معنی امنیت

safety (ˈsāftē)

ایمنی حالت "ایمن" بودن، شرط محافظت در برابر آسیب و یا سایر نتایج غیر مطلوب است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-حالت ایمن بودن و محافظت در برابر خطر و آسیب
-حالت خطرناک نبودن
-جایی که در آن ایمن باشید

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-حالتی که جایی که در آن ایمن هستید و در معرض خطر نیستید

-شرایط خطرناک نبودن

فرهنگ دهخدا

امنیت. [اَ نی ی] (از ع، حامص) بی خوفی و امن. (غیاث اللغات) (آنندراج). بی بیمی. (فرهنگ فارسی معین). ایمنی. (مؤید الفضلاء). || (اِ) جای امن. (آنندراج). || (مص) ایمن شدن. (ترجمان مهذب عادل بن علی ) (فرهنگ فارسی معین). در امان بودن. (فرهنگ فارسی معین). - امنیت دادن؛ راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن: مملکت را امنیت داده است.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

ایمنی حالت "ایمن" بودن، شرط محافظت در برابر آسیب و یا سایر نتایج غیر مطلوب است. ایمنی همچنین می تواند به کنترل خطرات شناسایی شده برای دستیابی به یک خطر قابل قبول اشاره داشته باشد.

واژه های مترادف در فارسی

حفاظت، ایمنی، امن

واژه های مترادف لاتین

protection, safeness, security

واژه های متضاد در فارسی

خطر، پریشانی، دردسر، به خطر افتادن، بلوا، نا امنی

واژه های متضاد لاتین

danger, distress, endangerment, imperilment, jeopardy, peril, trouble

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات