تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی S و D

خلاصه تیپ شخصیتی S (حامی)


افراد با تیپ شخصیتی S (حامی) در تعامل با دیگران آرام، صبوری و محترم هستند. آنها به ندرت خشمگین یا هیجان زده می شوند و برای حفظ آرامش و هماهنگی محیط تلاش می کنند.

خلاصه تیپ شخصیتی D (کاپیتان) 


افراد با تیپ شخصیتی D قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت S را با افراد D در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت S با D

چگونه تیپ های شخصیتی S و D می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی D معمولاً هنگام تعامل با دیگران منطقی، مستقیم و واضح هستند، در حالی که تیپ های شخصیتی S رابطه شخصی تری برقرار می کنند و مودب تر هستند.

برای برقراری ارتباط موثر، تیپ های شخصیتی D باید از لحنی آرام و گرم استفاده كرده و سوالاتی مطرح كنند، در حالی كه تیپ های شخصیتی S باید هنگام رفع نگرانی ها یا به اشتراک گذاشتن ایده ها، صریح تر و صادق تر باشند.

حل تعارض شخصیت S با D

تیپ های شخصیتی S و D چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D تعارض را راهی برای رشد و پیشرفت می دانند و به طور ذاتی در بیان افکار خود صریح هستند. تیپ های شخصیتی S معمولاً از درگیری بیزارند و ترجیح می دهند با آرامش و همدلی مشکل را حل کنند. 

تیپ شخصیتی D باید حین حفظ لحن صبور و مشتاقانه از تیپ شخصیتی S در مورد دیدگاهش سوال کند. تیپ های شخصیتی S باید با بیان واضح نگرانی های خود به طور مستقیم با تعارض مواجه شوند. هر دو شخصیت باید با هم تلاش کنند تا یک راه حل مفید پیدا کنند.

اعتماد بین شخصیت S با D

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی S و D شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی D به تیپ های شخصیتی S اعتماد می کنند که به راحتی آزرده نمی شوند و می توانند نیازهای خود را به طور موثر بیان کنند. 

تیپ های شخصیتی S به تیپ های شخصیتی D اعتماد می کنند که می توانند هنگام تعامل با دیگران موقر، صبور و مثبت باشند. 

تعامل کاری شخصیت S با D

تیپ های شخصیتی S و D چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D پر انرژی، عمل گرا و منطقی هستند. آنها تفکر سریع و کارایی را در محل کار به ارمغان می آورند. آنها می توانند به تیپ های شخصیتی S کمک کنند تا تصمیمات واقع بینانه تری بگیرند.

تیپ های شخصیتی S معمولاً دوستانه، صمیمی و قابل اعتماد هستند. آنها آرامش و استدلال همدلانه را در محیط کار به ارمغان می آورند. آنها می توانند به تیپ های شخصیتی D کمک کنند تا تاثیر عملکرد شان بر دیگران را در نظر داشته باشند.

کنار آمدن با تغییرات در S و D

تیپ های شخصیتی S و D چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

تیپ های شخصیتی D به دلیل تفکر سریع و تمایل به موفقیت، نسبتا سازگارتر هستند.

با این حال، تیپ های شخصیتی S ثبات در محیط شخصی خود را ترجیح دهند و ممکن است در همان ابتدای مواجهه با یک وضعیت جدید سردرگم شوند. آنها پس از صرف وقت برای درک و قدردانی از تغییر، خود را با آن وفق می دهند.

مدیریت استرس S و D

تیپ های شخصیتی S و D چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی S و D باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

قرار گرفتن در کانون یا مرکز توجه.

کار کردن در مهلت کم به طور دائم.

انتقاد کردن از شیوه ها و رویه ها.

استفاده از رویکرد اجباری یا مستقیم در ارتباط با دیگران.

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

نشان دادن واکنش همدلانه و دلسوزانه.

توجه دقیق به نیازها و نگرانی های دیگران.

ایفای نقش کم اهمیت تر پشتیبانی در تیم.

بهبود همکاری بین طرفین.

تیپ های شخصیتی D باید از تحت فشار قرار دادن تیپ های شخصیتی S برای سریع عمل کردن جلوگیری کنند، در حالی که تیپ های شخصیتی S باید از استفاده از عبارات احساسی در ارتباط با تیپ های شخصیتی D اجتناب کنند.

انرژی و انگیزه S و D

تیپ های شخصیتی S و تیپ های شخصیتی D می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.   

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

تأیید یا تقدیر از جانب همکارانشان.

پاسخ معقولانه به سوالات دیگران.

تشویق کار تیمی و ارتباطات شخصی.

توجه به نیازها و نگرانی های دیگران.

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

به عهده گرفتن مسئولیت اصلی و رهبری در پروژه ها.

تصمیم گیری سریع با داده های محدود.

برپایی رقابت ها یا شرکت در آنها.

رسیدن به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری.

تیپ های شخصیتی D می توانند با شناخت و قدردانی از مشارکت های تیپ های شخصیتی S در تیم، باعث ایجاد انگیزه در آنها شوند.

تیپ های شخصیتی S می توانند با اجازه دادن به تیپ های شخصیتی D برای به عهده گرفتن مسئولیت موقعیت های مهم، آنها را تشویق کنند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید