تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی قصد

Intention (inˈten(t)SH(ə)n)

قصد یک حالت روانی است که نشان دهنده یک الزام به اقدام یا عملی در آینده است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-یک تصمیم قبلی آگاهانه برای انجام یک رفتار. در آزمایشات، غالباً هدف با اهداف تعریف شده توسط دستورالعمل های کار برابر می شود.
-به طور کلی، هر گرایش در افکار یا رفتار، صرف نظر از اینکه آنها تصمیمات آگاهانه هستند یا نه.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

آنچه شما در نظر دارید یا می خواهید انجام دهید؛ هدف شما

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

کاری که می خواهید و برنامه ریزی می کنید. یک هدف

فرهنگ دهخدا

قصد. [ق] (ع مص) میانه راه رفتن. || عدل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). || ضد افراط. || در هزینه میانگین اسراف و تقتیر را گرفتن. (اقرب الموارد). || اعتماد کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || عمد. تعمد. || راست بودن راه.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

قصد یک حالت روانی است که نشان دهنده یک الزام به اقدام یا عملی در آینده است. قصد شامل فعالیت های ذهنی مانند برنامه ریزی و آینده نگری است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

قصد، نیت. تکانه برای عملی که قبلا تصویب شده، اما انجام آن برای فرصت مناسبی به تعویق انداخته شده است.

واژه های مترادف در فارسی

آهنگ، اراده، اندیشه، خواست، خواسته، داعیه، عزم، غایت، غرض، فکر، مراد، مقصد، مقصود، منظور، میل، نقشه، نیت، هدف

واژه های مترادف لاتین

aim, decision, intent, intention, notion, object, objective, purpose, resolution, thought, will

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات