تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت Cs

تیپ شخصیتی ویراستار

تیپ شخصیتی Cs (ویراستاران) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی Cs محتاط و منزوی هستند. ویراستاران معمولاً ارتباط خود با دیگران را به تعاملات ساختارمند محدود می کنند، بنابراین در پیوستن به مکالمات گروهی غیر رسمی تردید دارند.

ویژگی های تیپ شخصیتی Cs  

با موقعیتی در سمت راست پایین نقشه DISC، ویراستاران جدی و منطقی هستند. افراد دارای این کهن الگو از استدلالهای منطقی و تعامل با افرادی که از رویکردی سیستماتیک یا روشمند استفاده می کنند لذت می برند. آنها همچنین قبل از صحبت با دقت فکر می کنند و معمولاً در انتخاب کلمات دقیق هستند.

به طور خلاصه، تیپ های شخصیتی Cs به موارد زیر تمایل دارند ...  

نگرشی خصوصی و مستقل نسبت به زندگی دارند.

نسبت به تظاهر، دو رویی یا تکبر سایر افراد حساس هستند.

  از راهنمایی و هدایت دیگران قدردانی می کنند.

احساسات را از تصمیم گیری تفکیک می کنند.

در کار خود جدی، دقیق و گاه کمال گرا هستند.

نقاط قوت تیپ شخصیتی Cs 

هر کهن الگو (طرحواره) ی شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت می شوند؛ چراکه در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با  تیپ شخصیتی Cs مرتبط هستند شامل ...  

استفاده از رویکرد تحلیلی برای حل مشکلات.

در نظر گرفتن عوامل و فاکتور های بسیار هنگام تصمیم گیری.

جمع آوری اطلاعات و ارزیابی خطر قبل از تصمیم گیری.

آموزش چگونگی انجام کارها به صورت گام به گام به مردم.

حفظ کیفیت با پرسیدن سوالات مکرر.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی Cs 

نقاط ضعفی که معمولاً با  تیپ شخصیتی Cs در ارتباط هستند شامل ...  

صرف وقت بیشتر برای کار کردن به تنهایی در شرایطی که همکاری با دیگران موثرتر است.

تردید برای استفاده از راه حل های جدیدی که تاکنون امتحان نشده اند.

صرف وقت زیاد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات قبل از تصمیم گیری.

ارائه راه حل های بسیار پیچیده برای مشکلات ساده.

ارجاع تصمیمات موثر به مقامات بالاتر.

انتظار دارند دیگران به اندازه خودشان منظم و دقیق باشند.

رشد تیپ شخصیتی Cs  

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی Cs در ارتباط هستند شامل ...  

تشخیص دهید که در چه موقعیتی همکاری لازم (یا مفید) است. تلاش کنید در صورت لزوم با دیگران کار کنید.

مشکلات و راه حل های بالقوه را بنویسید تا از ایده های ساده تر غافل نشده اید.

بیاموزید که در عادت های مربوط به نظم شخصی دیگران دخالت نکنید، مگر اینکه مستقیماً به نوعی به شما آسیب برساند.

سعی کنید افراد برون گرا را حضوری آموزش داده و به آنها مشاوره دهید تا آنها فرصت بحث در مورد ایده ها و پرسیدن سوالات خود را داشته باشند.

تیپ های شخصیتی Cs چگونه کار می کنند  

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی Cs 

قبل از صحبت با دقت فکر کنید و از کلمات واضحی استفاده کنید که دقیقاً همان معنی را که می خواهید منتقل کنید می رساند و از کنایه خودداری کنید.

ملاقات با تیپ شخصیتی Cs 

جلسات باید به میزان حداقلی، با برنامه ریزی رسمی و با یک دستور کار آماده باشند.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی Cs 

ایمیل ها باید صریح، توصیفی و صمیمانه باشد.

دادن بازخورد به تیپ شخصیتی Cs 

بازخورد باید معقولانه و دقیق باشد و با استدلال منطقی ارائه شود.

حل تعارض با تیپ شخصیتی Cs 

تعارضات باید به روشی منطقی حل شود تا حقیقت مشخص شده و مشکلات اساسی برطرف شود.

انگیزه های تیپ شخصیتی Cs  

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط است. بنابر این، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را انرژی می بخشد و چه فعالیت هایی باعث تخلیه آنها می شود.

تیپ های شخصیتی Cs در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...  

در نظر گرفتن دقیق تمام جوانب یک تصمیم مهم.

صرف وقت برای فکر کردن به مشکل قبل از تصمیم گیری نهایی.

بررسی و حفظ نتایج با کیفیت بالا.

تحقق در مورد روش های قبلی افراد در دستیابی به اهداف برای بهبود عملکرد.

پرسیدن مداوم سوالات کاربردی و تعیین کنده.

استرس تیپ شخصیتی Cs  

تیپ های شخصیتی Cs در موارد زیر تخیله انرژی می شوند ...  

تعامل منظم با گروهی بزرگ.

نشان دادن عکس العمل سریع و حل و رسیدگی به امور همان طور که پیش می آیند.

شرکت در بحث های گروهی و جلسات طوفان فکری.

بحث در مورد ایده های انتزاعی به جای ایده های واقعی.

ارائه تشویق کلامی و قصه گویی.

مشاغل تیپ شخصیتی Cs  

تیپ شخصیت Cs حین کار

ویراستاران در محیط های آرام که به آنها امکان کار کردن به تنهایی را می دهد شکوفا می شوند. آنها از داشتن انتظارات مشخص و برنامه های ثابت لذت می برند.

تیپ های شخصیتی Cs در حین کار هنگامی احساس انرژی می کنند ...  

از آنها خواسته می شود با دقت و تأمل مشکلی را حل كنند.

رئیس آنها برای کسب نتایج با کیفیت به آنها زمان می دهد.

همکاران آنها ابتدا از طریق نوشتار با آنها ارتباط برقرار می کنند.

زیردستان آنها از دستورالعمل های گام به گام پیروی می کنند.

تیپ های شخصیتی Cs در حین کار هنگامی احساس خستگی می کنند ...  

مرتباً باید در بحث های بزرگ شرکت کنند.

رئیس آنها توضیحی مبهم درباره اهداف ارائه می دهد.

همکاران آنها باعث از بین رفتن تمرکز و حواس پرتی آنها می شوند.

زیردستان آنها نیاز به تأیید مداوم دارند.

ویراستاران زمانی که به طور مداوم در حال کسب مهارت و تخصص هستند بیشترین رضایت و بهره وری را دارند.

آنها برای ثبات و امنیت ارزش قائل هستند و برای محیطها و نقش های فرآیندگرا که به آنها امکان کار با دقت و درستی را می دهد بسیار مناسب هستند.

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی Cs

تکنسین پزشکی

کنترل کننده ی ترافیک هوایی

مهندس تضمین کیفیت

سرپرست پایگاه داده ها

حسابدار

دانشمند

متخصص علم داده

تحلیلگر مالی

مدیر سیستم

روابط تیپ شخصیتی Cs

روابط حرفه ای تیپ Cs

ویراستاران به همکاران ایده آل گرا و غیر رسمی کمک می کنند تا ارزش انتخاب های دقیق را درک کنند. هنگام کار با افراد دیگر با تیپ شخصیتی C، مهم است که آنها از متوقف شدن در روند تصمیم گیری یا رد ایده های جدید صرفاً به دلیل خطرناک بودن آنها اجتناب کنند.

تیپ های شخصیتی Cs با کسانی به خوبی کار می کنند که ...  

اطلاعات دقیق و معقولانه ارائه می دهند.

بر برقراری ارتباط به صورت کتبی متمرکز هستند.

در فضای جداگانه مخصوص به خود کار می کنند.

تیپ های شخصیتی Cs ممکن است در موارد زیر در روابط حرفه ای خود موانعی داشته باشند ...  

انتظارات بیش از حد از همکارانشان.

ارائه بسیار تند بازخورد منفی.

محتاط بودن و گارد داشتن و دوری از همکاران خود.

روابط عاشقانه تیپ شخصیتی Cs

ویراستاران شرکایی متعادل و صادق هستند. هنگامی که با شخصیت وظیفه شناس دیگری در رابطه هستند، مهم است که ذهن باز داشته باشند و از کناره گیری از دیگران خودداری کنند.

در یک رابطه عاشقانه، تیپ شخصیتی Cs نقاط قوتی دارد مانند ...  

حل منطقی مشکلات دشوار.

دادن استقلال زیاد به شریک زندگی خود.

توانایی یافتن راه حل های مفید برای مسائل شخصی.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی Cs ممکن است در موارد زیر مشکل داشته باشند ...  

پذیرش و سازگاری با شرایط جدید.

درک دیدگاه شریک زندگی خود.

بیان صریح احساسات خود به شریک زندگیشان.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ Cs می توانید از گالری تصاویری زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید