معنی سلامت

health (helTH)

سلامت وضعیت بهزیستی کامل جسمی، روحی و اجتماعی است و صرفاً عدم وجود بیماری یا ضعف نیست.

سازمان بهداشت جهانی(WHO)

سلامت وضعیت بهزیستی کامل جسمی، روحی و اجتماعی است و صرفاً عدم وجود بیماری یا ضعف نیست.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

در فرهنگ لغت آکسفورد "سلامتی" به معنای "وضعیت عاری از بیماری و جراحت" تعریف شده است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

وضعیت بدن و عاری بودن از بیماری یا وضعیت بهزیستی

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

سلامت. [ س َ م َ ] (ع مص، اِمص ) بی گزند شدن. بی عیب شدن.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سلامتی حالتی از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی است که در آن بیماری و ناتوانی وجود ندارد.

واژه های مترادف در فارسی

تندرست، شاداب، سرحال، سالم، بهزیستی جسمی و روحی، عافیت

واژه های مترادف لاتین

Healthiness/heartiness/unillness/soundness/not sickness/not weak/form

واژه های متضاد در فارسی

مریض، ضعیف، مشکل دار، عدم سلامت، بیمار، ناخوش

واژه های متضاد لاتین

ilness/sickness/unhealthness/unsoundness/weakness/ diseas /un health

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات