تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ های دیسک

در این بخش تیپ های 16 گانه تست دیسک توضیح داده می شود.

تیپ D

تیپ شخصیتی کاپیتان

افراد با تیپ شخصیتی D (کاپیتان) قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند.

تیپ Di

تیپ شخصیت راهبر

افراد با تیپ شخصیتی Di (راهبر) معمولا قاطع هستند، جسورانه در امور پیش قدم می شوند و در مقابل نفوذ و تاثیر دیگران مقاومت می کنند.

تیپ DI

تیپ شخصیتی مبتکر

افراد با تیپ شخصیتی DI (مبتکر) ز چالش ملاقات با افراد جدید و مجاب کردن آنها با مهارت های اجتماعی قوی و  قدرت اقناع خود لذت می برند.

تیپ Id

تیپ شخصیتی تاثیر گذار

افراد با تیپ شخصیتی Id (تاثیرگذار) پر انرژی و ماجراجو هستند، با لحنی غیر رسمی ارتباط برقرار میکنند، نظرات خود را جسورانه بیان می کنند و بر کلیات متمرکزند. 

تیپ I

تیپ شخصیتی انگیزه دهنده

افراد با تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده) مشتاق، با نشاط و برون گرا هستند. آنها معمولاً هنگام صحبت یا تعامل با دیگران آرام و غیررسمی هستند.

تیپ Is

تیپ شخصیتی تشویق کننده

افراد با تیپ شخصیتی Is (تشویق کننده) خونگرم، با نشاط و سرزنده هستند. آن ها چیزهای زیادی  را در دیگران برای تحسین و تقدیر پیدا می کنند.

تیپ IS

تیپ شخصیتی هماهنگ کننده

افراد با تیپ شخصیتی IS (هماهنگ کننده) خون گرم و متعادل هستند و همه چیز را آسان می پذیرند. آن ها به دنبال تعاملات و تأییدهای اجتماعی زیادی هستند.

تیپ Si

تیپ شخصیتی مشاور

افراد با تیپ شخصیتی Si متعادل هستند و به راحتی با مسائل کنار می آیند. آنها با همدلی و حمایت، به دنبال کمک منظم و خالصانه به دیگران هستند.

تیپ S

تیپ شخصیتی حامی

افراد با تیپ شخصیتی S (حامی) در تعامل با دیگران آرام، صبوری و محترم هستند. آنها به ندرت خشمگین می شوند و برای حفظ آرامش و هماهنگی محیط تلاش می کنند.

تیپ Sc

تیپ شخصیتی برنامه ریز

افراد با تیپ شخصیتی Sc (برنامه ریز) آسان گیر و نسبتاً متعادل هستند. آنها اغلب در تعاملات خود قابل پیش بینی هستند و در مقابل نیز به دنبال همین ثبات هستند.

تیپ SC

تیپ شخصیتی تثبیت کننده

افراد با تیپ شخصیتی SC (تثبیت کننده) خونسرد بوده و هنگام تصمیم گیری نسبتا محتاط و هوشیار هستند. تثبیت کننده ها معمولاً در تعاملاتشان با دیگران قابل پیش بینی هستند.

تیپ Cs

تیپ شخصیتی ویراستار

افراد با تیپ شخصیتی Cs محتاط و منزوی هستند. ویراستاران معمولاً ارتباط خود با دیگران را به تعاملات ساختارمند محدود می کنند

تیپ C

تیپ شخصیتی تحلیل گر

افراد با تیپ شخصیتی C واقع بین، شکاک و منطقی هستند. آنها معمولاً به شدت عملگرا بوده و اغلب با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر واقعیت، مشکلات را حل می کنند.

تیپ Cd

تیپ شخصیتی شکاک

تیپ شخصیت Cd یکی از 16 تیپ اصلی تست رفتارشناسی یا شخصیت شناسی دیسک می باشد که در اینجا بیشتر آن را توضیح خواهیم داد.

تیپ CD

تیپ شخصیتی پرسشگر

افراد با تیپ شخصیتی CD حتی الامکان احساسات را از تصمیم گیری حذف می کنند و برای کارایی و منطق بیش از شهود یا تائید اجتماعی ارزش قائل هستند.

تیپ Dc

تیپ شخصیتی معمار

افراد با تیپ شخصیتی Dc نسبت به اکثر افراد مشتاق ترند و از رویکرد نیرومند تری در زندگی استفاده می کنند. آنها اراده قوی دارند و مستقل هستند.