تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است
مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 16 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ESTP ها را بیشتر بشناسیم

ESTP ها با نیاز به تعامل اجتماعی، احساسات و عواطف، فرایندهای منطقی و استدلال، همراه با نیاز به آزادی اداره می شوند. آنها در محافل اجتماعی بسیار توانمند هستند، بسیاری از افراد را به نام می شناسند و می دانند چگونه با کسانی كه ملاقات می كنند، تعامل نمایند. ESTP ها در لحظه حال زندگی می کنند و دوست دارند نتایج فوری کارهای خود را ببینند.

آیا تمایل دارید که از یک ESTP بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESTP می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید