تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی D و C

خلاصه تیپ شخصیتی D (کاپیتان) 


افراد با تیپ شخصیتی D قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

خلاصه تیپ شخصیتی C (تحلیل گر)


افراد با تیپ شخصیتی C واقع بین، شکاک و منطقی هستند. آنها معمولاً به شدت عملگرا بوده و اغلب با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر واقعیت، مشکلات را حل می کنند. آنها در گروه ها کم حرف و محتاط هستند و مدت زیادی طول می کشد تا اعتماد کافی برای آنها ایجاد شود تا افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت D را با افراد C در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت D با C

چگونه تیپ های شخصیتی D و C می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی D معمولاً هنگام تعامل با دیگران برون گرا و مستقیم هستند، در حالی که تیپ های شخصیتی C محتاط تر هستند. با این حال، هر دو تیپ شخصیتی ارتباط مستقیم، روشن و عینی را ترجیح می دهند.

تیپ های شخصیتی D باید به روشی صریح و دقیق اطلاعات را ارائه دهند ، در حالی که تیپ های شخصیتی C باید افکار و عقاید خود را آشکارا بیان کنند.

حل تعارض شخصیت D با C

تیپ های شخصیتی D و C چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

برقراری ارتباط مستقیم و صادقانه در هنگام اختلافات برای هر دو تیپ شخصیتی ارزشمند است. آنها باید به سرعت با شرایط روبرو شوند و بر یافتن بهترین راه حل تمرکز کنند

تیپ های شخصیتی D نیاز دارند به طور فعال به افکار یا سوالات معینی گوش فرا دهند و به آنها بپردازند، در حالی که تیپ های شخصیتی C نیاز دارند به یک نقطه منطقی و مشترک برسند. تا زمانی که هر دو تیپ شخصیتی عینی و واقع بین باقی بمانند، به طور موثر با تعارضات برخورد می شود. 

اعتماد بین شخصیت D با C

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی D و C شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی D به تیپ های شخصیتی C اعتماد می کنند که به رهبری آنها احترام می گذارند، نگرانی ها را مستقیماً بیان می کنند و در صورت لزوم وارد عمل می شوند. 

اعتماد به افراد در تیپ های شخصیتی C بیشتر زمان می برد. با این حال، پس از مدتی، آنها به تیپ های شخصیتی D اعتماد می کنند كه به آنها امکان كار کردن به طور مستقل و با شیوه خود را می دهند.

تعامل کاری شخصیت D با C

تیپ های شخصیتی D و C چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D قاطع، عمل گرا و رقابتی هستند. آنها ارتباط شفاف و تصمیم گیری سریع را در محیط کار ارائه می دهند. آنها می توانند به تیپ های شخصیتی C کمک کنند تا در صورت لزوم به سرعت عکس العمل نشان دهند.

تیپ های شخصیتی C معمولاً مشکل گشایانی با تفکر عمیق و منطقی هستند. آنها نتایج دقیق و با کیفیت را در محل کار به ارمغان می آورند. آنها می توانند به تیپ های شخصیتی D کمک کنند تا تصمیمات مهم را با صبر و حوصله بگیرند.

کنار آمدن با تغییرات در D و C

تیپ های شخصیتی D و C چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

تیپ های شخصیتی D زود اندیشانی هستند که می توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. ذات رقابتی آنها به آنها کمک می کند چالش ها برایشان هیجان انگیز باشد. 

با این حال، تیپ های شخصیتی C راحتی محیط خود را که تا حدودی قابل پیش بینی است ترجیح دهند. آنها پس از مدت کوتاهی با شرایط جدید سازگار می شوند، به خصوص اگر این تغییر مفید باشد.

مدیریت استرس D و C

تیپ های شخصیتی D و C چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی D و C باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

درخواست مداوم برای ارائه بازخورد.

توجه دقیق به نیازها و نگرانی های دیگران.

ایفای نقش کم اهمیت تر پشتیبانی در تیم.

تیپ های شخصیتی C در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

شرکت در بحث های گروهی و جلسات طوفان فکری.

جستجوی همزمان بین چندین ایده.

بحث در مورد ایده های انتزاعی به جای ایده های عینی.

تیپ های شخصیتی D باید از تحت فشار قرار دادن تیپ های شخصیتی C برای تصمیم گیری سریع و عجولانه خودداری کنند.

تیپ های شخصیتی C باید هنگام حل مشکلات با مهلت محدود، به طور کارآمد تلاش کنند.

انرژی و انگیزه D و C

تیپ های شخصیتی D و تیپ های شخصیتی C می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.   

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

به عهده گرفتن مسئولیت اصلی و رهبری پروژه ها.

تصمیم گیری سریع با داده های محدود.

برپایی رقابت ها یا شرکت در آنها.

تیپ های شخصیتی C در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

پرسیدن دائم سوالات منطقی و شفاف.

ایجاد راهنماها و رویه ها برای دیگران.

وقت گذاشتن برای بررسی کامل مسئله.

تیپ های شخصیتی D می توانند با ایجاد فضای کافی برای کار کردن به طور مستقل و رفع نگرانی های کم اهمیت از طریق ایمیل، باعث ایجاد انگیزه در تیپ شخصیتی C شوند.

تیپ های شخصیتی C می توانند با شناخت و قدردانی از توانایی تیپ های شخصیتی D در هدایت موثر تیم، آنها را تشویق کنند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید