تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت Sc

تیپ شخصیتی برنامه ریز

تیپ شخصیتی Sc (برنامه ریز) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی Sc (برنامه ریز) آسان گیر و نسبتاً متعادل هستند. آنها اغلب در تعاملات خود با ثبات و قابل پیش بینی هستند و در مقابل نیز به دنبال همین ثبات هستند.

ویژگی های تیپ شخصیتی Sc  

با موقعیتی در سمت راست پایین نقشه DISC، برنامه ریزان بیشتر از اکثر افراد جزئیات گرا هستند و مکالمه مستقیم با دیگران برای آنها بسیار راحت است. آنها برای حفظ آرامش محیط و جلوگیری از درگیری های بین فردی، گاهی در ابراز خواسته های خود تردید می کنند.

به طور خلاصه، تیپ های شخصیتی Sc به موارد زیر تمایل دارند ...  

همکاری با دیگران.

پیروی از رهبران مورد اعتماد.

متواضع و بی ادعا بودن و بی میلی نسبت به صحبت در مورد موفقیت های خود.

سازگار شدن با درخواست های دیگران برای جلوگیری از تعارض احتمالی.

به دنبال پیش بینی و ثبات بودن.

نقاط قوت تیپ شخصیتی Sc  

کهن الگو یا طرحواره ی هر شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت می شوند؛ چرا که در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی Sc مرتبط هستند عبارتند از ...

تصمیم گیری دقیق.

سازمان یافتگی و دقت زیاد نسبت به جزئیات.

استفاده از راه حل های کم خطر که کارآمدی آنها قبلا اثبات شده است.

استفاده از رویکرد ساختاریافته برای پیشرفت دیگران در هر زمان ممکن.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی Sc  

نقاط ضعفی که معمولاً با تیپ شخصیتی Sc مرتبط هستند شامل ...  

مطرح نکردن تعارض و درگیری اساسی در موقع لزوم.

تأخیر در تصمیم گیری های پرخطر و با ریسک بالا.

تردید در استفاده از راه حل هایی که قبلا امتحان نشده اند.

صرف وقت زیاد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات قبل از تصمیم گیری.

رشد تیپ شخصیتی Sc 

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی Sc مرتبط هستند ...  

مستقیماً به مشکلات مهم بپردازید. در صورت لزوم، دیدگاه خود را بنویسید و به شخص دیگر فرصت دهید آن را بخواند، تا به مشکل به وضوح رسیدگی شود.

روشی را برای ارزیابی نتایج استفاده از راه حل های جدید تعیین کنید تا به راحتی متوجه کارآمدی آنها بشوید.

درک کنید که به تأخیر انداختن تصمیمات پرخطر باعث از بین رفتن آنها نمی شود. اما با حل زودهنگام آنها، از بسیاری از استرس های غیر ضروری جلوگیری خواهد شد.

یک بازه زمانی مشخص برای تصمیمات بزرگ تعیین کنید. اگر تا آن زمان قادر به نتیجه گیری نبودید، از کسی که به او اعتماد دارید مشاوره بگیرید.

تیپ های شخصیتی Sc چگونه کار می کنند  

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی Sc 

در مورد موضوعات مهم حضورا صحبت کنید، سوالات زیادی بپرسید و زمان زیادی را برای درک کامل احساسات آنها صرف کنید.

ملاقات با تیپ شخصیتی Sc 

جلسات باید در صورت امکان به صورت حضوری و با دستور کار مشخص انجام شود.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی Sc 

ایمیل ها باید گرم، صمیمانه و دارای قالب مناسب باشند.

بازخورد دادن به تیپ شخصیتی Sc 

بازخورد باید کاملاً دقیق باشد و همراه با توصیه و پیشنهاد ارائه شود.

حل تعارض با تیپ شخصیتی Sc 

درگیری باید با احتیاط و درایت رسیدگی شود، زیرا برنامه ریزان ترجیح می دهند به آهستگی و با فراغت مکالمه های دشوار را پیش ببرند ، نه اینکه با عجله به آنها بپردازند.

انگیزه های تیپ شخصیتی Sc  

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط است. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را انرژی می بخشد و چه فعالیت هایی باعث تخلیه آنها می شود.

تیپ های شخصیتی Sc در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...

دریافت بازخورد به طور منظم.

ایجاد برنامه های روزمره ثابت.

سازماندهی و شفاف سازی اطلاعات برای دیگران.

بیان کردن و تجزیه و تحلیل تمام جنبه های یک تصمیم مهم.

استرس تیپ شخصیتی Sc  

تیپ های شخصیتی Sc در موارد زیر تخلیه انرژی می شوند ...

ارائه و معرفی ایده ها و استراتژی ها به گروه ها.

هدایت و سوق دادن دیگران برای بهبود عملکردشان.

جستجوی فرصت های جدید بدون هیچ گونه راهنمایی.

در نظر داشتن چندین ایده به طور همزمان.

نشان دادن عکس العمل سریع و رسیدگی به مسائل بدون برنامه ریزی و همانطور که پیش می آیند.

مشاغل تیپ شخصیتی Sc  

تیپ شخصیت Sc حین کار

برنامه ریزها در محیط های روتین محور و باثبات شکوفا می شوند. آنها عاشق کاری هستند که امکان تفکر و تصمیم گیری، در نظر گرفتن دیگران و سازماندهی کارآمد اطلاعات را برای آنها فراهم می کند.

تیپ های شخصیتی  Sc در حین کار هنگامی احساس انرژی می کنند ...  

از آنها خواسته می شود برای تیم رویدادی را سازمان دهی کنند.

رئیس آنها از کمک آنها قدردانی می کند.

همکاران آنها به اندازه ای به آنها اعتماد دارند که اطلاعات شخصی خود را با آنها به اشتراک می گذارند.

زیردستان آنها از بازخورد مفید قدردانی می کنند.

تیپ های شخصیتی Sc در حین کار هنگامی احساس خستگی می کنند ...  

باید در بی نظمی و هرج و مرج کار کنند.

رئیس آنها شخصاً و جدای از بحث کاری شناختی نسبت به آنها ندارد.

همکاران آنها در رویدادهایی که توسط آنها سازماندهی شده شرکت نمی کنند.

زیردستان آنها به صراحت راهنمایی آنها را زیر سوال می برند.

برنامه ریزان در تشخیص خطرات و عواقب احتمالی تصمیمات، برنامه ریزی برای دیگران و ارائه اطلاعات پشتیبانی بسیار کارآمد هستند.

آنها معمولاً تغییرات را به روشی مدبرانه و آسان مدیریت می کنند و اطمینان حاصل می کنند که افراد با هم اتفاق نظر داشته باشند.

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی Sc

مدیر تحقیق

محقق

داروساز

تحلیلگر تضمین کیفیت

حسابدار

دانشمند

تکنسین خدمات

مدیریت ریسک

دستیار پزشک

روابط تیپ شخصیتی Sc

روابط حرفه ای تیپ Sc

برنامه ریزان به افراد عجول و تکانشی کمک کنند تا دیگران را در نظر داشته باشند و تصمیمات معقولانه تری بگیرند. هنگام کار با سایر تیپ های شخصیتی Sc، باید آشکارا به همه مشکلات موجود رسیدگی کنند تا راه حلی کارآمد و مفید بیابند.

تیپ های شخصیتی Sc با کسانی به خوبی کار می کنند ...  

از مشارکت آنها در محل کار قدردانی می کنند.

پیش قدم شده و از آنها در مورد خودشان سوال می کنند.

در تیم نقش ثابت و پایدار دارند.

تیپ های شخصیتی Sc ممکن است در موارد زیر در روابط حرفه ای موانعی داشته باشند ... 

احساس عدم تأیید یا قدر نشناسی.

رد سریع ایده های جدید دیگران.

تحت فشار قرار گرفتن برای افشای اطلاعات بسیار شخصی.

روابط عاشقانه تیپ Sc

برنامه ریزان شرکایی متمرکز و دقیق هستند. هنگامی که با شخصیت با ثبات دیگری در رابطه هستند، باید دیدگاه های خود را با صراحت بیشتری بیان کنند.

در رابطه عاشقانه، تیپ شخصیتی Sc نقاط قوتی دارد مانند ...  

گوش دادن با دقت به شریک زندگی خود.

ساختن اعتماد طولانی مدت با صبر و حوصله.

در نظر گرفتن احساسات شریک زندگی خود هنگام تصمیم گیری.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی Sc در موارد زیر ممکن است دچار مشکل شوند ...  

رسیدگی به موقع به تعارض و درگیری های اساسی.

انتقال احساسات منفی به طور واضح.

اعتماد سریع به شریک جدید.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ Sc می توانید از گالری تصاویری زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید