تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی هویت

identity (ˌīˈden(t)ədē)

ویژگی ها، احساسات یا اعتقاداتی که مردم را از دیگران متفاوت می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-احساس خود فرد توسط (الف) مجموعه ای از ویژگی های جسمی، روانی و بین فردی که به طور کامل با هیچ شخص دیگری به اشتراک گذاشته نمی شود و ب) طیف وسیعی از وابستگی ها (به عنوان مثال، قومیت) و نقش های اجتماعی تعریف شده است.

-هویت شامل یک احساس تداوم، یا این احساس است که فرد امروز همان شخصی است که دیروز یا سال گذشته بوده است (با وجود تغییرات جسمی یا سایر تغییرات). هویت شخصی نیز نامیده می شود.

-در رشد شناختی، آگاهی از اینکه یک شی یکسان است حتی اگر متحول شود. به عنوان مثال، یک فنجان قهوه با وجود تفاوت در فاصله، اندازه، رنگ، نور، جهت گیری همان شی باقی می ماند. هویت شی نیز نامیده می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

- واقعیت بودن یک شخص یا یک چیز است.

- ویژگی ها، احساسات یا اعتقاداتی که مردم را از دیگران متفاوت می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

به معنی آن است که شخص کیست، یا خصوصیات فرد یا گروهی که آنها را از دیگران متفاوت می کند.

فرهنگ دهخدا

هویه. [ هَُ وی ی َ ] (ع اِ) هویت. عبارت است از تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است. (کشاف اصطلاحات الفنون ). || هویة گاه بر وجود خارجی اطلاق میگردد. (کشاف اصطلاحات الفنون ). || هویة گاه بر ماهیت با تشخص اطلاق میگردد که عبارت است از حقیقت جزئیه

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

- در مطالعه شخصیت، خود اساسی و مستمر فرد، مفهوم درونی و ذهنی از خویش به عنوان یک شخص. در این کاربرد معمولا کیفیت مشخص می شود، مثلا هویت جنسی، قومی یا گروهی و ...

- در منطق رابطه بین دو یا چند جز، به گونه ای که هریک می تواند در یک مقیاس صوری جانشین دیگری گردد بی آنکه ارزش واقعی آن تغییر یابد.

واژه های مترادف در فارسی

ماهیت، وجود، هستی، نفس، تشخص، ذات

واژه های مترادف لاتین

character, individualism, individuality, personality, selfhood

واژه های متضاد در فارسی

عدم، نبود، وجود نداشتن

واژه های متضاد لاتین

Contrast, unusualness, uniqueness, unlikeness, dissimilarity

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه