تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی D و D

خلاصه تیپ شخصیتی D (کاپیتان) 


افراد با تیپ شخصیتی D قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت D را با افراد D در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت D با D

چگونه تیپ های شخصیتی D می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی D هنگام برقراری ارتباط با دیگران مستقیم، قاطع و منطقی هستند. هنگام صحبت با یکدیگر آنها باید صریح و مختصر باشند و بر حل سریع مسائل تمرکز کنند. تیپ های شخصیتی D باید با ذهن باز به یکدیگر گوش فرا دهند. آنها از بحث درباره نظرات و ایده هایشان لذت می برند.

حل تعارض شخصیت D با D

تیپ های شخصیتی D چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D معمولاً تعارض را فرصتی برای رشد و پیشرفت می دانند. آنها اختلافات را به سرعت و به طور عینی برطرف می کنند. آنها باید تا رسیدن به راه حل یا تفاهم در مورد مسئله به طور معقولانه با یکدیگر بحث کنند

اعتماد بین شخصیت D با D

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی D شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی D به کسانی اعتماد می کنند که ارتباط مستقیم برقرار کرده، فعال و مصمم هستند. آنها از درگیر شدن در بحث و جدال پرشور با یکدیگر لذت می برند.

تعامل کاری شخصیت D با D

تیپ های شخصیتی D چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D عمل گرا، صریح و مستقیم هستند. آنها رهبری کارآمد را در محل کار به ارمغان می آورند و یکدیگر را برای تعیین و دستیابی به اهداف بزرگ تشویق می کنند.

کنار آمدن با تغییرات در D و D

تیپ های شخصیتی D چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

به طور کلی تیپ های شخصیتی D سازگار هستند. آنها به سرعت فکر می کنند و واقع بین هستند و تغییر را به عنوان یک چالش هیجان انگیز برای غلبه می ببینند.

مدیریت استرس D و D

تیپ های شخصیتی D چگونه  می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی D  باید به دنبال درک چیزهایی باشند که در طرف مقابل باعث ایجاد استرس می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند. 

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

ایفای نقش پشتیبانی در تیم.

بهبود همکاری بین طرفین.

توجه به نیازها و نگرانی های دیگران.

گوش دادن به سوالات دیگران و ارائه پاسخ معقولانه.

آنها باید از سوق دادن یکدیگر به نقش های کوچک و غیر هدایتگر خودداری کنند.

انرژی و انگیزه D و D

تیپ های شخصیتی D می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند. 

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

هدایت موثر دیگران به سمت موفقیت.

جهت دهی هدفمند دیگران.

انجام پروژه ها در مهلت کم.

رسیدن به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری.

آنها با شرکت در یک رقابت مشترک شدید و سرگرم کننده به یکدیگر انگیزه می دهند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید