تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مجموعه مقالات MBTI
استرس و تیپ های شخصیتی MBTI مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 20 آذر 1399 مدت مطالعه: 4 دقیقه

استرس و تیپ های شخصیتی MBTI

آیا می دانید چه عواملی باعث استرس شما می شود؟ تیپ های شخصیتی مایرز-بریگز به شما درباره تفاوت ها و شباهت های شخصیتی می گوید. در آمریکا سالیانه 300 بیلیون دلار، کارفرمایان برای مراقبت از استرس و کسانی که کارخود را بر اثر استرس از دست داده اند هزینه می کنند.  77 درصد از مردم علائم جسمانی ناشی از استرس را تجربه کرده اند. در این مقاله می خواهیم تا درباره انواع تیپ شخصیتی بر اساس تست MBTI و اثرپذیری متفاوت آن ها نسبت به استرس صحبت کنیم. 

استرس چیست؟

فرهنگ لغت استرس را اینگونه تعریف کرده است: پاسخ بدن به محرک، به ترس یا درد، که تعادل روانشناختی را به هم می زند و یا در آن اختلال ایجاد می کند.

موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی استرس را اینگونه تعریف کرده است: پاسخ مضرجسمی و عاطفی زمانی اتفاق می افتد که خواسته های شغلی با توانایی کارگر مطابقت ندارد.

استرس بدتر از آن است که شما فکرمی کنید، مطالعات روی بدن شما نشان داده است، عکس العمل بدن نسبت به استرس همانند آلرژی است، که هر زمان با آن روبرو شدید حساسیت بیشتری پیدا می کنید.

طبق گفته دکترمیشل مینی، دکتری روانشناسی از دانشگاه مک گیل، مغز در برابر استرس از خود واکنش نشان می دهد، البته مقداری استرس در روز طبیعی است و مغز به بدن علامت می دهد که در برابر استرس از خود عکس العمل  نامناسبی نشان دهد. جدا از این واقعیت استرس برای سلامتی شما مضر است و می تواند مضراتی بیشتر از یک حساسیت در بدن شما ایجاد کند.

استرس و تیپ های شخصیتی

همانطور که در بسیاری از مقالات مجله ای سنج اشاره کرده ایم تیپ های شخصیتی متفاوتی توسط آزمون شخصیت شناسی MBTI سنجیده می شود. در این بخش 16 عامل شخصیتی را به تفکیک بر اساس عوامل استرس زایی که روی آن ها تاثیر گذاشته و به آن ها آسیب می زند را با هم مرور خواهیم کرد.

تیک چه عوملی به انواع ISTJ آسیب می زند؟

 • دلتنگی یا بی نظمی
 • کنار گذاشتن روال روزمره
 • اطلاعات بیش از حد گسترده
 • عجله داشتن
 • از بین بردن نیازهای شخصی
 • رد کردن تصمیمات منطقی
 • نادیده گرفتن قوانین و مقررات

تیک چه عواملی به انواع ISFJ آسیب می زند؟

 • برای تغییرات ایجاد شده قدر دانی نمی شود
 • کوتا ه بینی وبلاتکلیفی
 • سوتفاهم
 • عدم مدیریت زمان
 • منفی بافی
 • محیط کار غیرقابل انعطاف
 • با انتقاد روبرو شدن ایدهها

تیک چه عواملی به انواع INTJ آسیب می زند؟

 • بی نظمی محیط کار
 • مدیریت جزئی
 • نداشتن هدف
 • عدم ابتکار عمل
 • محدودیت زمان برای تغییر برنامه
 • صحبت کردن در مورد احساسات
 • به چالش کشیدن صلاحیت
 • عدم پذیرفتن صلاحیت
 • پیروی کردن از قوانین ناعادلانه

تیک چه عواملی به انواع ISTP آسیب می زند؟

 • اجباربه انجام فعالیت برون گرایی
 • احساسات خارج از کنترل
 • بی توجهی به واقعیت های عملی
 • عدم استقلال
 • ناتوانی در ارزیابی منطقی وضعیت
 • اجبار در قبول یک تصمیم
 • به چالش کشیدن رویکرد
 • تجزیه و تحلیل مشکل
 • بحث های کوتاه

تیک چه عواملی به انواع ISFP آسیب می زند؟

 • نادیده گرفتن ارزش های شخصی
 • بی توجهی به واقعیتهای عملی
 • فشار زمان
 • رد کردن آنچه را که احساس می کنیم
 • عدم درک
 • روشی که آزادی را محدود می کند

تیک چه عوملی به انواع INFP آسیب می زند؟

 • افراد یا کارهایی که به فرد بستگی دارد
 • عدم مدیریت زمان
 • کارهای روزمره زیاد
 • منفی نگری
 • پاسخهای انتقادی
 • عجله داشتن
 • توقع نامشخص

تیک چه عواملی به انوع INTP آسیب می زند؟

 • رد کردن تجزیه و تحلیل درباره یک مشکل
 • اجتماعی شدن
 • به چالش کشیدن صلاحیت
 • سروصدا
 • صحبت کردن با افرادی که به حرف های او گوش نمی دهند و باید مرتب صحبت هایش را تکرار کند
 • دنبال کردن راهنمایی های دقیق
 • انجام دادن بیش از حد فعالیتهای برونگرایانه
 • در کانون توجه بودن
 • دیگران ایده های او را درک نمی کنند
 • پیدا نکردن وضعیت و شرایط منطقی

تیک چه عواملی به انواع ESTP آسیب می زند؟

 • ناکارآمدی
 • بی توجهی به واقعیت های عملی
 • کناره گیری
 • به اهداف نرسیدن
 • برنامه ریزی مورد نیاز
 • تصمیم سریع
 • رد کردن تجزیه و تحلیل او درباره مشکل

تیک چه عواملی به انواع ESFP آسیب می زند؟

 • از کمک روزانه او  قدردانی نمی کنند
 • اجبار در تصمیم گرفته شده
 • آنچه را احساس می کند رد کنند
 • عدم اطمینان از هدف
 • اطلاعات بیش از حد انتزاعی
 • آموزش مجازی
 • عدم توانایی در تغییر تعهد
 • برنامه هایی با جزییات بیش از حد

تیک چه عواملی به انواع ENFP  آسیب می زند؟

 • سازماندهی هزینه خلاقیت
 • جزییات زیاد
 • جزییات بی پایان
 • عدم اشتیاق
 • رویه ها
 • بی اعتمادی
 • برنامه های بلندمدت
 • مجبور شدن به تصمیم گیری، قبل از آمادگی انجام کار
 • قوانین حاکم بر روابط ها

تیک چه عواملی به انواع ENTP آسیب می زند؟

 • کاری انجام دهد که مهیج یا کسل کننده باشد
 • تمرکز و مشکلات شخصی
 • تجزیه و تحلیل مشکل
 • کناره گیری
 • به شایستگی او احترام گذاشته نمی شود
 • ناکارآمدی
 • نادیده گرفتن ایده های او

تیک چه عواملی به انواع ESTJ آسیب می زند؟

 • بی توجهی به قوانین و مقررات
 • تصمیمات منطقی او را رد کردن
 • کار کردن با افرادی که منظم نیستند
 • ناکارآمدی و بلاتکلیفی
 • عدم کنترل
 • عدم توانایی در انجام تعهد
 • تغییر مداوم

تیک چه عواملی به انواع ESFJ آسیب می زند؟

 • بی توجهی به قوانین و مقررات تعیین شده
 • برهم زدن هماهنگی
 • عدم حمایت عاطفی
 • به چالش کشیدن روشهای ایجاد شده
 • ناخواسته با دیگران بدرفتاری کردن.
 • قدردانی شدن
 • نادیده گرفتن احساس او
 • کناره گیری
 • قانون و مقررات

تیک چه عواملی به انواع ENFJ آسیب می زند؟

 • کار در یک محیطی که عدم همکاری وجود دارد.
 • تعلل
 • زمانی برای ایده پردازی نداشتن.
 • کناره گیری
 • انتقاد بیش از حد
 • مورد تقدیر قرار گرفتن
 • نادیده گرفتن احساس او
 • برهم خوردن هماهنگی
 • تغییرغیرمنتظره

تیک چه عواملی به انواع ENTJ آسیب میزند؟

 • اطلاعات غلط
 • ناکارامدی
 • بلاتکلیفی
 • دیگران صلاحیت او را به چالش می کشند.
 • عدم کنترل
 • عدم توانایی در تصمیم گیری
 • بی توجهی به تصمیم منطقی
 • تنهایی
 • نادیده گرفتن دستورالعمل توسط دیگران
 • بی نظمی

استرس را در زندگی خود چگونه کنترل می کنید؟

ابتدا به لیست بالا نگاهی بیاندازید و مواردی را که درمورد شما صادق است را بنویسد. به خاطر داشته باشید موارد مشابهی هستند که در ما و شما باعث استرس می شود ولی در لیست بالا موجود نیست را اضافه کنید.

نگاهی به تست شخصیت شناسی مایرز بریگز و نشانه های استرس برای هر نوع تیپ شخصیتی بیاندازید، شما ممکن است با رفتارهایی که باعث استرس می شود ولی در شما وجود دارد آشنا نباشید. به لیست خود نگاهی کرده و به آخرین باری که دچار استرس شده اید فکر کنید.در چه شرایطی بود؟ چه عاملی باعث استرس شما شد؟ در آن شرایط فقط شما دچار استرس شدید یا کسی دیگر هم دچار استرس شد؟ زمانی که دچار استرس شدید چه نشانه های رفتاری و عاطفی احساس کردید؟

حالا، به آخرین باری که دچار استرس شدید فکر کنید وبه این سوالات پاسخ دهید:

عاملی که باعث استرس شد را من می توانم کنترل کنم؟ یا اینکه خارج از کنترل من است؟

آیا شما اجازه دادید افراد دیگری که در آن موقعیت بودند از استرس شما باخبر شوند؟

در آن شرایط که دچار استرس شدید چطور به خود کمک کردید؟

راهکارهایی که باعث خارج شدن شما از این شرایط شده است را مثل معرفی مجله ها و یا نوشتن متن، ترک کردن محل، پیاده روی رفتن، رفتن به طبیعت، مدیتیشن  ویا انجام بازی ویدیویی را به کار بگیرید.

جمع بندی ای سنج

سعی کنید با استفاده از آزمون MBTI تیپ شخصیتی خود را مشخص کنید. پس از ارزیابی می توانید مواردی که باعث استرس در شما می ود را شناسایی کنید. در آزمون آنلاین MBTI سعی کرده ایم تا به طور کامل توصیه های لازم را به شما ارائه دهیم. با به کاربردن آن ها می توانید گامی بلند در مسیر مدیریت استرس و بهبود عملکرد خود در زندگی بردارید.

نظر شما در رابطه با تاثیرپذیری متفاوت شخصیت های مختلف از استرس چیست؟ پاسخ های خود را در اینباره با ما به اشتراک بگذارید.

 
 

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
12 مرداد 1401 01:34

آقا برای INFJ نداشتید