تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی D و I

خلاصه تیپ شخصیتی D (کاپیتان) 


افراد با تیپ شخصیتی D قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

خلاصه تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده)


افراد با تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده) مشتاق، با نشاط و برون گرا هستند. آنها معمولاً هنگام صحبت یا تعامل با دیگران آرام و غیر رسمی هستند و از ایجاد روابط جدید به طور منظم لذت می برند. 

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت D را با افراد I در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت D با I

چگونه تیپ های شخصیتی D و I می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی D معمولاً هنگام تعامل با دیگران منظم، مستقیم و منطقی هستند، در حالی كه تیپ های شخصیتی I تعامل بیشتری برقرار می کنند و غیر رسمی تر و رسا تر هستند.

تیپ های شخصیتی D باید از شوخی و ارتباطات شخصی برای برقراری ارتباط موثر استفاده کنند، در حالی که تیپ های شخصیتی I باید سعی کنند مستقیم تر و واضح تر باشند.

حل تعارض شخصیت D با I

تیپ های شخصیتی D و I چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

این دو تیپ شخصیتی تعارضات را به روش های متفاوتی حل می کنند. تیپ های شخصیتی D به طور ذاتی صریح و قاطع هستند و افکار خود را مستقیماً با دیگران به اشتراک می گذارند. تیپ های شخصیتی I مشکلات را به روشی همدلانه تر و صبورانه تر برطرف می کنند.

تیپ های شخصیتی D هنگام حل تعارض باید از انتقاد بیش از حد خودداری کنند. در عوض، باید دیدگاه های دیگر را در نظر بگیرند و وقتی تیپ های شخصیتی I نظرات خود را به اشتراک می گذارند به دقت به آنها گوش دهند. تیپ های شخصیتی I باید به طور واضح مشکلات را با تیپ های شخصیتی D در میان بگذارند و با صبر و حوصله در بحث شرکت کنند تا یک راه حل مناسب پیدا کنند.

اعتماد بین شخصیت D با I

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی D و I شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی D  به تیپ های شخصیتی I اعتماد می کنند که می توانند پروژه ها را به انجام رسانند و در صورت لزوم تصمیمات عملی بگیرند.

تیپ های شخصیتی I به تیپ های شخصیتی D اعتماد می کنند که می توانند ایده های خلاقانه را دنبال کنند و در تجربیات جدید شرکت کنند. 

تعامل کاری شخصیت D با I

تیپ های شخصیتی D و I چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی D قاطع، عمل گرا و با انگیزه هستند. آنها تصمیم گیری موثر و رهبری کارآمد را در محل کار به ارمغان می آورند. آنها به تیپ شخصیتی I کمک می کنند تا عملی تر فکر کنند.

به طور کلی تیپ های شخصیتی I خلاق، خوش بین و رسا هستند. آنها ایده های مبتکرانه و اشتیاق را در محیط کار به ارمغان می آورند. آنها به تیپ های شخصیتی D کمک می کنند تا خارج از چارچوب فکر کنند.

کنار آمدن با تغییرات در D و I

تیپ های شخصیتی D و I چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

از آنجا که تیپ های شخصیتی D ذاتا به سرعت فکر می کنند و رقابتی اند، نسبتاً سازگار هستند.

تیپ های شخصیتی I نیز به خوبی با شرایط جدید سازگار می شوند، زیرا عموما تغییر را یک تجربه هیجان انگیز می دانند.

مدیریت استرس D و I

تیپ های شخصیتی D و Iچگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی D و I باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

ایفای نقش پشتیبان در تیم.

بهبود همکاری بین طرفین.

گوش دادن به سوالات دیگران و ارائه پاسخ معقولانه.

توجه دقیق به نیازها و نگرانی های دیگران.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

تجزیه و تحلیل دقیق داده ها یا حقایق.

پرسیدن مدام سوالات منطقی و روشن.

پیروی از قوانین، رویه ها یا دستورالعمل ها.

کار روی پروژه ها به طور مستقل.

تیپ های شخصیتی D باید از تحت فشار قرار دادن دیگران برای بیش از حد منطقی یا عملی بودن اجتناب کنند، در حالی که تیپ های شخصیتی I باید از عبارات بیش از حد احساسی پرهیز کنند.

انرژی و انگیزه D و I

تیپ های شخصیتی D و تیپ های شخصیتی I می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.   

تیپ های شخصیتی D در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

جهت دهی هدفمند دیگران.

برپایی رقابت ها یا شرکت در آنها.

رسیدن به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری.

هدایت موثر دیگران به سمت موفقیت.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

تعامل منظم با گروه های بزرگ.

تشویق کردن کلامی دیگران.

پیگیری فرصت های جدید و مهیج.

در نظر گرفتن ایده ها یا راه حل های متعدد.

تیپ های شخصیتی D می توانند با تأیید ایده های خلاقانه تیپ های شخصیتی I، به  آنها الهام ببخشند.

تیپ های شخصیتی I با برقراری ارتباط واضح و منطقی می توانند تیپ های شخصیتی D را تشویق کنند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید