تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
بهزیستی و ابعاد آن مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 19 مرداد 1398 مدت مطالعه: 4 دقیقه

بهزیستی و ابعاد آن

بهزیستی لازمه یک زندگی خوب و داشتن سلامت روان است. بهزستی از جمله سازه هایی است که توسط روان شناسان در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نگاهی بر بهزیستی و ابعاد آن با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه خواهیم داشت. 

بهزیستی به چه معناست؟ 

به طور کلی، بهزیستی یک مفهوم ساده و یک بعدی نیست بلکه از نظر مفهومی متنوع است. رویکرد wed (یک مطالعه ۵ ساله میان رشته ای) در مورد مسئله بهزیستی سه بعد را در نظر می گیرد: ذهنی، عینی و رابطه ای.

در این بخش با جزئیات بیشتر، درک بهتر این ابعاد مورد بحث قرار می گیرد. اولین چیزی که می توان در مورد این ابعاد گفت این است که هیچ کلمه عینی در اصطلاح ذهنی به کار نمی رود.

در حقیقت، معمولاً قضاوت در مورد آنچه عینی است دشوار است و اگر مفهوم بهزیستی فرد محور باشد، تقریباً همه، حتی مسئولان یا دانشگاهیان، از منظر خاصی به موضوع نگاه می کنند و تقریباً هیچ کس نمی تواند بی طرف باشد. درک صحیح از بهزیستی از نظر اجتماعی و فرهنگی ایجاد می شود.

این بدان معنی است که هیچ واقعیت عینی در خارج از فرهنگ یا جامعه وجود ندارد که با درک ذهنی اوضاع در تضاد باشد. در حقیقت فرهنگ و جامعه است که آنچه را که باید به صورت عینی دیده شود تعیین می کند. البته این به معنای انکار اهمیت مفاهیم بدنی یا بیرونی نیست.

بهزیستی جسمی و سطح زندگی پایه های اساسی هر بهزیستی هستند. اما منظور ما این است که مفاهیم مادی، اجتماعی و فرهنگی باید در هم تنیده و بهم پیوسته باشند.

همانطور که سالینز (۱۹۷۶) بیان می کند: “هیچ جامعه ای نمی تواند معجزه ای زندگی کند و سعی کند نیازهای اساسی مردم ، مانند تغذیه یا سرپناه، را از نظر فرهنگی حل کند.

بهزیستی چیست

با این حال، برای زنده ماندن و زندگی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.” بنابراین، هنگام بحث در مورد این سه جنبه بهزیستی، مهم است که به استمرار آنها توجه داشته باشید این مثلث وابستگی متقابل ابعاد مختلف را به تصویر می کشد و بیان می کند که آنها بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند، به عنوان مثال می توان گفت که هر دانه برنج به شکل گیری عناصر در تمام ابعاد آن کمک خواهد کرد و شکل گیری آنها با رشد یکدیگر متناقض نیست.

نکته دوم در مورد این ساختار جایگاه کلمه ذهنی است با توجه به متن زمینه مربوط به بازیگر (مفهوم بازیگر در روانشناسی اجتماعی ، اهمیت نسبی این ابعاد به طور مداوم در حال تغییر است پژوهشگران ادعا می کنند که اشتیاق یا آرزوها بخش هایی از ایده های اخلاقی و ماوراء طبیعی هستند که از هنجارهای فرهنگی بزرگتر ناشی می شوند.

آن ها سه سطح را مشخص می کند که شور و شوق فرد (یا تمایل) فرد را در یک فرهنگ خاص شکل می دهد. بیرونی ترین لایه حاوی خواسته های قابل رویت است که می تواند مجموعه ای از خواسته های مادی یا گزینه هایی مانند انتخاب همسر را در بر بگیرد.

در این سطح است که مردم به طور کلی نیازها و خواسته های خود را برای رسیدن به بهزیستی بیان می کنند. در سطح بعدی ، هنجارهای میانی است که ممکن است بیان نشود، اما با این وجود از طریق اعتقادات یا سنن موجود در رابطه با ازدواج، خانواده، کار، تقوا، سلامتی و غیره به خواسته های فردی ساختار یافته اند.

اینها به نوبه خود به زمینه های هنجاری بزرگتر مربوط می شوند که نقشه بزرگی از افکار و عقاید مربوط به زندگی و مرگ، ارزش کالاهای مادی بر سر روابط اجتماعی این جهان و جهان دیگر و همچنین صلح و درگیری را تشکیل می دهند.

بنابراین مفهوم ذهنی در اینجا بسیار بیشتر از انتخاب تصادفی ترجیحات یا برداشت های فردی است. در عوض، این اولویت ها و برداشت ها در فرهنگ و جهان بینی ای که در آن قرار دارند تعبیه شده اند و به نوبه خود مفاهیم ثروت مادی و روابط را از طریق انجمن های بی شماری که آنها را معنا می بخشد سازمان می دهند.

این سه بعد بهزیستی سازگار بوده و منعکس کننده یکدیگر هستند. الگوی مشابهی را می توان در گفتمان دینی یافت. قوانین مسیحی در مورد رفتار صالحانه با خدا، لذت بردن از مادیات و رفتار خوب با همسایگان، گرچه از نظر مفهومی متفاوت هستند، اما جالب است که بدانید که به راحتی می توانند به جای یکدیگر استفاده شوند.

زندگی خوب

برای سنجش بهزیستی روانی، می توان از انواع تست شخصیت شناسی کمک گرفت.

با تنظیم چارچوب رفاه اساسی، این بخش بیشتر محتوای این سه عنوان را توصیف می کند: ذهنی، مادی و ارتباطی. جهت گیری اصلی زبان بهزیستی، که کاربرد اصلی آن را نیز نشان می دهد، در سطح خانواده است. در زیر ابعاد را توضیح می دهیم:

 • مسائل مادی: رفاه و معیارهای زندگی؛ درآمد ، ثروت و دارایی، فعالیت های کاری و زندگی، آموزش و مهارت؛ سلامت جسمی و توانایی ها یا ناتوانی ها. – دسترسی به خدمات و امکانات و کیفیت محیط.
 • ارتباطات: روابط شخصی و اجتماعی؛ روابط عشق و توجه؛ – شبکه های پشتیبانی؛ – رابطه با دولت: قانون ، سیاست و اقتصاد. – هویت ها و نابرابری های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی. – خشونت ، درگیری و امنیت یا ناامنی. – قدرت نفوذ.
 •  امور ذهنی: ارزش ها ، ادراک ها و تجربه ها؛  درک مقدس و اخلاقی. – خودشناسی و شخصیت. – امیدها ، ترسها و آرزوها. – احساس بی معنی – سطح رضایت یا عدم رضایت. – اعتماد و صداقت.

بهزیستی روان شناختی چیست؟

نگاه و واکنش ما نسبت به چالش هایی که در زندگی تجربه می کنیم و فراز و نشیب هایی که در زندگی وجود دارد، بهزیستی روانی را شامل مب شود.
بهزیستی روان شناختی حالتی از رفاه بوده و با نحوه تفکر، مدیریت احساسات و عملکرد ما در زندگی مرتبط است. مفاهیمی همچون پذیرش خود، داشتن استقلال و هویت مستقل، آگاهی از نقاط قوت، درک واقعیت، تمایل به رشد فردی و توسعه خود، تاب آوری، پشتکار و وفاداری به ارزش ها با بهزیستی روان شناختی در ارتباط است.

ابعاد بهزیستی روانشناختی از نظر ریف

ریف از جمله کسانی بود که در خصوص بهزیستی روان شناختی تحقیقات بسیار داشته است. از نظر او بهزیستی روان شناختی شامل 6 بعد و ابعاد زیر می باشد:

 • پذیرش خود
 • روابط مثبت با دیگران
 • خودمختاری و استقلال
 • تسلط بر محیط
 • هدفمندی در زندگی
 • رشد فردی

تفاوت بهزیستی و سلامت روان

بهزیستی روان شناختی و سلامت روان علی رغم شباهتی که به یکدیگر دارند، با یکدیگر متفاوت می باشند. بهزیستی روان شناختی مفهومی گسترده بوده و در برگیرنده سلامت روان می باشد.
سلامت روان تجربیات ما در زندگی، عوامل محیطی، ارتباطات ما و ... را شامل می شود و با اختلالات روانی در ارتباط است اما بهزیستی روانشناختی به اختلالات روانی در ارتباط نیست و شامل مهارت هایی می شود که ما برای داشتن زندگی بهتر کسب می کنیم و خود را توسعه دهیم.

راهکارهای افزایش بهزیستی ذهنی

اگر به دنبال ارتقای بهزیستی ذهنی خود می باشید، می توانید از مجموعه راهکارهایی که در ادامه ذکر می کنیم استفاده کنید:

 • با دیگران ارتباط برقرار کنید؛ از انزوا دوری کنید و سعی کنید با دوستان خود وقت بگذرانید و ارتباطات ارزشمندی را شکل دهید.
 • به ورزش و تحرک رو بیاورید و فعالیت های جسمانی داشته باشید.
 • برای افزایش توجه و خودآگاهی تلاش کنید.
 • سعی کنید برای یادگیری به صورت مداوم تلاش کنید.
 • از هر فرصتی برای کمک کردن به دیگران استفاده کنید و در اموری که می توانید آن ها را یاری کنید.

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در خصوص بهزیستی و بهزیستی روان شناختی صحبت کردیم و ابعاد بهزیستی را مورد مطالعه قرار دادیم. در نهایت باید بدانید که بهزیستی ارتباط مستقیمی با سلامت روان دارد و می تواند آن را تضمین کند. افزون بر آن با ایجاد ارتباطات معنی دار و سازنده، داشتن توجه و خودآگاهی قابل ارتقا و بهبودی است.

آیا مطالعه مقاله فوق برای شما مفید واقع شد؟ لطفا نظرات و دیدگاه های ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید. 

حل تعارض چیست | اصول و تکنیک‌های آن
مثبت گرایی سمی چیست | علائم و آسیب‌های آن
سایه شخصیت چیست | دلایل سرکوب نکردن آن
خود خواهی چیست | انواع و عواقب آن
مهارت یادگیری چیست؟
استقلال فکری چیست | انواع و روش‌های تقویت آن

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

 • ریف بهزیستی روان شناختی را شامل چند بعد می داند؟

  • از نظر او بهزیستی روان شناختی شامل 6 بعد می باشد و این ابعاد عبارت اند از: پذیرش خود روابط مثبت با دیگران خودمختاری و استقلال تسلط بر محیط هدفمندی در زندگی رشد فردی
 • براساس رویکرد wed بهزیستی شامل چند بعد است؟

  • شامل سه بعد به نام های: ذهنی، عینی و رابطه ای می باشد.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید