تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان تست هوش IQ ریون - رایگان
مجموعه مقالات MBTI
ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و نقد پذیری مدت مطالعه: 6 دقیقه
ای سنج 29 فروردین 1400 مدت مطالعه: 6 دقیقه

ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و نقد پذیری

در این مقاله می خواهیم ارتباط بین تیپ شخصیتی در تست MBTI و نقد پذیری را مورد بررسی قرار دهیم. انتقاد می تواند برای هر کسی سخت باشد، اما برخی از افراد آن را سخت تر از دیگران می گیرند. پردازش نظرات منفی درباره خودتان قطعاً کاری دشوار است به همین دلیل برخی از تیپ های شخصیتی Myers-Briggs خیلی زیاد به انتقاد حساسند. در ادامه براساس فهرست مطالب زیر به این موضوع می پردازیم:

تیپ های شخصیتی و نقدپذیری

تیپ شخصیتی INFJ

افرادی بسیارخون گرم و در عین حال باهوشی هستند.

  آنها افرادی با اراده قوی هستند، که در کنار آنچه به آن اعتقاد دارند می ایستند.

وقتی نوبت به انتقاد می رسد، بسته به اینکه چه کسی از آنها انتقاد کرده است، متفاوت پاسخ می دهند.

اگر شخصی که نمی شناسند نیاز به انتقاد پیدا کند، غالباً این موضوع را به سخره می گیرند.

این افراد نسبت به نظر کسانی که نمیشناسند حساس نیستند اما وقتی صحبت از عزیزانشان می شود بسیار حساس تر می شوند.

اگر نظراتی که در مورد آنها می دهند سازنده باشد بدون اینکه ناراحت شوند آن را مورد توجه قرار می دهند.

افرا دارای این تیپ شخصیتی به راحتی توسط آن دسته از افراد، كه به آنها اجازه ی ورود به زندگیشان را می دهند آسیب می بینند.

در مورد افرادی که به آنها اعتماد دارند بسیار حساس و سرسخت هستند، این به این دلیل است که آنها را بسیار عمیق دوست دارند اینگونه است که نزدیکانشان بدون این که قصدی داشته باشند می توانند به آنها آسیب برسانند.

اگر افراد انتقاداتشان را با کلمات تشویقی به آنها بگویند به آن پاسخ بسیار بهتری خواهد داد و ممکن است این انتقاد را سریع بپذیرند.

تیپ شخصیتی ENFJ

افراد سخت کوشی هستند که سعی در تأمین هزینه های عزیزان و اطرافیانشان دارند.

آنها پاسخ خوبی به انتقاد نمی دهند، اما در برابر تعریف و حس مثبت واکنش بهتری نشان می دهند.

اگر افرادی که به آنها اهمیت می دهند دائماً از این افراد انتقاد کنند به شدت خسته و ناراحت می شوند.

آنها به بازخورد مثبت نیاز دارند بنابراین باید احساس کنند تلاش هایشان به رسمیت شناخته شده است.

شنیدن کلمات منفی ازافرادی که آنها را دوست دارند، می توانند بر روی آنها تأثیر منفی بگذارد.

رئیسشان، یا افرادی که احساس نزدیکی به آنها ندارند می توانند از آنها انتقاد کنند و آنها از شنیدن این انتقادات ناراحت نمی شوند زیرا انتظار این چنین بازخوردی را از آنها دارند.

تیپ شخصیتی INFP

افراد نسبتاً حساسی هستند، به همین دلیل آنها واقعاً انتقاد را دوست ندارند.

در بیشتر موارد، آنها بدترین منتقد کننده از خود هستند - بنابراین واقعاً نیازی به شنیدن آن از زبان عزیزانشان ندارند.

وقتی صحبت از موارد مهمی می شود سعی می کنند از اقدامات خودشان آگاهی داشته باشند.

آنها تلاش می کنند که افراد خوبی باشند و وقتی انتقادی از خود می شنوند، بلعیدن برایشان دشوار می شود.

اگر احساس کنند این نظرات موجه و سازندست ممکن است این نظرات را در نظر بگیرند اما بازهم آنها را بسیار آزار می دهد.

آنها معمولاً اهمیتی نمی دهند که افراد غریبه در مورد آنها چه فکری می کنند چون می توانند این اظهارات را نادیده بگیرند.

 وقتی صحبت از افرادی می شود که به آنها اعتماد دارند- نسبت به سخنانشان بسیار حساس می شوند.

 آنها سعی می کنند نسبت به احساسات دیگران حساس باشند به همین دلیل وقتی مردم احساساتشان را در نظر نگیرند برایشان اذیت کنندست.

تیپ شخصیتی ENFP


این افراد در واقع طرفداران انتقاد نیستند به ویژه از طرف افرادی که آنها را دوست دارند.

 آنها غالباً افرادی بسیار قوی هستند اما بدون در نظر گرفتن احساس، انتقاد را دوست ندارند.

آنها می دانند که چه کسی هستند و از تلاش برای اینکه یک فرد خوب باشند آگاهند.از آنجا که متوجه شده اند که یک فرد خوبی هستند، ممکن است انتقاد منفی را بیهوده بدانند. چون فردی مثبت و با ذوق در زندگی هستند احساس می کنند تغییر در این ویژگی ها کاری بعید است - پس چرا باید روی موارد منفی تمرکز کنند؟

وقتی صحبت از عدم تأیید دیگران می شود، می تواند برای آنها واقعاً ناراحت کننده باشد اما گاهی این انتقادات را کاملا نادیده می گیرند و در تلاش برای دفن این احساسات منفی هستند.

تیپ شخصیتی INTJ

اگراحساس کنند شخصی از آن ها، به شکلی سازنده و منطقی انتقاد می کند، مطمئناً از آن قدردانی کرده و به او گوش می دهند.

INTJ ها از رشد و پیشرفت لذت می برند و دائما به دنبال راه هایی برای بهبود خود هستند.

اگر کسی که به او اعتماد دارند مایل باشد آنها را به مسیر درست هدایت کند، قطعاً برای گوش دادن به حرف هایش وقت می گذارند.

به احتمال زیاد از نظرات صدمه نخواهند دید، به خصوص اگر به روشی هوشمندانه ارائه شود.

اگر احساس کنند انتقاد با هدف مفیدی انجام نشده است، ممکن است ناامید شوند.

اگر کسی به آنها راه حل های مفیدی برای پیشرفت بدهد، آنها حتی بیشتر از انتقاد از آن استقبال می کنند.

تیپ شخصیتی ENTJ

افرادی بسیار محرک هستند و اغلب هنگام رسیدن به اهدافشان پرخاشگر می شوند.

آنها اغلب انتقادات را از رئیسشان، به عنوان چالشی برای بهبود و پیشرفت زندگیشان می پذیرند.

آنها از به چالش کشیدن بسیار لذت می برند و وقتی می توانند اشتباه دیگران را ثابت کنند رشد می کنند.

آنها از انتقاد نمی ترسند به دلیل آن که آن را فرصتی برای  پیشرفت می دانند.

اگر آنها معتقد باشند کسی به آنها نکات مفیدی برای رشد و پیشرفت می دهد، قطعاً نظراتشان را در نظر می گیرند. اما اگر کسی بی ادب باشد و بخواهد آنها را خرد کند، آنها از به چالش کشیدن آن شخص با منطق، نخواهند ترسید.

تیپ شخصیتی INTP

اغلب به خود سخت می گیرند به همین دلیل ممکن است انتقاد را دوست نداشته باشند.

آنها بدترین منتقد کننده از خودشان هستند و احتمالاً همه زوایای احتمالی را مورد توجه قرار داده اند.

اگر چیزی درست پیش نرود، آنها به دنبال آن هستند که ببینند چه اشتباهی انجام داده اند.

اگر شخصی که به او اهمیت می دهند با اظهار نظر منفی به آنها نزدیک شود، احتمالاً ناراحت خواهند شد، اما مانند اینکه اتفاقی نیفتاده است آن نظر را نادیده می گیرند.

با آن ها باید به روشی منطقی و فهمیده برخورد شود، خصوصاً اگر شخصی در صدد انتقاد مفید از آنها باشد.

آنها ترجیح می دهند این نظرات (انتقادات) با روشهایی مفید و عملی برای بهبود خطاهای خود همراه باشد.

تیپ شخصیتی ENTP

به طور غیرمعمولی نسبت به نظرات عزیزانشان حساس هستند، اما احتمالاً آنها با یک شوخی یا اظهار نظر شوخ به آنها پاسخ خواهند داد.

آنها نمی خواهند نشان دهند که انگار از انتقاد ناراحت هستند به همین دلیل احتمالاً این نظرات را درونی می کنند.

عکس العملشان نسبت به انتقاد خوبه وقتی صحبت از افرادی می شود که عمیقاً برای آنها مهم نیستند.

اگر نظرات سازنده باشند، ممکن است آن را فرصتی برای یک بحث سالم بدانند.

دوست دارند که نقش مدافع شیطان را بازی کنند، و اغلب در مورد نکته ای بحث می کنند که حتی با آن موافق نیستند. آنها این کار را می کنند زیرا اغلب می تواند آنها را به نتیجه گیری و تحقق جدیدی برساند.

تیپ شخصیتی ISTJ


در صورتی که انتقاد سازنده باشد، اغلب در برخورد با آن بسیار عالی عمل می کنند.

اگر رئیسشان به آنها بفهماند که می توانند کاری را بهتر انجام بدهند، ISTJ ها این انتقاد را برای پیشرفت خود مناسب می بینند.

آنها دائماً خودشان را به سمت پیشرفت فشار می دهند زیرا می خواهند به عنوان افرادی سخت كوش كه هستند، دیده شوند.

اگر عزیزانشان از آنها انتقاد کنند، ناراحت می شوند، بخصوص اگر انتقاد به روشی ارائه شود که مفید به نظر نرسد.

بهترین راه برای نقد کردن از آنها، ارائه راه حل هایی عملی برای پیشرفت در آنها است.

تیپ شخصیتی ESTJ

آنها سخت تلاش می کنند تا به نتیجه ای برسند برای اینکه از انتقاد جلوگیری کنند.

خود را تحت فشار قرار خواهند داد تا در انجام هر کاری بهترین کاری را که می توانند انجام دهند.

از نظرESTJ ها، اگر مورد انتقاد قرار بگیرند، به این معناست که بار اول نتوانستند این کار را درست انجام بدهند. این اغلب باعث ناامیدی آنها می شود، اما تسلیم نمی شوند و به سمت جلو حرکت می کنند و برای بهبود و پیشرفت خود تلاش می کنند.

انتقادات را از افراد غریبه یا رئیسانشان بسیار بهتر از انتقادهای عزیزانشان می پذیرند.

آنها برای تأمین معاش خانواده سخت کار می کنند و به سادگی می خواهند از طرف آنها تشویق و قدردانی ببینند.

تیپ شخصیتی ISFJ


افراد دارای این تیپ شخصیت مردم را دوست دارند و به آنها هدیه می دهند و دائما در تلاشند تا نیازهای عزیزانشان را تأمین کنند.

اغلب مورد انتقاد قرار می گیرند، حتی اگر آنها نخواهند آن را بپذیرند.

احساسات خود را نادیده می گیرند و سعی می کنند در برابر نظرات منفی احساس خوبی کنند.

اگر آنها انتقاد را در محل کار خود دریافت کنند، سعی می کنند تا آنجا که می توانند مشکل را برطرف کنند.

اگر آنها احساس کنند که توسط عزیزانشان مورد انتقاد قرار گرفتند، در تلاش برای یافتن راه حل هستند.

تیپ شخصیتی ESFJ

این افراد اغلب انتقاد را دوست ندارند، به خصوص اگر این انتقاد از طرف عزیزانشان باشد.

آنها به ندرت برایشان مهم است کسی که نمی شناسند و یا به او اعتماد ندارند از آنها انتقاد کند و اغلب اوقات در این شرایط به آنها می خندند.

افراد دارای این تیپ شخصیت اغلب انتقادهایی را که توسط غریبه ها بیان می شود را کاملاً نادیده می گیرند، حتی اگر تلاشی برای مفید شدن آنها باشد. با این حال، آنها عمیقاً به اظهارنظرهایی که از نزدیکترین افراد به آنها می رسد اهمیت می دهند.

با هرگونه اظهار نظر منفی ای از طرف عزیزانشان سخت مبارزه می کنند و از انتقادات آنها به شدت آسیب خواهند دید.

معمولاً انتقادات را به عنوان یک شکست جدی تلقی می کنند، و پاسخ دادن را برای آنها سخت می کند.

تیپ شخصیتی ISTP

این افراد اغلب از انتقاد بیزارند، زیرا حساس ترین افراد نیستند.

آنها اغلب با خود و کسانی که هستند راحتند- این امر انتقاد را برای آنها آسان می کند.

آنها برای اینکه نظرات را درنظر بگیرند و در مورد ضمانت یا عدم صحت آنها تصمیم بگیرند وقت خواهند گذاشت.

اگر شخص منتقد منطقی و دقیق باشد، مطمئناً به نظر او را مورد توجه قرار می دهد.

آنها افراد منطقی ای هستند و از فکر کردن و همچنین یافتن راه حل برای مشکلات خود لذت می برند.

تیپ شخصیتی ESTP

اغلب از اینکه عزیزانشان از آنها انتقاد کنند بدشان می آید و برای کنار آمدن با این موضوع تلاش می کنند.

آنها بسیار تحت تأثیر قرار می گیرند تا افراد مورد علاقه خود را نیز تحت تأثیر قرار دهند، به همین دلیل هر گونه نظر منفی می تواند بر آنها اثر بگذارد.

انتقادات را در محیط کار خود قبول می کنند و آن را به عنوان چالشی برای بهبود و انجام کار بهتر تلقی می کنند.

تیپ شخصیتی ISFP


بیشتر اوقات از بودن با خود( تنهایی) لذت می برند، اما گاهی اوقات از بودن در کنار افرادی که برای آنها بسیار خاص هستند لذت می برند.

روح حساس آنها باعث می شود نسبت به انتقاد کردن بیزار باشند و ممکن است در ابتدا از آن بسیار آسیب ببینند.

با گذشت زمان، نگران نظرات عزیزانشان در مورد خودشان و کارهایشان هستند.

نسبت به خود سخت گیرند و نظرات منفی به راحتی روی آنها اثر می گذارد.

آنها به افرادی نیاز دارند تا انتقاداتشان را به روشی دوست داشتنی و گرم ابراز کنند تا به این طریق احساس راحتی کنند.

تیپ شخصیتی ESFP

افرادی سرگرم کننده هستند که از تمرکز روی نکات مثبت لذت می برند. این تمایل به شاد ماندن و سرگرمی ممکن است باعث انتقاد از آنها شود.

آنها به سادگی می خواهند از زندگی لذت ببرند به همین دلیل در همه ی چیزهای خوب اطراف خود غرق می شوند.

احساس می کنند هر انتقادی صرفاً راهی برای پایین آوردن مردم و احساس بدی نسبت به خودشان است به دلیل این احساس ، نمی خواهند نظرات منفی عزیزان یا افراد اطرافشان را بشنوید.

 

انواع تست شخصیت شناسی آنلاین 

 

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد ارتباط بین تیپ های شخصیتی و نقدپذیری بحث کردیم. همانطور که گفته شد هر فردی براساس این که دارای چه ویژگی های شخصیتی می باشد از در مورد نقدهای دیگران و عزیزان شان،  عکس العمل های متفاوتی از خود نشان می دهند. به همین خاطر در این متن 16 تیپ شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند، تا مشخص شود هر کدام از این تیپ های شخصیتی در مقابل نقدهای دیگران چگونه عمل می کنند و میزان نقدپذیریشان در چه حد می باشد.
آیا براساس تیپ شخصیتی تان، میزان نقدپذیری شما در برابر دیگران به همین منوالی می باشد که مطرح شد ؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید