تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت D

تیپ شخصیتی کاپیتان

تیپ شخصیتی D (کاپیتان) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی D (کاپیتان) قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. کاپیتان ها که جایگاه شان در بالای سمت چپ نقشه DISC است، به دنبال استقلال بیشتری هستند و اگر دیگران از آنها انتظار همکاری منظم داشته باشند احساس خستگی می کنند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

ویژگی های تیپ شخصیتی D  

کاپیتان ها بسیار فردگرا و مصمم هستند. آنها به طرز باورنکردنی متکی به خود، مدبر و خودکفا هستند و استقلال اولویت آنهاست.
آنها به طور صریح و مستقیم با دیگران برخورد می کنند و وقتی افراد با صراحت مشابه با آنها تعامل می کنند، از آنها قدردانی می کنند. از آنجایی که کاپیتان ها بسیار راحت با تعارض و درگیری مواجه می شوند، ممکن است روابط رقابتی را شروع کنند که دیگران را می ترساند. در این موارد، درک این موضوع که تمایل آنها برای پیروزی بیشتر از توجه آنها به نیازهای دیگران است، برای آنها مفید است.

 تیپ های شخصیتی D به موارد زیر تمایل دارند ...  

در دستیابی به اهداف مدبر، با اراده و متکی به خود هستند.

از درگیر کردن دیگران در موقعیت های رقابتی لذت می برند.

انتظارات زیادی از خود و دیگران دارند.

از بحث های جنجال آمیز لذت می برند.

در برابر نفوذ و تاثیر دیگران مقاومت می کنند.

نقاط قوت تیپ شخصیتی D 

 کهن الگو یا طرحواره ی هر شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت میشوند؛ چرا که در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی D مرتبط هستند عبارتند از ...  

ارتباط مستقیم، استفاده از حقایق و گفتار غیر رسمی.

تمرکز بر نتایج و انتظارات واقع گرایانه.

قاطعیت و استواری بسیار در تصمیم گیری.

استفاده از رویکرد هدف گرا برای  تعیین وظایف، حذف جزئیات غیر ضروری.

با شتاب و سریع عمل کردن.

انگیزه دادن به دیگران با ایجاد چالش های رقابتی.

هدایت دیگران با نظم و ترتیب و دقت بدون دخالت احساسات.

ابراز تمایل برای کنترل و استقلال.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی D  

نقاط ضعفی که معمولاً با تیپ شخصیتی D مرتبط هستند عبارتند از ...  

عدم مشارکت دادن دیگران در حل مسائل به دلیل تمایل به راه حل فوری.

حذف بسیاری از جزئیات برای اختصار و کوتاهی مطلب.

بی صبری در هنگام ارائه دستورالعمل های جزئی.

اصرار بر انتقاد کردن از افرادی که در سرعت عمل مثل آنها نیستند.

حفظ کنترل با محول کردن مسئولیت به دیگران بدون دادن استقلال و اختیار به آنها.

هدایت کردن به اجبار دیگران به نحوی که سوال نپرسند و درخصوص مشکلات احتمالی مشاجره نکنند.

نشان دادن عکس العمل پرخاشگرانه وقتی دیگران سعی می کنند اقتدار یا استقلال آنها را محدود کنند.

کار با احساس فوریت و شتاب که باعث استرس غیر ضروری دیگران می شود.

رشد تیپ شخصیتی D  

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی D مرتبط هستند، عبارتند از ...  

تمرین کردن برای رها کردن چیزهای بی اهمیت و اجتناب از هول کردن دیگران در شرایط غیر ضروری.

گفتگو با دیگران برای توجه به جزئیاتی که ممکن است نادیده بگیرند.

تلاش برای اعمال مرحله به مرحله تغییرات بزرگ یا اطلاع رسانی به مردم قبل از اجرای آنها.

تلاش برای گذراندن وقت به صورت تکی با افرادی که به آن احتیاج دارند.

تیپ های شخصیتی D چگونه کار می کنند

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی D  

گفتگوها باید مستقیم و صریح و با لحنی مطمئن و قاطع باشد.

ملاقات با تیپ شخصیتی D  

جلسات باید بسیار کوتاه و در مورد اصل مطلب باشد و فقط در صورت لزوم از قبل برنامه ریزی شود.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی D  

ایمیل ها باید مختصر، منظم و کوتاه باشند.

دادن بازخورد به تیپ شخصیتی D 

بازخورد باید مستقیم، عملی و متمرکز بر مهم ترین نکات باشد.

حل تعارض با تیپ شخصیتی D 

تعارضات باید به صورت عینی و به موقع رسیدگی شود.

انگیزه های تیپ شخصیتی D   

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود، مرتبط است. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را تخلیه انرژی می کند.

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...

انجام پروژه های بلند پروازانه در مهلت کم.

قبول مسئولیت اصلی و مالکیت پروژه های بزرگ.

تصمیم گیری به نمایندگی از دیگران.

برپایی رقابت ها و شرکت در آنها.

رسیدن به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری.

جهت دهی هدفمند دیگران بدون نیاز به ارائه دستورالعمل های دقیق.

استرس تیپ شخصیتی D   

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر تخلیه انرژی می شوند ...

توجه دقیق به نیازها و نگرانی های دیگران.

ایفای نقش پشتیبانی در تیم به طور انحصاری و تکی.

بهبود کار تیمی و همکاری بین طرفین.

پیگیری و بررسی هنگام مواجهه دیگران با چالش.

صرف وقت زیاد برای درک احساس مردم در مورد تغییرات اخیر.

تمرکز بر ایجاد اعتماد طولانی مدت با ارائه رفتار بیش از حد قابل پیش بینی.

مشاغل تیپ شخصیتی D

تیپ شخصیت D حین کار

کاپیتان ها در محیط های پر سرعتی رشد می کنند که به آنها امکان عملکرد سریع و دستیابی به اهداف تعیین شده را می دهد. آنها از کار با افراد با انگیزه دیگر که به آنها اجازه می دهند مسئولیت را بر عهده بگیرند یا به طور مستقل کار کنند لذت می برند.

تیپ های شخصیتی D در حین کار زمانی احساس انرژی می کنند که ...

از آنها خواسته می شود که به نمایندگی از تیم به سرعت تصمیم بگیرند.

رئیس آنها مسئولیت بزرگی به آنها می دهد.

همکاران آنها در رقابت های سالم شرکت می کنند.

زیردستان آنها کارآمد هستند.

تیپ های شخصیتی D در حین کار زمانی احساس خستگی می کنند که ...

کنترل بسیار کمی بر وظایف خود دارند.

رئیس آنها به فعالیت های آنها اعتنایی نمی کند.

همکاران آنها زمان زیادی برای ایفای وظایف صرف می کنند.

زیردستان آنها به راهنمایی های زیادی احتیاج دارند.

کاپیتان ها گرایش به جایگاه های قدرت دارند. آنها می توانند منابع عظیم انگیزشی باشند، زیرا برای دستیابی به موثر ترین نتایج ممکن، شیوه ای تهاجمی و پر تکاپو را پیش می گیرند.

آنها همچنین می توانند بی وقفه با خود و دیگران رقابت کنند. درخواست انجام هر کاری از کایپتان ها که از نظر آنها خسته کننده و پیش پا افتاده است، منجر به نادیده گرفتن درخواست یا واگذاری آن به شخص دیگر می شود.

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی D 

مدیر عامل

هیئت رئیسه

موسس

کارآفرین

وکیل

مدیر اجرائی

افسر پلیس

کارگردان

روابط تیپ شخصیتی D

روابط حرفه ای تیپ D

وقتی کاپیتان ها در کنار افرادی که آرام و متفکر هستند کار می کنند، می توانند با هدایت سودمندانه به پیشرفت تیم کمک کنند. اگر آنها با یک کاپیتان دیگر کار می کنند، مهم است که راهی برای توازن قدرت پیدا کنند.

تیپ های شخصیتی D با کسانی به خوبی کار می کنند که ...

به طور منطقی به موقعیت ها بیندیشد.

ارتباط مستقیم و صریح برقرار کنند.

از هدایت شدن لذت ببرند.

تیپ های شخصیتی D ممکن است در موارد زیر موانعی در روابط حرفه ای داشته باشند ...  

پس از ناکامی در تحقق هدف تیمی ناراحت می شوند.

احساس کنند اقتدار آنها به چالش کشیده شده است.

هدایت افراد حساس به شیوه ای صریح و مستقیم.

روابط عاشقانه تیپ D

کاپیتان ها شرکای صادق و متعهدی هستند. وقتی با شخصیت قاطع دیگری رابطه برقرار می کنند، مهم است که با هم برای پویایی متعادل تری تلاش کنند.

در یک رابطه عاشقانه، تیپ شخصیتی D نقاط قوتی دارد مانند ...  

توانایی تصمیم گیری های دشوار.

تشویق شریک زندگی خود برای حفظ استقلال سالم.

توانایی ذاتی در برقراری ارتباط صریح و مستقیم.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی D ممکن است در موارد زیر دچار مشکل شوند ...  

از نظر عاطفی در مقابل شریک زندگی خود آسیب پذیر باشند.

ارائه تشویق مکرر کلامی.

تشخیص اینکه چه موقع باید یک مسئله بی اهمیت را رها کرد.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ D می توانید از گالری تصاویر زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید