تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
مجموعه مقالات MBTI
ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و احساس ارزشمندی مدت مطالعه: 5 دقیقه
ای سنج 13 مرداد 1400 مدت مطالعه: 5 دقیقه

ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و احساس ارزشمندی

در این مقاله می خواهیم به ارتباط بین تیپ شخصیتی و احساس ارزشمندی بپردازیم. همه ما می خواهیم به گونه ای احساس ارزشمندی کنیم و این کار را می خواهیم به شیوه منحصر به فردی احساس کنیم، در اینجا چیز هایی که باعث می شود هر تیپ شخصیتی در زندگی احساس ارزشمندی داشته باشد بیان شده است. به هر حال در ادامه براساس فهرست مطالب زیر بیشتر به این موضوع می پردازیم:

تیپ های شخصیتی و احساس ارزشمندی

تیپ شخصیتی INFJ

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که در حال کمک به مردم هستند.
آنها می خواهند تغییری در جهان ایجاد کنند، خواه در مقیاس کوچک باشد یا در مقیاس بزرگ، اگر بتوانند این کار را در مقیاس بزرگتر انجام دهند، بسیار خوشحال تر خواهند شد.
زمانی احساس شایستگی بیشتری می کنند که بتوانند به دیگران کمک کنند.
آنها افرادی بسیار دلسوزهستند و تلاش می کنند تا هر کاری که می توانند برای کمک به اطرافیانشان انجام دهند.
اگر به نظر برسد کاری که آنها انجام می دهند دنیای اطرافشان را بهبود می بخشد بسیار احساس ارزشمندی خواهند کرد.

تیپ شخصیتی ENFJ 

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که به دیگران کمک می کنند و آنچه را که می توانند برای شاد کردن مردم انجام دهند، انجام می دهند. 
زمانی که سخت کار می کنند و به نیازهای عزیزانشان رسیدگی می کنند، در بهترین حالت خود خواهند بود.
آنها می خواهند شخصی باشند که همه در موقع نیاز به سراغشان بیایند و از این کار لذت می برند. 
آنها به سادگی از خوشحال کردن مردم لذت می برند و کسانی هستند که برای اطمینان از این نتیجه سخت تلاش خواهند کرد.
وقتی در زندگی دیگران تغییر ایجاد می کنند، ارزشمندترین احساس را در زندگیشان دارند.

 تیپ شخصیتی INFP

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که افرادی در زندگیشان داشته باشند و از شخصیتشان قدردانی کنند.
تلاش می کنند افراد خوب با قلبی گرم و دلسوز باشند.
در حال ایجاد تغییر واقعی بسیار ارزشمند هستند، به ویژه اگر بر افرادی که دوستشان دارند تأثیر مثبتی گذاشته باشند. 
وقتی دیگران برای INFP روشن کنند که برایشان ارزش قائلند به آنها کمک می کند که آن را باور کنند.
دانستن اینکه اطرافیان از قلب آنها قدردانی می کنند به آنها کمک می کند تا در خود احساس خوشبختی کنند.
یک فرد خوب که بتواند بر اهداف بزرگتری خدمت کند برای آنها مهم است.

 تیپ شخصیتی ENFP

افرادی مشتاق که می خواهند شخصیت خود را به خوبی برای دیگران منعکس کنند. 
برای دیگران مهم است که بفهمند ENFP واقعاً چه کسی است. 
آنها وقتی احساس ارزشمندی دارند که نزدیکانشان همه ی معیار های آنها را بپذیرند و یکسان دوستشان داشته باشند.
آنها می خواهند، بتوانند بر چالش های زیادی که در زندگی با آنها روبرو می شوند با لبی خندان غلبه کنند.
زمانی احساس ارزشمندی می کنند که عزیزانشان به آنها ایمان داشته باشند و آنها را تحسین کنند. 
آنها می خواهند بدون توجه به اشتباهاتی که ممکن است در این راه مرتکب شوند، زندگی خود را به بهترین شکل انجام دهند.

 تیپ شخصیتی INTP

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که بتوانند نظر خود را به دیگران منتقل کنند.
آنها اغلب بهترین راه ها را برای موقعیت های موفق می بینند، اما بسیاری از مردم به توصیه های آنها گوش نمی دهند. وقتی می بینند که این راه حل ها به ثمر می نشیند، برای آنها احساس فوق العاده ای است. 
اگر یک INTP توسط افرادی احاطه شود که به توصیه های آنها پایبند بوده و به نظرات آنها اعتماد داشته اند واقعا احساس بسیار ارزشمندی خواهند کرد.
آنها واقعاً از کمک به مردم و ایجاد تغییر در جهان لذت می برند.

 تیپ شخصیتی ENTP

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که هیچ چیز آنها را تحت کنترل خود قرار نمی دهد. 
آنها می خواهند به عنوان افرادی باهوش تلقی شوند که خود قادر به انجام کارها هستند. 
آنها افرادی مستقل، متقلب و مشتاق زندگی هستند و زمانی احساس ارزشمندی می کنند که اطرافیان به نظرات آنها احترام بگذارند و توصیه های مهم آنها را جدی بگیرند.
آنها می خواهند مطمئن شوند که افراد به هوششان اعتماد دارند و وقتی بتوانند خود را به دیگران ثابت کنند، احساس ارزشمندی خواهند کرد.

 تیپ شخصیتی INTJ

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که بتوانند به اهدافشان برسند. 
آنها می خواهند دیگران آنها را فردی مستقل و کارآمد ببینند.
آخرین چیزی که آنها می خواهد این است که دیگران احساس کنند که آنها به جهان پیرامون خود آگاه نیستند. 
وقتی بدانند که بهترین کار را انجام می دهند و وقتی به طور کامل از دانش و درک برخوردار باشند، احساس ارزشمندی خواهند کرد. 
آنها می خواهند شخصی باشند که دیگران در مواقع نیاز به مشاوره منطقی، می توانند به سراغشان بیایند.
آنها برای آگاهی کامل ارزش قائل هستند واز ایده احساس نادانی در هر شرایطی متنفرند.

 تیپ شخصیتی ENTJ

وقتی که تا حد ممکن کارآمد باشند احساس ارزشمندی می کنند.
آنها می خواهند در هر کاری که انجام می دهند بهترین باشند و سعی می کنند که هر دفعه بهتر باشند.
وقتی کارآمدترین راه حل ها را برای انجام کار اجرا می کنند، به خود بسیار افتخار می کنند.
اگر آنها نتوانند بهترین برنامه ممکن را پیدا کنند از خود بسیار ناامید خواهند شد.
آنها ارزش خود را بر این می گذارند که چقدر کار می کنند و چگونه می توانند کارها را به طور موثر انجام دهند.

 تیپ شخصیتی ISFJ

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که بتوانند در محیط خود هماهنگی ایجاد کنند.
اگر آنها بتوانند عزیزانشان را خوشحال کنند از خود بسیار راضی و خرسند خواهند بود. 
آنها در صورت بروز اختلاف در محیط پیرامونشان اغلب خود را سرزنش می کنند و فقط می خواهند در محیط اطراف خود آرامش ایجاد کنند. 
آنها می خواهند تا آنجا که ممکن است عزیزانشان را خوشحال کنند. 
ارزش خود را بر اساس میزان خوشبختی مردم در زندگیشان قرار می دهند.

 تیپ شخصیتی ESFJ

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که مورد نیاز عزیزانشان باشند. 
آنها می خواهند که اطرافیانشان از تلاش هایی که برای کمک به خوشحال شدنشان انجام می دهند صادقانه قدردانی کنند. 
زمانی احساس ارزشمندی می کنند که بتوانند افرادی را که دوستشان دارند تا حد ممکن شاد کنند. 
وقتی دیگران احساس افسردگی کنند و ESFJ ها نتوانند به آنها کمک کنند، مطمئناً خود را در این مورد سرزنش می کنند.

 تیپ شخصیتی ISTJ

زمانی احساس ارزشمندی می کنند که برای تأمین نیازهای دیگران بسیار تلاش کنند. 
آنها می خواهند به عنوان سخت کوش ترین افراد در کار و در خانه دیده شوند.
وقتی ISTJ بتواند به اهداف خود برسد، احساس ارزشمندی می کنند. 
آنها اغلب در ارائه راه حل های عملی برای مشکلات مهارت دارند و برای انجام این کار بسیار سخت تلاش می کنند. 
اگر ISTJ در کارآمد بودن یا انجام کارها شکست بخورد، اغلب در خود احساس ناامیدی می کند.

 تیپ شخصیتی ESTJ

زمانی خود را ارزشمند می دانند که در کاری که انجام می دهند بهترین باشند.
آنها اغلب ماهیت رقابتی دارند و تلاش می کنند در هر کاری که قصد انجام آن را دارند عالی عمل کنند. 
آنها می خواهند کارآمدترین و سخت کوش ترین افراد در محل کار و خانه خود دیده شوند. 
هنگامی که یک ESTJ در مورد کار و کارآیی خود تمجید می شود، احساس می کند بسیار ارزشمند است.
اگر آنها تمام تلاش خود را نکنند، اغلب از خود بسیار ناامید خواهند شد.
همچنان به خود فشار می آورند تا در صدر قرار گیرند.

 تیپ شخصیتی ISTP

وقتی بتوانند مستقل باشند و کارها را انجام دهند احساس ارزشمندی می کنند. 
آنها می خواهند بتوانند راه حلی برای مشکلات بیابند و از توانایی انجام این کار لذت ببرند. 
وقتی افراد دیگر نتوانند چیزی را حل کنند و ISTP بتواند وارد شود و خود آن کار را انجام دهد، قطعاً احساس ارزشمندی خواهد کرد.
آنها از انجام وظایفی که ممکن است برای افراد دیگر چالش برانگیز باشد لذت می برند.

 تیپ شخصیتی ESTP

هنگامی که اطرافیان آنها را تحسین کنند احساس ارزشمندی می کنند. 
آنها می خواهند عزیزانشان به آنها نگاه کنند و دستاوردهای آنها را گرامی بدارند. 
می خواهند به عنوان افرادی سخت کوش و باهوش دیده شوند، همچنین می خواهند توسط نزدیکترین افراد دوست داشته شوند.

 تیپ شخصیتی ISFP

وقتی ارزشمند هستند که کاملاً خودشان باشند.
آنها می خواهند تغییری در جهان پیرامون خود ایجاد کنند، خواه در مقیاس کوچک یا بزرگ. 
اگر آنها بتوانند کاری را انجام دهند که به بهبود زندگی دیگران کمک کند، بسیار خوشحال خواهند شد. 
از این که بتوانند احساساتشان را بیان کنند لذت می برند و وقتی عزیزانشان از این عبارت قدردانی می کنند احساس ارزشمندی می کنند.

 تیپ شخصیتی ESFP

وقتی عزیزانشان از بودن در کنارشان لذت می برند، احساس ارزشمندی می کنند.
آنها می خواهند سرگرم کننده گروه خود باشند و سخت تلاش می کنند تا دیگران را لبخند بزنند.
وقتی ارزشمند به نظر می رسند که مورد توجه اطرافیانشان قرار بگیرند و واقعاً بخواهند همانطور که هستند دوست داشته شوند. 
اگرهمه اطرافیانشان را بخندانند و اوقات خوشی داشته باشند، احساس ارزشمندی زیادی خواهند کرد.

 

انواع تست شخصیت شناسی آنلاین 

 

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد ارتباط بین تیپ شخصیتی و احساس ارزشمندی بحث شد. همانطور که در بالا گفته شد هر فردی براساس تیپ شخصیتی خود، نسبت به مرزهای شخصی متفاوت عمل می کنند. بنابراین در مقاله حاضر 16 تیپ شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت، تا مشخص شود که هر فرد براساس تیپ شخصیتی خود چگونه احساس ارزشمندی می کند.

 آیا براساس تیپ شخصیتی تان، مطالب فوق با رفتارهای شما هماهنگ هستند؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید