ذهن خود هستند.
در حالی که از جنگ لذت می برند ولی می دانند که عاشق بودن به چه معناست.
آنها از برقراری ارتباط با مردم لذت می برند، خصوصاً افرادی که معتقدند افرادی خاص هستند.

 تیپ شخصیتی ISTJ

قطعاً افرادی مبارز هستند، زیرا از اینکه می توانند خود را برای رسیدن به اهدافشان تحت فشار قرار دهند لذت می برند.
همیشه هدفی برای آینده در ذهنشان دارند و آنها می دانند چگونه برای انجام آن برنامه ریزی کنند.
آنها مردمانی سخت کوش، دارای اراده قوی و روحیه مبارزه هستند.
ممکن است از جنگ با مردم لذت نبرند، اما آنها برای آنچه می خواهند و به آنچه اعتقاد دارند مبارزه خواهند کرد.
آنها به عزیزان خود اهمیت می دهند و هر کاری که برای رسیدن به هدف آن ها لازم باشد انجام خواهند داد.

تیپ شخصیتی ESTJ

قطعاً افرادی مبارز هستند و برای انجام کارهایشان اراده قوی دارند.
هرگز تسلیم نمی شوند، حتی وقتی که اوضاع اطراف آنها سخت می شود.
از ایستادگی برای  تحقق آنچه به آن اعتقاد دارند نمی ترسند.
هرگز از آنچه به آن اعتقاد دارند دست برنمی دارند و همیشه به جلو حرکت می کنند. 
آنها از جنگیدن برای چیزها و یا افرادی که با آنها مخالف هستند نمی ترسند.
افراد قدرتمند و با انگیزه ای هستند و به شدت به عزیزانشان اهمیت می دهند.

 تیپ شخصیتی ISFJ

قطعاً عاشق هستند، مخصوصاً وقتی صحبت از افرادی باشد که در زندگی آنها بیشترین ارزش را دارند و شخصیت مبارز زیادی ندارند.
برای آنچه به آن اعتقاد دارند می جنگند ، آنها ترجیح می دهند همیشه صلح را حفظ کنند.
بر روی گسترش عشق به اطرافیان خود تمرکز کرده و به افراد زندگی خود بسیار اهمیت می دهند. 
آنها همیشه در تلاشند تا به نیازهای دیگران توجه کنند و قلبی بسیار گرم و خونسرد داشته باشند.

تیپ شخصیتی ESFJ

بیشتر از اینکه جنگجو باشند عاشق هستند.
هنگامی که صحبت از جنگ می شود ترجیح می دهند که صلح را حفظ کنند و قادر به ایستادن در برابر آنچه به آن معتقدند هستند.
فقط زمانی می جنگند که کسی که دوستش دارند نیاز به دفاع  یا محافظت داشته باشد.
انگیزه این افراد عشق است و سعی در مراقبت از افراد زندگی خود دارند.
آنها افرادی دلسوز و دوست داشتنی هستند و سعی بر این دارند که نزدیکان خود را خوشحال و از آنها  مراقب کنند.

تیپ شخصیتی ISTP

بیشتر از اینکه عاشق باشند مبارز هستند، مخصوصاً وقتی صحبت از نگاه آنها به زندگی می شود.
 آنها دائماً به دنبال هیجان و ماجراجویی در زندگیشان هستند و برای آنچه به آن باور دارند می جنگند. 
افرادی با اراده هستند و به طور مداوم انگیزه حرکت رو به جلو را دارند.
به سادگی می خواهند از لحظه لحظه زندگی لذت ببرند و تمایل دارند زندگی را هیجان انگیز و حتی کمی چالش برانگیز کنند.

تیپ شخصیتی ESTP 

بسته به احساس آنها  می توانند ترکیبی از عاشق یا مبارز باشند و روحیه بسیار پرشوری دارند.
اینکه آنها از بحث کردن لذت می برند و از پذیرش چالش های جدید زندگی نمی ترسند باعث می شود آنها مبارز باشند.
افرادی پرشور و فریبنده هستند که از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برند. 
آنها می دانند چگونه عاشق کسانی که برای آنها ارزش قائلند یا با آنها ارتباط دارند باشند.

تیپ شخصیتی ISFP

بیشتر ازاینکه جنگجو باشند عاشق هستند.
آنها افرادی گرم و دوست داشتنی هستند، که از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برند.
آنها روح آرام و بخشنده ای دارند و واقعاً می خواهند زیبایی های جهان پیرامون را تجربه کنند.
قطعاً عاشق زندگی هستند و هر کاری می توانند انجام می دهند تا همیشه با آنها بمانند.
آنها کاری را انجام می دهند که فکر می کنند درست است و انتظار ندارند دیگران این را درک کنند.

تیپ شخصیتی ESFP

مطمئناً عاشق هستند و روحیه پرشوری دارند.
آنها از دیدن دیگران خوشحال می شوند و همیشه سعی می کنند اطرافیان خود را سرگرم کنند.
بیشتر اوقات از جنگیدن بدشان می آید و دوست دارند زندگی آنها با شادی و تجربه های جدید پر شود.
همیشه به دنبال چیزهای جالب و هیجان انگیز هستند و می خواهند این موضوع را با عزیزانشان به اشتراک بگذارند. 
آنها افرادی دوست داشتنی هستند که در لحظه زندگی می کنند.

 

انواع تست شخصیت شناسی آنلاین 

اگر علاقمند هستید تا درباره ارتباط تیپ شخصیتی و کنترل شکست بدانید، به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید.

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد ارتباط بین تیپ شخصیتی با عاشق و مبارز بودن بحث شد. با توجه به مطالب فوق هر فردی براساس این که در چه تیپ شخصیتی قرار دارد، ویژگی های متفاوتی در زمینه عاشقی و جنگجو بودن از خود بروز می دهند.

بنابراین در این مقاله، 16 تیپ شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند، تا مشخص شود هر کدام از این تیپ های شخصیتی در زمینه عاشقی و جنگجو بودن دارای چه ویژگی هایی هستند.

آیا براساس تیپ شخصیتی تان، با ویژگی های مطرح شده در زمینه عاشقی و جنگجو بودن همانند هستید؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

 
 

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
مرد آلفا چیست؟ 10 نشانه شخصیتی یک مرد آلفا
شخصیت شناسی از روی چشم
شناخت شخصیت افراد با گروه خونی
شناخت شخصیت از روی قد

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید