تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی روانشناسی

psychology (sīˈkäləjē)

مطالعه علمی ذهن و چگونگی تأثیر آن بر رفتار

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-مطالعه ذهن و رفتار. از نظر تاریخی، روانشناسی قسمتی از فلسفه بود و از آن پدید آمد. روانشناسی یک رشته علمی متنوع است که شامل چندین شاخه اصلی است مانند: تجربی، بیولوژیکی، شناختی، رشد زندگی، شخصیت، اجتماعی و همچنین چندین زیر رشته تحقیق و روانشناسی کاربردی به عنوان مثال بالینی، صنعتی/ سازمانی، مدرسه و عوامل تربیتی، انسانی، بهداشتی، عصب روانشناسی، بین فرهنگی). تحقیق در روانشناسی شامل مشاهده، آزمایش و تجزیه و تحلیل برای کشف روندهای زیست شناختی، شناختی، عاطفی، شخصی و اجتماعی یا محرک های اساسی رفتار انسان و حیوان است. استفاده از دانش روانشناسی برای هر یک از اهداف مختلف است، مانند: درک و درمان اختلال عملکرد ذهنی، عاطفی، جسمی و اجتماعی. برای درک و تقویت رفتار در محیط های مختلف فعالیت های انسانی به عنوان مثال مدرسه، محل کار، دادگاه، میدان ورزش، میدان جنگ. و برای بهبود طراحی ماشین و ساختمان.

-مجموعه مفروض رفتارها، صفات، نگرش ها و موارد دیگر که خصوصیات یک فرد یا یک گروه را نشان می دهد (به عنوان مثال روانشناسی زنان).

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-مطالعه علمی ذهن و چگونگی تأثیر آن بر رفتار

-نوعی ذهنیت کسی که باعث می شود او به شیوه خاصی فکر کند یا رفتار کند.

-چگونه ذهن بر رفتار در یک منطقه خاص از زندگی تأثیر می گذارد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

مطالعه علمی نحوه کار ذهن انسان و چگونگی تأثیر آن بر رفتار یا تأثیر شخصیت یک شخص خاص بر رفتار آنها

فرهنگ دهخدا

روانشناسی. [ رَ ش ِ ] (حامص مرکب ) علم النفس.  معرفةالنفس. معرفةالروح. روانشناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف آن. 

wikipedia

روانشناسی علم ذهن و رفتار است. روانشناسی شامل بررسی پدیده های آگاهانه و ناخودآگاه و همچنین احساس و فکر است. این یک رشته دانشگاهی با شاخه ها و گرایش های مختلف است. روانشناسان به دنبال درک ویژگی های مغز و انواع پدیده های مرتبط با آن هستند و از این طریق به گروه علمی عصبی وسیع تری از محققان می پیوندند. به عنوان یک علم اجتماعی، هدف آن درک افراد و گروه ها با ایجاد اصول کلی و تحقیق در مورد موارد خاص است. در این زمینه، یک متخصص یا پژوهشگر حرفه ای روان شناس نامیده می شود و می تواند به عنوان یک دانشمند اجتماعی، رفتاری یا شناختی طبقه بندی شود. روانشناسان تلاش می کنند نقش عملکردهای ذهنی را در رفتارهای فردی و اجتماعی درک کنند، در عین حال فرایندهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی را که اساس کارکردها و رفتارهای شناختی است، بررسی می کنند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

مطالعه سیستماتیک رفتار و ذهن در انسان و حیوان. روانشناسی رشته های مختلف دارد که برخی از آن ها نظریه های علمی قوی ارائه کرده اند و برخی دیگر چندان فراتر از توضیحات حس عام نرفته اند.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه